Česká republika a Pobřeží slonoviny potvrdily témata spolupráce pro roky 2020–2021

Náměstek ministra zahraniční Martin Tlapa navštívil dne 22. ledna 2019 Pobřeží slonoviny, čímž navázal na listopadovou misi zdravotnického sektoru. Hlavním bodem programu byly konzultace na úrovni ministrů zdravotnictví a průmyslu a obchodu i vrcholných představitelů  ministerstva zahraničí a podnikatelských svazů. Jednáním dominovala sektorová témata, ekonomická spolupráce a regionální bezpečnost.

Náměstek Tlapa zahájil návštěvu konzultacemi s náměstkem ministra zahraničí Pobřeží slonoviny Daouda Diabaté. Diskuze se zaměřila na prioritní obory spolupráce, mezi které patří zdravotnictví, obnovitelná energie, sociální bydlení a vzdělávání. K posílení vzájemné spolupráce pomohlo otevření honorárního konzulátu ČR v Abidjanu v listopadu 2018.

Obě strany se shodly na významu zajištění regionální bezpečnosti, především v kontextu bezpečnostních výzev v zemích Sahelu, které sousedí s Pobřežím slonoviny.

Náměstek Tlapa dále jednal s ministrem zdravotnictví Eugène Aouélé Aka, kterému předal pozvání od českého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha k návštěvě ČR. Ivorijská strana má po úvodní misi zástupců českého zdravotnického sektoru v listopadu 2019 zájem o spolupráci s českými firmami na modernizaci zdravotnické infrastruktury. Konkrétně se hovořilo o možnosti výstavby regionálních klinik, přičemž ivorijský ministr ocenil kvalitu českého zdravotnictví.

Náměstek Tlapa rovněž diskutoval o dalších perspektivních oborech pro obchodní spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu Souleymane Diarrassouba a výkonným ředitelem Generální konfederace firem Pobřeží slonoviny (CGECI, obchodní komora) Stéphane Aka Anguy. K prohloubení ekonomické spolupráce by mělo dále přispět uzavření dohody o zamezení dvojího zdanění, jejíž sjednávání právě probíhá.

Pobřeží slonoviny se od konce občanské války v letech 2010–2011 těší ekonomickému růstu kolem 8 % a přílivu zahraničních investorů. Kromě výše zmíněných sektorů patří mezi perspektivní obory pro české podniky také zemědělství s poptávkou po mechanizaci, hnojivech a ochranných postřicích, navazující zpracovatelská odvětví, petrochemický průmysl a hydroenergetika. Země je členem Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS), které představuje trh s 350 miliony obyvatel.

• Teritorium: Pobřeží slonoviny
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme