České firmy na největším zdravotnickém veletrhu v Uzbekistánu

Ve dnech od 16. do 18. dubna 2019 se v hlavním městě Taškentu celkem pět českých firem zúčastnilo veletrhu zdravotnické techniky a produktů lékařské péče Tashkent International Health Expo – TIHE 2019. Konkrétně na stánku organizovaném českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade vystavovaly svoje produkty a služby firmy ZPT Vigantice spol. s r.o., CODACO ELECTRONIC s.r.o., EGO Zlín, spol. s r.o., EP Rožnov, a.s. a MZ Liberec, a.s.

Mezinárodní veletrh v oblasti zdravotnictví TIHE 2019 představuje jedinečnou příležitost pro dodavatele zdravotnické techniky a produktů lékařské péče při vstupu jak na uzbecký trh, tak i na regionální trhy v okolních zemích Střední Asie. Veletrh má vysokou úroveň, vytváří příležitost seznámit se s posledními trendy v oboru zdravotnictví a navázat obchodní kontakty s místními a jinými zahraničními společnostmi.

Realizovaná účast českých firem na veletrhu TIHE proběhla v souladu s pravidelně aktualizovanou mapou globálních oborových příležitostí, která pro Uzbekistán identifikuje produkty zdravotnictví a lékařské péče jako jeden z nejperspektivnějších oborů a byla financována jako podporovaná akce v rámci projektu NOVUMM KET spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Více informací o projektu NOVUMM KET včetně dokumentů ke stažení naleznete na webové stránce CzechTrade. Více informací o Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naleznete na webové adrese OPPIK.

Díky probíhajícím ekonomickým reformám nabízí uzbecký trh stále větší možnosti zejména zahraničním dovozcům zboží a moderních technologií. Uzbecký zahraniční obchod je téměř plně liberalizován; u vývozců i dovozců se vyžaduje pouze registrace. Značně motivující je odbourání řady netarifních dovozních omezení, stejně jako daňového zatížení pro místní firmy.

Vstup na uzbecký trh je nutné podpořit vhodnou marketingovou kampaní a osobní účastí na jednáních s potenciálními partnery. Velmi dobré povědomí o českém, resp. československém zboží pomáhá evokovat zájem uzbeckých dovozců o širokou škálu nabízených českých výrobků a technologií. Velvyslanectví České republiky v Taškentu je připraveno podpořit české exportéry při zajištění jejich prezentací na místním trhu. Ekonomický rada velvyslanectví v průběhu veletrhu podpořil zúčastněné firmy osobní účastí na stánku během jejich jednání s uzbeckými protějšky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Taškentu (Uzbekistán). Autor: Luboslav Mazurek, ekonomický rada.

• Teritorium: Asie | Uzbekistán | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme