Česká centra představí kulturní program v zahraničí

Při příležitosti českého předsednictví EU (CZ PRES) připravila Česká centra širokou škálu aktivit. Pod mottem Vize pro Evropu se v síti českých kulturních institutů nejen v EU představí 10 síťových projektů, které tvoří hlavní linii nadcházející kulturní sezóny.

Program vznikl za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a k realizaci se spolu s českými centry v zahraničí připojují také zastupitelské úřady.

Visions for Europe | Česká centra

Celkem se jedná o 10 projektů, které v průběhu uplynulého roku a půl vytvořila Česká centra ve spolupráci se zahraničními i českými partnery. Jedná se například o Technologickou agenturu ČR, Knihovnu Václava Havla, Magistrát hl. m. Prahy a celou řadu dalších subjektů. 

„Předsednictví pro nás znamená příležitost pro celkovou pozitivní prezentaci naší země ve světě. Jedná se o základ programu, do kterého se zapojuje všech 17 evropských a 7 mimoevropských zahraničních center na období 2. pololetí letošního roku,“ řekl Ondřej Černý, generální ředitel Českých center.

„České předsednictví v Radě EU vnímám jako důležitou platformu z hlediska zahraniční prezentace v oblasti politické, obchodní i kulturní. Je důležité posilovat dobré jméno naší země ve světě prostřednictvím kulturní diplomacie. Díky atraktivnímu programu Českých center, který jsme společně přichystali pro předsednictví, můžeme Česko představit jako vyspělou demokratickou zemi, otevřenou k zahraniční spolupráci, která není lhostejná k závažným mezinárodním otázkám,“ dodává Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí ČR.

Noc literatury | Jakub Červenka

Všechny projekty spojuje téma budoucnosti Evropy, odtud i motto programu „Visions for Europe”. Projekty jsou postaveny na třech hlavních liniích, a to udržitelnost, inovace a kreativita. Zřejmě nejsilnějším motivem je právě téma udržitelnosti, které zpracovává například projekt SDGs: Innovations for a Sustainable Future. Výstava připravená pro smíšenou realitu představuje cíle udržitelného rozvoje, a to jak se vědcům či inovátorům z Česka i ze světa daří tyto cíle naplňovat. Projekt Laboratoř budoucnosti zkoumá udržitelný design, téma udržitelnosti městských komunit a veřejného prostoru pak zpracovává například projekt Street Meets (Mural) Art. Ambicióznější mezinárodní verzi pro období předsednictví získávaly i některé tradiční projekty Českých center jako Noc literatury nebo Evropské dialogy Václava Havla.

Osobnosti, které se projektů účastní, ale také vybraní intelektuálové a umělci, se pak setkávají v projektu Visions for Europe, kde prostřednictvím krátkých minutových videí představují svou osobní vizi Evropy a to, co sami k jejímu naplnění dělají. „Naším hlavním cílem bylo vytvořit program, který není ryze český, ale skutečně evropský. Nepředstavujeme v prvním plánu české osobnosti a úspěchy, byť ty jsou v projektech samozřejmě obsaženy. Jde nám však především o to přihlásit se k zodpovědnosti za sdílená evropská témata a pokusit se přispět k hledání jejich řešení,” říká Tomáš Sacher, vedoucí programu ČC k předsednictví EU.

Street Meets (Mural) Art | Česká centra

V této souvislosti se pak do popředí pozornosti dostává České centrum Brusel sídlící přímo v metropoli evropského dění. „Celý červenec budou přímo vedle Evropské komise vlát velkoformátové prapory českých a evropských umělců. K této prestižní a viditelné umělecké instalaci jsme přizvali samozřejmě i tvůrce z Ukrajiny. Samotné předání předsednické štafety Francie České republice proběhne formou běhu k poctě manželů Zátopkových. Chystáme i módní přehlídku mladých českých a belgických návrhářů a řadu dalšího. Českou kulturní stopu v Bruselu tak určitě nebude možné minout,“ uzavírá Jitka Pánek Jurková, ředitelka Českého centra Brusel.

Deset projektů Českých center k CZ PRES:

 • Visions for Europe – Zastřešující platforma pro projekty CZ PRES
 • Laboratoř budoucnosti – Projekt vybízející k interakci a diskuzi o udržitelnosti, životním prostředí a vlivu nových trendů na společnost a ekonomiku.
 • SDGs: Innovations for a Sustainable Future – Interaktivní výstava prezentovaná v rozšířené realitě
 • Evropské dialogy Václava Havla – Mezinárodní konference, která se snaží otevřít a rozvinout diskuzi o tématech určujících směřování současné Evropy s přihlédnutím k odkazu Václava Havla
 • Noc literatury – Tradiční literární festival organizovaný Českými centry v řadě evropských zemí včetně ČR
 • Street Meets (Mural) Art – Intervence českých vizuálních umělců do veřejného prostoru zahraničních měst
 • Evropa 2050 – Projekt, který do programu CZ PRES vtahuje nejmladší generaci. Pracuje se sítí Evropských škol a tvůrčích soutěží tematizujících budoucnost Evropy
 • Artmat & Czech Centres – Zpřístupnění tvorby vybraných umělců prostřednictvím repasovaných automatů, které oživují místa převážně ve veřejném prostoru
 • Czech In – Výstava představí zásadní inovační vklady do světového sklářství od jeho počátků
 • po současnost
 • Moving Towards The Future – Projekt pracuje s aktivní účastí na tematických sportovních akcích v průběhu předsednictví

Uvedené projekty jsou podrobněji popsány v dokumentu Síťové projekty Českých center pro české předsednictví EU.    

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly

Doporučujeme