Česká inovativní firma oceněná ve Vizionářích uspěla v prestižní mezinárodní soutěži

Společnost FUTTEC – tvůrce patentované technologie unikátního mikrovlnného systému preventivní údržby asfaltových vozovek – se dostala do finále soutěže WIPO Global Awards 2023. Firma uspěla v silné mezinárodní konkurenci 548 účastníků z 58 zemí.

Firma, sídlící v Praze, se stala jediným českým finalistou zmíněné mezinárodní soutěže. Odborná komise ji nominovala mezi 25 nejlépe hodnocených podniků po posouzení jejího inovativního přístupu a potenciálu, který má komerční využití jejího duševního vlastnictví.

Stroj FT3 sloužící k opravě výtluků technologií mikrovlnného ohřevu

Slavnostní akce, na níž proběhne vyhlášení sedmi vítězných společnosti, se uskuteční 11. července v Ženevě při příležitosti Valného shromáždění Světové organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization).

Společnost FUTTEC a.s. byla založena v roce 2011 s cílem vyvinout unikátní systém opravy výtluků na silnicích. Technologie, která je výsledkem dlouholetého výzkumu a zdokonalování, vznikla ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR a VUT v Brně. Společnost FUTTEC za ni získala ocenění Vizionáři 2019 ve stejnojmenné soutěži sdružení CzechInno.

Firmě se navíc z Evropské komise v rámci programu EU Horizon 2020 podařilo získat dotaci ve výši téměř dvou milionů eur na komercionalizaci této inovativní technologie. O další grant EU v rámci programu EIC Accelerator nyní FUTTEC usiluje.

Firma pečlivě chrání své know-how

Patentovaná technologie FUTTEC je určena k trvalým opravám výtluků a dalších poruch asfaltových povrchů na pozemních komunikacích, cyklostezkách a dalších asfaltových plochách. Funguje na principu ohřevu asfaltových směsí pomocí mikrovlnné technologie, díky čemuž je zajištěn hloubkový ohřev opravovaného místa bez degradace asfaltové směsi.

Vizionáři ocenili nejpřínosnější inovační počiny a osobnosti Česka

Společnost FUTTEC je držitelem několika patentů, užitných vzorů a registrovaného průmyslového designu. Tím, že plně prosazuje své právo k duševnímu vlastnictví, brání neoprávněnému užití svého revolučního řešení. Ochrana jejího know-how zároveň zajišťuje její pozici na trhu a podporuje možnost expanze do zahraničí.

„Postup mezi finalisty prestižní soutěže WIPO Global Awards 2023 považujeme za velkou poctu a mezinárodní uznání našeho úsilí, které vedlo k realizaci unikátního řešení bezespáré celoroční opravy výtluků na asfaltových silnicích pomocí mikrovln. Inovaci, která má velmi široký dopad na veřejnou sféru a stav infrastruktury, se věnujeme již řadu let. Věříme, že širší využití mikrovlnné technologie FUTTEC přispěje ke zkvalitnění české silniční a dálniční sítě, jež stále patří k jedné z nejhorších v rámci EU, a že se s touto technologií postupně prosadíme i v zahraničí. Velmi intenzivně proto pracujeme i na automatizaci a digitalizaci celého systému,“ shrnuje Jiří Rušikvas, zakladatel a majitel společnosti.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika | Švýcarsko
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme