Česká republika má zájem o další tchajwanské investice

Česká republika pokračuje v propagaci svého obrazu v zahraničí jako technologicky vyspělé a inovační země prostřednictvím značky The Czech Republic: The Country For The Future. Toto poselství bylo jedním z hlavních cílů dalšího projektu ekonomické diplomacie na Tchaj-wanu v roce 2019.Další z projektů ekonomické diplomacie zaměřený na investice a propagaci vládního programu na podporu inovativního podnikání značky The Czech Republic: The Country For The Future, se uskutečnil ve dnech od 17. do 20. září 2019 v Tchaj-peji. Na Tchaj-wan přijela delegace vedena generálním ředitelem agentury CzechInvest Patrikem Reichlem, která byla doprovázena zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Deloitte Czech Republic.

Stěžejním bodem programu byl investiční seminář pro tchajwanské investory v ČR,  z nichž někteří u nás aktivně investují od konce 90. let. Semináře se zúčastnilo přes 20 investorů, mezi nimiž byli zástupci firem Foxconnu, ASUS, Wistron, Lemtech či Delta Electronics. Generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl spolu s vedoucím kanceláře České ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji Patrickem Rumlarem v průběhu semináře zhodnotili a ocenili bilaterální investiční spolupráci, která má výsadní postavení v česko-tchajwanské hospodářské relaci. 

„Tchajwanští investoři v České republice investovali do roku 2018 s naší podporou přes 18 miliard korun. Nejčastěji investují do elektronického průmyslu,“ uvedl Patrik Reichl, generální ředitel CzechInvestu. Následně se česká delegace rovněž setkala s nejvyšším vedením managementu firmy Foxconn, kde se diskutovalo o možné investiční expanzi tohoto významného investora v ČR.

Vystupující na semináři dále seznámili tchajwanské investory s novinkami v oblasti investičního prostředí ČR, které mohou mít vliv na jejich stávající či plánované investice do ČR. Jednalo se například o novelu zákona o investičních pobídkách, novelu zákona o pobytu cizinců či aktualizaci v oblasti daně z přidané hodnoty či odpočet na výzkum a vývoj.

V průběhu návštěvy delegace rovněž navštívila inkubátor NanKang Soft Park Incubator, do kterého je možné zapojit i české start-upy, a  také jednala se zástupci Taipei Computer Association o možné účasti českých start-upů na InnoVEX 2020 v Tchaj-peji. Tento projekt byl zorganizován Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji ve spolupráci s agenturou CzechInvest a sponzorován z finančních prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Informace poskytnuta Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji (Tchaj-wan). Autorka: Eva Pigová, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

• Teritorium: Asie | Tchaj-wan | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme