Česká republika podporuje volný pohyb dat

Česká republika odeslala Evropské komisi společný ministerský dopis týkající se volného pohybu dat. Dopis reaguje na vyjednávání Společné iniciativy k e-commerce ve Světové obchodní organizaci i na kontext bilaterálních obchodních dohod EU. Cílem je podpořit Komisi, aby zaujala ambiciózní přístup v oblasti volného pohybu dat, který zajistí konkrétní a jasná pravidla reagující na problémy, kterým evropské firmy v zemích mimo EU čelí.

Online obchodování velmi rychle roste a s ním i takzvaný digitální protekcionismus. Nejčastějšími bariérami obchodu jsou požadavky na lokalizaci dat a nucený transfer dat. V praxi to znamená, že v některých zemích jsou firmy povinny založit datové sklady nebo vynaložit prostředky na jiné procesní úkony, které jsou nezbytné ke splnění těchto požadavků.

Pro udržení konkurenceschopnosti je však klíčové, aby mohly firmy se svými daty volně nakládat. „Digitalizace a inovativní řešení jsou pro nás prioritou. I na globální úrovni je třeba tomu věnovat pozornost, proto se snažíme zajistit co nejlepší podmínky pro naše firmy,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Návrh Evropské unie týkající se pravidel pro volný pohyb dat by mohl sloužit jako dodatečný závazek pro členy WTO, a proto je velmi důležité, aby byl ambiciózní a pomohl našim podnikatelům v mezinárodním působení a rozvoji.“

K České republice, která stála na počátku této iniciativy, se připojilo Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko a Švédsko.

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Oblasti podnikání: E-commerce

Doporučujeme