České firmy mohou opět žádat o dotace na projekty v rozvojových zemích

Česká rozvojová agentura opět podpoří tuzemské podnikatele. Podpora je cílena na firmy s podnikatelskými záměry, které pomohou řešit rozvojové problémy v cílových zemích a které zároveň mají zájem prozkoumat nové trhy, zajistit partnery pro spolupráci nebo přímo v dané zemi investovat a založit zde joint venture či pobočku.

Česká rozvojová agentura vyhlásila na počátku října další výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na přípravu a realizaci projektů v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“, tentokrát  pro rok 2023.

Ilustrační foto

Firmy mohou získat dotaci v režimu de minimis až 50 procent celkových nákladů (nejvýše však 500 tisíc korun) na přípravu studií proveditelnosti a podnikatelských plánů nebo až 40 procent celkových nákladů (nejvýše však dva miliony) na samotnou realizaci projektu. Program B2B se zaměřuje na všechny rozvojové země podle klasifikace OECD.

Cílem Programu B2B, který spravuje Česká rozvojová agentura, je zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, podpora soukromého sektoru v rozvojových zemích a zároveň plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Rozvojový projekt na podporu dětí s autismem a jejich rodin vstupuje do druhé fáze

Projekty tak musí demonstrovat rozvojový dopad pro daný region nebo cílovou skupinu (např. rozvoj podnikatelského prostředí, zapojení místních dodavatelů do hodnotových řetězců, posílení konkurenceschopnosti, přenos technologií a know-how, tvorbu nových a kvalifikovaných pracovních míst, environmentálně přijatelné technologie nebo zavádění výrobních a pracovních standardů).

Žádosti je možno předkládat až do 21. listopadu 2022

Více informací o Programu B2B, znění aktuální dotační výzvy stejně tak jako formuláře žádostí a příklady úspěšných projektů najdete na webových stránkách České rozvojové agentury.

V souvislosti s výzvou pro předkládání žádostí o dotaci v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2023 připravila Česká rozvojová agentura webinář pro potenciální žadatele.

Registrace na webinář, který proběhne 19. října od 10 hodin

Během online semináře se firmy seznámí se strategií a  pravidly programu, rovněž budou podrobně provedeni postupem vyplňování žádosti o dotaci. Bude zde prostor také pro dotazy a příležitost domluvit si individuální konzultace s manažerem a specialistou programu B2B.

Redakčně upravená tisková zpráva České rozvojové agentury

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme