Česká republika předala Evropské komisi aktualizaci Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) odeslalo Evropské komisi (EK) revidovaný Národní plán obnovy (NPO), soubor investic a reforem, jejichž cílem je modernizace České republiky, zlepšení života občanů a zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Česko může v rámci plánu získat až 169 miliard korun. MPO zároveň k Národnímu plánu obnovy spouští mediální kampaň, která poběží zejména na sociálních sítích a také v rádiu. Součástí této kampaně je aktualizovaný web www.planobnovycr.cz.  

Ilustrační fotografie

„Národní plán obnovy je velkou příležitostí pro Českou republiku, kterou nesmíme promarnit. Máme za sebou dlouhá a složitá vyjednávání s Evropskou komisí s cílem zajistit co nejlepší podmínky čerpání pro Českou republiku a investovat do co nejkvalitnějších projektů,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Tento plán nám pomůže nejen v rámci energetické transformace, ale také vzdělávání, digitalizace či sociální péče.“ 

Celkový objem finančních prostředků získaných z Nástroje pro oživení a odolnost EU by se oproti původnímu plánu mohl zdvojnásobit. Český návrh nyní posoudí Evropská komise, která bude mít na zhodnocení dva až tři měsíce. V případě pozitivního výsledku předloží revidované Prováděcí rozhodnutí Radě ke schválení. 

MPO zároveň spouští spolu s EK mediální kampaň k Národnímu plánu obnovy. Cílem kampaně je představit tento plán veřejnosti a vysvětlit jeho přínos pro občany. Medializace má zároveň představit Národní plán obnovy jako šanci upgradovat Českou republiku, zajistit její modernizaci a posílit soběstačnost. 

Finanční prostředky z Národního plánu obnovy budou rozděleny na grantovou a úvěrovou část. „Česko se rozhodlo využít výhodnou půjčku od Evropské komise, která nám umožní investovat do oblastí, které jsou nezbytné pro transformaci společnosti a ekonomiky. Mluvíme v tomto případě o energetice, bydlení či školství. Jsou to investice, které bychom tak jako tak museli učinit. Díky této půjčce s nižší úrokovou sazbou, na ně však získáme finanční prostředky za lepších podmínek, než kdyby si Česko půjčovalo samo, a navíc s desetiletým odkladem splátek jistiny,“říká ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. 

Vláda schválila nový Národní plán obnovy. Česko může navíc získat přes 170 miliard

Konkrétně plán počítá s dalšími investicemi na energetické úspory a využívání obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách, v domácnostech a ve firmách. Připravena je celá řada reforem související s dekarbonizací dopravy či s energetikou.

Jde například o novelizaci energetického zákona s cílem umožnit sdílení energie a komunitní energetiku, vytvoření Elektroenergetického datového centra nebo urychlení povolovacích procesů pro instalaci nových zdrojů pro obnovitelné zdroje energie.

Mezi další oblasti patří například návrh systémové reformy v oblasti bydlení, reformy vzdělávání, investice do lepší sociální a zdravotní péče či posílení kybernetické bezpečnosti. 

Další informace o aktuálním dění, vypsaných výzvách a stavu plnění Národního plánu obnovy, jsou na webu www.planobnovycr.cz

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme