Česká republika otevřela konzulát v ugandském hlavním městě

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa navštívil ve dnech 22. až 24. září 2021 Ugandskou republiku. Náměstek Tlapa a členové delegace byli přijati ugandským prezidentem Yoweri Musevenim.

Na schůzku s ministrem zahraničních věcí navázalo jednání delegací za účasti ministra obchodu a průmyslu a jeho náměstkyně a náměstka ministra financí. Za prioritní oblasti spolupráce byly vytipovány bezpečnost, zdravotnictví a zemědělství.

Česká republika pomůže Ugandě s dodávkami vakcín a nabídkou zdravotnického vybavení, které bylo podrobněji představeno při jednání s náměstkyní ministryně zdravotnictví. V průběhu návštěvy byla slavnostně zahájena činnost českého honorárního konzulátu v Kampale. Proběhlo též jednání s ředitelem Regionálního servisního střediska OSN v Entebbe, které zajišťuje dodávky pro mírové a politické mise OSN v Africe.

Uganda patří mezi významné země východní Afriky. Aktivně se zapojuje do bezpečnostní stabilizace této části Afriky, včetně boje proti terorismu. Účastní se mírových misí OSN a Africké unie, poskytuje největší kontingent do operace AMISOM v Somálsku. Uganda hraje důležitou roli i ve zprostředkování mírového řešení sporů, např. v Jižním Súdánu nebo Burundi. Hostí na svém území více než 1,4 milionu uprchlíků, nejvíce ze všech afrických zemí. V poslední době přijala i 2000 uprchlíků z Afghánistánu.

Bilaterální jednání náměstka Tlapy s ugandským ministrem zahraničí Jeje Odongem se uskutečnilo v rámci memoranda o spolupráci mezi ministerstvy zahraničních věcí z roku 2013. Po setkání partnerů v úzkém formátu proběhlo plenární jednání i za účasti ministra obchodu a průmyslu Francise Mwebesy a jeho náměstkyně Harriet Ntabaazi a náměstka ministra financí Henryho Musaasiziho. Oba partneři vyzdvihli probíhající spolupráci v bezpečnostní oblasti a projevili zájem tuto spolupráci rozšířit o další oblasti, zejména zdravotnictví a zemědělství, které tvoří páteř ugandské ekonomiky.

Ministr Odongo vysoce ocenil spolupráci s Evropskou unií, včetně poskytované rozvojové pomoci a dialogu o lidských právech, vyjádřil zájem na jejím dalším prohlubování. Náměstek Tlapa ujistil ugandského partnera, že Česká republika bude v roli předsednické země Evropské unie v druhé polovině roku 2022 podporovat intenzivnější spolupráci EU s africkými zeměmi. Závěry jednání byly potvrzeny společným akčním plánem.

Při přijetí delegace na zahradě prezidentského paláce v Kampale zavzpomínal ugandský prezident Yoweri Museveni na svoji návštěvu Prahy v roce 1968. Ocenil kvalitu českých výrobků dodávaných do Ugandy, vyjádřil zájem ugandské strany na dalším prohloubení vztahů a podpořil vytipované oblasti pro rozvoj spolupráce.

Na jednání s náměstkyní ministryně zdravotnictví Margaret Muhanga Mugisou nabídl náměstek Tlapa zkušenosti při posilování kapacit ugandského zdravotnictví. České zdravotnické firmy nejsou v Ugandě neznámé, firma Linet sem dodala již 300 nemocničních lůžek a uzavřela kontrakt na dodávku další stovky lůžek.

V rámci návštěvy náměstka Tlapy byl otevřen Honorární konzulát České republiky v Kampale vedený honorárním konzulem Stephenem Kaboyem. Slavnostní recepce se zúčastnil i ministr Odongo, představitelé dalších ministerstev, soukromého sektoru, centrální banky a finančních kruhů. V sídle honorárního konzulátu ve středu hlavního města přestřihl náměstek Tlapa symbolicky slavnostní pásku a vztyčil českou vlajku.

Otevření honorárního konzulátu v Kampale. Foto: MZV ČR

V závěru návštěvy Ugandy navštívila delegace Regionální servisní středisko OSN v Entebbe. V doprovodu ředitele Paulina Djoma si prohlédla logistickou základnu a seznámila se s její činností. Hlavním úkolem střediska je centrální zajištění administrativní a technické agendy, včetně nákupu zboží a služeb, pro mírové a politické mise OSN působící na africkém kontinentě. Ředitel globálního nákupu podrobně seznámil členy delegace s postupem, jak mohou české firmy nabízet své výrobky a služby pro potřeby OSN.

• Teritorium: Afrika | Uganda | Zahraničí

Doporučujeme