Česká firma ERC-TECH vyvinula beton z recyklované stavební suti. Nepotřebuje nové suroviny

Snižování dostupnosti nových zdrojů zvyšuje tlak na recyklaci. Česká firma ERC-TECH na základě svého celosvětového patentu umí vyrobit beton srovnatelný s tradičně vyráběnými betony na základě stoprocentního využití stavební suti z demolic.

Výroba cementu patří k procesům, které se výrazně podílejí na produkci skleníkových plynů a změnách klimatu. Snížení jeho spotřeby proto patří k důležitým cílům v rámci snižování dopadů průmyslu na životní prostředí.

Stavebnictví v České republice patří k oborům, kde se dosud jen minimálně zpracovávají použité suroviny. „Přibližně 90 procent druhotných surovinových zdrojů ze stavebnictví se nevyužívá a končí na deponiích nebo skládkách, které představuje množství zatížení mezi 4 až 5 miliony tun každý rok. Tyto surovinové zdroje se přitom dají znovu efektivně využít a mohou tak přinést společnosti významné ekonomické, sociální a environmentální benefity,“ popisuje Pavel Gorecky, šéf společnosti ERC-TECH, současnou situaci v České republice. Stavební demoliční odpady tak představují zhruba 40 až 45 procent objemu všech odpadů vyprodukovaných v ČR .

Společnost ERC-TECH vznikla v roce 2018 na základě dvacetiletých zkušeností zakladatelů v oboru a díky vlastnímu celosvětovému patentu dokáže vyrábět beton se stoprocentním využitím stavební suti. Surovinový potenciál stavebních demolic tak nahrazuje primární zdroje surovin. Technologie firmy ERC-TECH zahrnuje zpracování recyklovaných směsí ze stavebně demoličních odpadů, zejména z betonu, cihel, dlažeb, keramiky, sanitárních výrobků, směsí betonu a cihel, střešních tašek a keramických výrobků, malty a podobně.

Žádné skládky ani těžba

„Místo těžby nerostných surovin a růstu skládek zakládá ERC-TECH svoje aktivity na opětovném využití odpadních stavebních materiálů s cílem výroby takových produktů, které svojí kvalitou a přidanou hodnotou nahradí primární stavební materiály,“ zmiňuje Pavel Gorecky.

Pavel Gorecky, šéf společnosti ERC-TECH. Foto: ERC-TECH

Produkty vyrobené podle patentované technologie ERC-TECH díky využití stavební suti spotřebují až o 30 procent méně cementu mají nejen pozitivní vliv na životní prostředí, ale odrážejí se příznivě také na celkových finančních nákladech.

Technologie využívá také nanomateriály. Díky nim se zlepšují fyzikální vlastnosti recyklovaných kameniv a vytváří se velmi pevná mřížka pro jejich vzájemné zpevnění. „U recyklovaných kameniv ošetřených přísadou Nano Filler se tak dosahuje stejných vlastností, jako u přírodních kameniv, a tím prvořadých parametrů pro vynikající výsledné chování betonových směsí,“ popisuje Pavel Gorecky.

Využití technologie v celosvětovém měřítku by mohlo mít na životní prostředí výrazný pozitivní dopad. „Pokud by se využilo 2,4 miliardy tun v současnosti nevyužitého inertního materiálu z demoličního odpadu, snížila by se tak i stopa CO2 o 620 milionů tun každý rok s finanční přínosem více než 115 miliard amerických dolarů ročně,“ vypočítává Pavel Gorecky.

Úspora miliard

Výrazný přínos může mít technologie i v Česku. „Pokud by se plně využilo našich znalostí a technologické inovace, kterou přinášíme, ušetřilo by se v České republice ročně více než 3,5 miliardy korun a došlo by ke snížení objemu emisí CO2 o více jak 1 milion tun, což pro Českou republiku představuje finanční zátěž více jak 20 milionů euro každý rok,“ dodává Pavel Gorecky.

Foto: ERC-TECH

Důležité je, že technologie využití recyklovaných stavebních surovin lze využít opakovaně. „ERC-TECH a jeho lidem se podařilo vymyslet systém nekonečného kruhu využití materiálového toku, protože stavby a stavební materiály po ukončení své životnosti lze znovu a znovu efektivně použít, což se dnes nikde nevyužívá,“ zdůrazňuje Pavel Gorecky.

Společnost ERC-TECH tak otevírá principy cirkulární ekonomiky pro tuzemské stavební firmy. „Nyní může jakákoliv stavební a výrobní společnost v oblasti stavebního průmyslu využít naše technologické řešení a pracovat na principu cirkulární ekonomiky. Nemohou říkat, že to nejde,“ zdůrazňuje Pavel Gorecky. Mezi firmy, které používají technologii ERC-TECH, patří například Skanska.

Firmy využívající know-how ERC-TECH se stanou dodavateli betonu a betonových výrobků pro stavby, které budou po ukončení životnosti vždy plně recyklovatelné a použitelné zpět na stavby. To dnes nedovede žádná firma na světě.

Průkopníci ve 3D tisku na stavbách

Přestože firma ERC-TECH odkazuje svým názvem především na recyklaci (vychází z anglického názvu Effective Recycling Concrete Technology), věnuje se i jiným stavebním inovacím. Jednou z nich je 3D tisk ve stavebnictví, pro který připravuje speciální směsi.

Foto: ERC-TECH

„3D tisk ve stavebnictví je velká příležitost a je v ní velká budoucnost i vzhledem k přicházející robotizaci odvětví průmyslu, nejen stavebního, po celém světě. ERC-TECH má vyvinuty různé druhy směsí pro komerční a průmyslové použití, které jsou před samotnou certifikací. Proběhla řada laboratorních zkoušek, které prokázaly uplatnitelnost ve stavebním průmyslu v 3D,“ konstatuje Pavel Gorecky.

Během jednoho roku budou prováděny testy v komerčním prostředí, kde je ale zatím pro testování omezená strojová a kapacitní vybavenost. „Osobně si myslíme, že bude nutný určitý čas pro technologické a strojírenské firmy vyvinout velkokapacitní zařízení, která budou využívat 3D tisku ve stavebnictví,“ uzavírá Pavel Gorecky. I v rámci technologie 3D tisku podle něj společnost plně využívá principy cirkulární ekonomiky.

Dalibor Dostál

Společnost ERC-TECH v kostce

Firma ERC-TECH je celosvětovým inovátorem ve vývoji betonu a betonových stavebních prvků ze 100 procentně recyklovaných kameniv. ERC-TECH vyvinul metodu dávkování a mísení betonu, který má i přes použití různorodého recyklátu stálou kvalitu. Společnost má ve světě 66 patentových nároků na technologické postupy výroby betonových směsí pro všechny oblasti stavebního průmyslu.

Doporučujeme