České firmy mohou pomoci Alžírsku dosáhnout potravinovou soběstačnost

Alžírsko je i přes značný zemědělský potenciál závislé na importu potravin jako je pšenice a další obiloviny, ale např. i sušené mléko.

Alžírské nákupy pšenice, podporované stále rostoucí spotřebou této komodity, překročily v roce 2020 1,6 mld. dolarů a představovaly 20 % celkových výdajů Alžírska na potraviny. Tuto situaci umocňuje stále rostoucí poptávka po základních potravinách. Domácí produkce cereálií navíc zaznamenala kvůli suchu v sezóně 2020–2021 oproti předchozí sezóně pokles o 34 %. Výpadek produkce musel být nahrazen dovozem.

Ilustrační fotografie

Vzhledem k rostoucím cenám zemědělských komodit na mezinárodním trhu je však náhrada domácí produkce dovozem pro státní kasu velmi drahá. I z tohoto důvodu vyhlásil prezident Tebboune koncem ledna 2022 jako prioritu rozvoj zemědělství, především v jižní části země, a nutnost rozvoje produkce obilnin a dalších plodin s cílem zajistit potravinovou soběstačnost. Plán hospodářského rozvoje hovoří o modernizaci zemědělství, zlepšení jeho výkonnosti a konkurenceschopnosti s výhledem na posílení vývozu zemědělských produktů v horizontu roku 2024.

Ministerstvo zemědělství ohlásilo, že přistoupí ke sčítání nevyužívané nebo opuštěné zemědělské půdy v majetku státu v severních regionech země s následným rozšířením této iniciativy i na zbývající regiony. Nevyužívaná půda bude převzata státem a redistribuována novým investorům na základě stávající legislativy.

Administrativa plánuje mimo jiné využít drony k detailnímu posouzení zemědělského potenciálu v jednotlivých regionech. Minulé sčítání půdy ukázalo, že dva miliony hektarů zemědělské půdy jsou nevyužívané, což představuje přibližně čtvrtinu celkové plochy zemědělské půdy, jejíž rozloha je odhadována na 8,5 milionu hektaru.

Čtěte také ExportMag.cz: K největším příležitostem v Africe patří lusofonní státy

Zda se podaří výrazně změnit současnou situaci v zemědělství, bude ale záviset i na realizaci nových vrtů na vodu, které v minulých letech nebyly provedeny. Získání povolení je časově náročné a podle dostupných statistik v současné době čeká na vyřízení úřady přibližně 4000 žádostí o vrt na vodu. Neméně důležité bude i zavedení moderních technologií zavlažování a větší využití recyklované vody pro potřeby zemědělství. Tento aspekt je o to důležitější, že v posledních letech Alžírsko trpí suchem a s ohledem na potřeby rostoucí populace opakovaně nedostatkem vody.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko). Autor: Pavel Zástěra, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Alžírsko | Zahraničí

Doporučujeme