Češi představili v Austrálii zařízení na výrobu vody v poušti

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) představilo na veletrhu OZWATER’23 v Sydney zařízení EWA (Emergency Water from Air).

Toto zařízení vyrábí i v poušti dostatečné množství vody k přežití skupiny osob či k pěstování zeleniny. Větší „sestra“ zařízení pod názvem SAWER byla představena na Expo 2020 v Dubaji.

Ilustrační fotografie

Zástupci ČVUT a výrobní firmy Karbox přijeli do Austrálie s předstihem, aby zařízení EWA odzkoušeli v suchých oblastech ve vnitrozemí kontinentu. Mezinárodní zkušebna SGS již testuje vodu vyrobenou přímo v zemi. Navíc EWA má poloviční energetickou spotřebu na výrobu litru vody než konkurenční zařízení z USA, které se již v Austrálii testuje.

Vnitrozemí australského kontinentu soupeří s rostoucím nedostatkem a zejména cenou pitné vody. Proto české technologie, představené na veletrhu OZWATER’23, mají potenciál být zde komerčně úspěšné.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Odsolovací jednotka pro domácnosti

Další technické zařízení, odsolovací jednotku pro domácnosti, představila firma Separionics. Její výrobky nachází široké využití od domácností po průmyslové podniky. Firma se zúčastnila minulého ročníku veletrhu v roce 2019, kde navázala spolupráci s místním zástupcem, který se zúčastnil české expozice.

Firma VAPO pak představila své pryžové ucpávky a vaky, které již v omezeném množství do Austrálie vyváží a hledá další odběratele.

Česká účast na OZWATER’23

České firmy se představily v Sydney 10.–12. května na největším veletrhu v jižní hemisféře v oblasti vodního hospodářství OZWATER’23. Českou expozici připravilo Velvyslanectví ČR v Canbeře ve spolupráci se zahraniční kanceláří CzechTrade v Sydney v rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED).

České firmy na ploše 18 m2 představily skutečně unikátní výrobky. Technologie EWA pro výrobu vody i v poušti, desalinační jednotky pro domácnosti a podniky nebo pryžové ucpávky si zasloužily oprávněný zájem návštěvníků i odborné veřejnosti.

Veletrh OZWATER každoročně připravuje místní vodohospodářská asociace Australian Water Association, která zanedlouho oslaví 60. výročí vzniku. Letošní ročník se uskutečnil po přestávce zaviněné pandemií covidu-19. Zúčastnilo se ho téměř 250 vystavujících firem z celého světa. Nejvíce pochopitelně z Austrálie a Nového Zélandu, ale silné zastoupení měly i firmy z USA, Velké Británie, Německa, Švýcarska, Izraele a Japonska. Národní pavilon měla jen Česká republika a vodohospodářská asociace ze Singapuru. Veletrh navštívily téměř čtyři tisíce návštěvníků, zejména z okruhu odborníků v oboru.

Ilustrační fotografie

„United by Water“

Firmy se představily jak na výstavní ploše, tak měly příležitost diskutovat s odborníky z celého světa palčivá témata současnosti během odborného fóra, workshopů a panelových diskuzí. „United by Water“ bylo stěžejní téma tohoto ročníku a účastníci se soustředili na následující témata: nedostatek odborníků v oboru, rostoucí nedostatek vodních zdrojů a jejich bezpečnost, dopady změny klimatu na vodní hospodářství, recyklace a opětovné využívání vody.

Samostatný blok pod patronací australského ministerstva zahraničních věcí a obchodu byl věnován nedostatku pitné vody v rozvojových zemích v regionu Indo-Pacifiku, kterého se zúčastnily zástupci ADB a asociací z rozvojových zemí (Kambodža, Vietnam, Tonga, Indonésie).

České firmy absolvovaly desítky serióznějších jednání s potenciálními partnery z Austrálie i dalších zemí, z nichž zhruba polovina má potenciál k dalším rozhovorům, které by měly vést ke komerčním dodávkám. Zájemci mohou zhlédnout také videosekvenci z české účasti na veletrhu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Canbeře (Austrálie). Autor: Milan Vágner, ekonomický diplomat.

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme