Česká republika vyhodnocena jako nejlepší destinace pro výrobu v Evropě

Čína je díky technologiím na prvním místě v indexu globálních center výroby, Česká republika je jedničkou v Evropě.  • Index výrobního rizika sestavený společností Cushman & Wakefield ukazuje, jak někdejší nízkonákladové oblasti jako např. Čína a Indie díky vládou podporované adopci technologií stoupají na žebříčku tvorby hodnoty
  • Kvůli rostoucím obavám ohledně ochrany duševního vlastnictví a díky dostupnosti kvalifikované pracovní síly zůstávají Spojené státy na prvním místě žebříčku váženého z hlediska minimalizace geopolitických rizik, Česká republika je globálně třetí a první v Evropě
  • Nízkonákladové oblasti v jihovýchodní Asii jsou stále velmi atraktivní pro výrobu s velkým podílem lidské práce
  • Evropské výrobní linky a volný pohyb zboží může utrpět Brexitem bez dohody

Globální poskytovatel realitních služeb Cushman & Wakefield zveřejnil novou zprávu, v níž hodnotí 48 světových lokalit co do vhodnosti k rozšiřování či stěhování provozů globálních výrobců. Přestože se konkrétní potřeby různých výrobců liší, díky vládním investicím do přijetí technologií se v tomto ohledu daří Číně. Spojené státy jsou zase nejatraktivnější pro firmy, které se snaží minimalizovat ekonomická a politická rizika. V tomto ohledu je po Spojených státech a Kanadě nejlepší destinací Česká republika. Dle základních kritérií pak obsadila pátou příčku globálně a první příčku v Evropě.

 

Cushman & Wakefield – Index výrobního rizika 2019

Celkové pořadí

Základní kritéria

Nákladové kritérium

Riziková kritéria

1

Čína

Čína

Spojené státy

2

Spojené státy

Malajsie

Kanada

3

Indie

Vietnam

Česká republika

4

Kanada

Indonésie

Čína

5

Česká republika

Indie

Singapur

6

Polsko

Thajsko

Německo

7

Malajsie

Litva

Dánsko

8

Litva

Rumunsko

Finsko

9

Maďarsko

Srí Lanka

Rakousko

10

Thajsko

Polsko

Velká Británie

„Přesto, že Česko nepatří zdaleka mezi nejlevnější země z hlediska výrobního průmyslu, kde se hodnotí nejen mzdy tuzemské pracovní síly, ale také ceny energií, průmyslové výstavby a administrativních poplatků, je vyhodnocena jako nejlepší destinací pro výrobu v Evropě, a to hlavně díky vysoké bezpečnosti, relativní politické stabilitě, v porovnání se svými sousedy na východ Evropy, a ekonomické a korporátní stabilitě. Rizika jsou tudíž pro investory minimální. Velkou výhodou je i centrální poloha se strategickým přístupem na hlavní evropské trhy,“ říká Ferdinand Hlobil, vedoucí týmu pronájmu průmyslových ploch ve střední a východní Evropě ve společnosti Cushman & Wakefield.

Index výrobního rizika (Manufacturing Risk Index, MRI) společnosti Cushman & Wakefield posuzují každou zemi podle 20 proměnných, z nichž vycházejí tři vážené žebříčky hodnotící podmínky, náklady a rizika pro výrobu. Zdrojová data indexu pocházejí z řady spolehlivých zdrojů, mj. od Světové banky, UNCTAD a Oxford Economics.

Ze zprávy vyplývá, že z pohledu základního scénáře, který přikládá stejnou důležitost podmínkám pro podnikání a cenové konkurenceschopnosti v dané zemi, je na prvním místě Čína. Na druhém místě se umístily Spojené státy, následované v první pětici ještě Indií, Kanadou a Českou republikou. Česká republika dosáhla nejvyšší pozice z evropských zemí, přičemž na předních místech se umístily také Polsko, Litva a Maďarsko.

Při pohledu na data z hlediska nákladů – jež upřednostňuje země s nižšími provozními výdaji včetně mzdových – se na prvním místě stále drží Čína a asijské země dominují i první desítce. Z jiných oblastí se v první desítce umístily pouze Litva na sedmém a Rumunsko na osmém místě.

Třetí žebříček – na základě rizik – bere v úvahu rostoucí geopolitické riziko a straní zemím, kde jsou ekonomické a politické hrozby nejmenší. V tomto ohledu vede Severní Amerika s USA na prvním a Kanadou na druhém místě, přičemž Čína se propadla až na čtvrté místo. Na evropské země připadá více než polovina první desítky – vede Česká republika, která se v žebříčku umístila celkově třetí, a z dalších evropských zemí se do první desítky prosadily ještě Německo, Dánsko, Finsko, Rakousko a Velká Británie.

Autorka studie Lisa Graham, vedoucí oddělení společnosti Cushman & Wakefield pro průzkum odvětví logistiky a průmyslu v regionu EMEA, prohlásila: „Tyto žebříčky poskytují zásadní vhled do rapidně se vyvíjejícího odvětví výroby a do rozhodujících faktorů při volbě lokalit. Globální výroba vstoupila do nové éry, která se vyznačuje rostoucím vlivem technologií při řešení otázek produktivity, nedostatku pracovních sil a bezpečnosti v odvětvích výroby a logistiky.

Jsme svědky vzestupu někdejších nízkonákladových oblastí jako Číny a Indie v řetězci tvorby hodnoty, a to díky vládní podpoře adopce technologií. Proto si v našich žebříčcích tak dobře vedly právě asijské země. Tato oblast však stále vzbuzuje obavy ohledně duševního vlastnictví, což znamená, že i navzdory vyšším nákladům budou těžištěm výroby i nadále země v Severní Americe a Evropě.“

Rob Hall, vedoucí logistického a průmyslového týmu společnosti Cushman & Wakefield pro region EMEA, prohlásil: „Jsme svědky projevů protekcionismu a nacionalismu, které ohrožují globální i regionální dodavatelské řetězce. V Evropě výsledek probíhajících jednání o Brexitu pozmění jak regionální výrobu, tak vnitrostátní a mezinárodní toky zboží.

Uspějí země, které investují do platforem umožňujících pohyb zboží na výrobní linky a z nich. V Číně vedlo dokonalé propojení dodavatelských řetězců ke značným investicím do infrastruktury a multimodální dopravy, včetně železničních a námořních projektů v rámci Nové Hedvábné stezky a pobídek podnikání. Tyto faktory do značné míry vyvažují obavy o bezpečnost duševního vlastnictví.“

Kritéria pro hodnocení pořadí v kategoriích: základní kritéria – riziková kritéria – nákladová kritéria:

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Cushman & Wakefield

Doporučujeme