Česká agentura pro standardizaci předala již po dvacáté ocenění Vladimíra Lista za technickou normalizaci

Na slavnostním setkání konaném 13. října 2022 v Kaiserštejnském paláci byly předány Cena a Čestná uznání Vladimíra Lista. Ty uděluje již od roku 2002 Česká agentura pro standardizaci osobnostem, které přispěly k rozvoji a popularizaci technické normalizace.

Ceny jsou vzpomínkou a připomenutím práce prof. Dr. Ing. Vladimíra Lista (1877-1971), zakladatele organizované československé technické normalizace. Nezávislá komise se letos rozhodla udělit Cenu Vladimíra Lista Marii Kohlové za celoživotní významný a mnohostranný přínos pro rozvoj technické normalizace, zejména v oblasti plastů a plastových potrubních systémů.

Osobnosti oceněné Cenou a Čestným uznáním 2022 | Česká agentura za standardizaci

Čestná ocenění Vladimíra Lista si odnesla čtveřice osobností: Petr Ježek, Olga Mertlová, Jiří Podhora a Václav Voves. Současně bylo vyhlášeno Ocenění za nejpřínosnější původní ČSN vydanou v letech 2021/2022 (Cena ČSN & Research and Innovation). Komise vybrala normu ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích.

„Technická normalizace bude do budoucna nadále nabývat na významu,“ zdůrazňuje generální ředitel České agentury pro standardizaci Zdeněk Veselý a pokračuje: „I digitalizace vyžaduje standardy a potřebuje se opírat právě o technické normy, které je kodifikují. Celý obor technické normalizace neustrnul na místě a přizpůsobuje se novým trendům. Proto v současné době vzniká celá řada norem dotýkajících se například problematiky fotovoltaických elektráren a obnovitelných zdrojů, elektromobility, ale třeba i pasivních budov.“

Podnikatelé získají bezplatný přístup k technickým normám, kterými se musí řídit

Ceny předali Viktor Pokorný, předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Zdeněk Veselý, generální ředitel České agentury pro standardizaci, speciálním hostem byla také předsedkyně ÚNMS SR Katarina Surmíková Tatranská. Její účast podtrhla speciální ráz, který letošní předávání Cen Vladimíra Lista mělo. Neslo se v duchu oslav 100 let technické normalizace v České republice, roku 1922 byla totiž založena celostátní společnost pro všeobecnou normalizaci ČSN. Proto byla během slavnostního dopoledne pokřtěna také nově vydaná publikace 100 let technické normalizace v českých zemích.

Křest publikace 100. let technické normalizace v českých zemích. Zleva Mgr. Zdeněk Veselý, Katarina Surmíková Tatranská, MBA, Mgr. Viktor Pokorný | Česká agentura za standardizaci

„Technické normy sú univerzálnym jazykom. Garantujú ochranu, udržateľnosť a bezpečnosť. Podporujú podnikateľov v oblasti konkurencieschopnosti. Je úlohou našich úradov a predstaviteľov našich vlád, aby pripravili politiky, ktoré budú motivovať mladých špecialistov z verejnej, ako aj súkromnej sféry sa zapojiť do tvorby technických noriem,“ uvedla ve svém vystoupení Katarina Surmíková Tatranská, předsedkyně ÚNMS SR, která současně připomněla oslavy 100. výročí československé technické normalizace na Slovensku 20. října 2022.

Seznam laureátů pro rok 2022

Cena Vladimíra Lista 2022

  • Ing. Marie Kohlová – za celoživotní významný a mnohostranný přínos pro rozvoj technické normalizace, zejména v oblasti plastů a plastových potrubních systémů

Čestná uznání Vladimíra Lista 2022

  • Ing. Petr Ježek, CSc. – za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti elektrotechniky
  • Ing. Olga Mertlová – za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti plastů
  • Ing. Jiří Podhora, CSc. – za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti svařování
  • Ing. Václav Voves – za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti strojírenství

Ocenění za nejpřínosnější původní ČSN vydanou v r. 2021/2022 – CENA ČSN & Research and Innovation 

  • Norma ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích
Redakčně upravená tisková zpráva České agentury pro standardizaci

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme