Česká bankovní asociace: Podnikatelům poškozeným koronavirem jsme připraveni odložit splátky

Podle prohlášení asociace budou banky ochotny odložit o tři měsíce splátky spotřebních úvěrů a hypoték. Vstřícné chtějí být zejména vůči drobným podnikatelům, kteří se dostanou do platebních potíží prokazatelně v souvislosti s epidemií koronaviru.

Prezidium jakožto nejvyšší orgán České bankovní asociace, která zastupuje naprostou většinou bank na českém trhu, se sešlo na mimořádném zasedání. Projednalo opatření, která pomohou zmírnit ekonomické dopady probíhající epidemie koronaviru na klienty, a to zejména ty z řad drobných podnikatelů a živnostníků a běžných občanů.

O toleranci se jedná i s centrální bankou

Prezidium asociace uvedlo, že si je vědomo možných tíživých dopadů epidemie COVID-19 a potvrzuje, že banky za svými klienty stojí a budou připraveny pomoci těm, na které ekonomické důsledky epidemie dopadly.

Zástupci bank se shodli, že vhodným nástrojem je v doložených případech poskytnout klientům možnost tříměsíčního odkladu splátek hypotéčních a spotřebitelských úvěrů. Primárně se přitom banky zaměří na klienty z řad zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, protože lze předpokládat, že právě na ně dopadne epidemie nejtíživěji. Současně byly zahájeny konzultace s Českou národní bankou s cílem, aby v těchto případech byl nastíněný přístup ke klientům zohledněn při bankovním dohledu, který nad bankami provádí.

Do pomoci má být zapojena i ČMZRB

Vedle toho pokračuje intenzivní činnost společné pracovní skupiny České bankovní asociace s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, jejímž cílem je zprostředkovat a usnadnit adresné doručování již oznámených, jakožto i případných budoucích vládních opatření na pomoc malým podnikům a živnostníkům prostřednictvím pobočkové sítě bank, jakožto i dalších distribučních kanálů, kterými banky disponují.

Redakčně upravená tisková zpráva České bankovní asociace

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Obchod | Služby

Doporučujeme