České firmy mohou v Itálii uspět s kytarou i chytrou aplikací

Itálie patří do desítky zemí, kam Česká republika exportuje nejvíce. Po dvou vl­nách recese z let 2008–2009 a 2011–2013 lze konstatovat, že zlepšující se kondice italské ekonomiky otevírá českým firmám nové příležitosti pro vstup na místní trh v tradičních, ale i nových oborech.Zahraniční kancelář v Miláně sleduje aktuální dění a snaží se povzbuzovat české firmy v jejich zájmu o toto teritorium. Poprvé tak například zařadila do svých aktivit propagaci hudebního průmyslu a tuzemských firem působících v této oblasti.

Během veletrhu Cremona Mondo Musica, který se uskutečnil na konci září v lombardském městě Cremona, poutaly pozornost návštěvníků mistrně provedené hudební nástroje a příslušenství od českých výrobců. V jeho rámci se podařilo zaujmout i obchodníky a podniknout první kroky k nalezení příštích italských distributorů. Zahraniční kancelář CzechTradu bude pokračovat v prohlubování kontaktů a vztahů s místními asociacemi a subjekty a již plánuje společnou kolektivní účast pro další ročník veletrhu v roce 2019.

Jedním z odvětví, která také dlouhodobě zaznamenávají růst, je loďařství. Dle průzkumu Market Monitor, vypracovaného asociací Nautica Italiana ve spolupráci se

společností Deloitte, dosáhla v roce 2017 hodnota výroby nových konstrukcí v italských loděnicích 2,3 miliardy eur, což představuje nárůst o 14 procent.

Prezident asociace Nautica Italiana Tomasso Nastasi poukazuje také na to, že italský loďařský průmysl zaznamenal v prvním čtvrtletí roku 2018 další nárůst zhruba o devět procent, přičemž očekávaný růst v roce 2018 by měl dosáhnout asi 12–15 procent. S ohledem na tato fakta zahraniční kancelář Milán plánuje zorganizovat pro české firmy v průběhu roku 2019 podnikatelskou misi do italských loděnic.

V Itálii se zároveň probouzí zájem o technologie pro chytrá města. České technologické společnosti mohou své systémy z oblasti smart technologies nabídnout italským partnerům, kteří hledají řešení poskytující řadu finančních a časových úspor v inteligentním řízení nejen pro firmy, ale i pro správu měst.

V neposlední řadě má svůj exportní potenciál také obor nanotechnologií. Zahraniční kancelář CzechTradu v Itálii se snaží o zprostředkování bližších kontaktů mezi českými a italskými subjekty a institucemi. Jejich vzájemné propojení na partnerské bázi by mohlo přinést nové postupy a pozitivní výsledky ve vývojové i obchodní oblasti.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade.

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme