Česká republika vstoupila do Globálního partnerství pro umělou inteligenci

Česká republika se stala členem prestižní mezinárodní iniciativy, která se zaměřuje na rozvoj a dopady umělé inteligence.

Globální partnerství pro umělou inteligenci (GPAI) je platforma sdružující klíčové země, které se umělou inteligencí dlouhodobě a systematicky zabývají. Vznikla v roce 2020 z iniciativy Francie a Kanady a po podzimním rozšíření má 25 členů: Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Mexiko, Nizozemsko, Nový Zéland, Polsko, Korejská republika, Singapur, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, USA a EU.

Ilustrační fotografie

Iniciativa spojuje země a odborníky na umělou inteligenci z různých oborů, včetně vědeckých pracovníků a zástupců průmyslu, občanské společnosti, mezinárodních organizací a státní správy. Má ustaveny čtyři pracovní skupiny, které se zaměřují na:

  • i) zodpovědnou umělou inteligenci (včetně podskupiny zabývající se AI a reakcí na pandemii),
  • ii) správu dat,
  • iii) budoucnost práce.
  • iv) inovace a komercializaci.

Veškerá činnost GPAI podporuje zodpovědný rozvoj AI založený na principech lidských práv, inkluze, diverzity, inovace a ekonomického růstu.

Přijetí České republiky do platformy iniciovalo a ve velmi úzké spolupráci s Úřadem vlády a Ministerstvem průmyslu a obchodu vyjednalo Ministerstvo zahraničních věcí. Od členství v GPAI si slibuje především možnost systémového zapojení do mezinárodně-politických diskusí o dopadech umělé inteligence, možnost podílet se na formulaci lepších standardů AI a omezování případného zneužití technologií.

Česká republika se od ledna 2022 konkrétně zapojí do činnosti pracovních skupin, do nichž vyšle své přední odborníky na umělou inteligenci.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme