České inovace v oblasti požární techniky vzbudily zájem u amerických hasičů

V týdnu od 5. srpna zavítala do USA delegace vedená generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Drahoslavem Rybou. Mise byla zaměřená na prezentaci českých inovací v oblasti hasičské techniky americké odborné veřejnosti a na možnou spolupráci při sdílení zkušeností s v oblasti výcviku, připravenosti na přírodní katastrofy a záchranných systémů.Mise byla organizována ZÚ Washington a podpořena z projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) ve spolupráci Ministerstev vnitra a obrany.

Hlavním účelem mise konající se ve dnech 5.–9. srpna 2019byla prezentace českých inovací v oblasti hasičské techniky americké odborné veřejnosti a některým klíčovým institucím. Zástupci Regionálního inovačního centra elektrotechniky při Západočeské univerzitě (RICE) a hasiči z Plzeňského kraje dovezli v rámci mise do USA dva prototypy chytrého hasičského obleku, který je jedním z výstupů jejich úspěšného zapojení do evropských schémat podpory výzkumu a vývoje. RICE také americkým partnerům představil projekt dronu se speciálními požárními monitorovacími senzory.

Prezentovány byly i vybrané produkty z portfolia a firem Holík a Vochoc nebo skupiny Czechoslovak Group se zaměřením na hasiče nebo s potenciálem pro hasičské využití.  

Hasiči obecně se v USA těší velké společenské prestiži, která je v hmatatelné podobě přetavena i ve velkých objemech finančních prostředků, které jsou do odvětví investovány. Američtí hasiči mají živý zájem o vysoce inovativní produkty z oblasti požární techniky. Zvyšování efektivity zásahů, a především ochrana zdraví a životů zasahujících hasičů je absolutní prioritou, za kterou si hasičské složky v USA jsou ochotny výrazně připlatit. Hasičské záchranné sbory fungují v USA na rozdíl od ČR značně decentralizovaně a na jejich investice má vliv jak stát, ve kterém působí, tak především municipality, které jednotlivé sbory zřizují.

Letiště, velké průmyslové provozy, výzkumná pracoviště apod. potom často mají své vlastní i poměrně robustní hasičské sbory, podobně jako u nás. Decentralizace řízení vede také k decentralizaci aktivit, která snižuje práh pro možnost ucházet se o dodávky těmto sborům. Ve srovnání s např. tendry pro armádu není třeba, aby firma byla schopna pokrýt veškerou poptávku v celých USA. 

Prvním bodem programu delegace byl prezentační seminář na Maryland Fire and Rescue Institute. U české prezentace bylo přítomno nejen vedení tohoto profesionálního výcvikového a výzkumného pracoviště při Marylandské Univerzitě, ale sjeli se sem i velitelé vybraných hasičských záchranných sborů státu Maryland a zástupci federálního Department of Homeland Security. V rámci marylandské části programu delegace navštívila i National Institute of Standards and Technology při americkém Department of Commerce. NIST dnes v USA plní v zásadě funkci respektované autority pro určování závazných technických standardů, přičemž česká delegace navštívila pracoviště věnující se požární technice.

V průběhu týdne se delegace přesunula do Atlanty, kde byla přijata Johnem Seldenem, ředitelem mezinárodního letiště Hartsfield-Jackson Atlanta, které se pyšní titulem nejvytíženějšího letiště na světě a disponuje vlastním početným hasičským záchranným sborem. Při této příležitosti byly české inovace představeny nejen letištnímu hasičskému sboru, ale také delegaci hasičů z japonského Tokia. V Atlantě delegace zavítala i na Georgia Emergency Management & Homeland Security Agency, která koordinuje připravenost jednotlivých složek záchranného systému státu Georgia na přírodní katastrofy. Program v Atlantě byl zakončen veletrhem Fire and Rescue International, který je jednou z největších přehlídek hasičské techniky v USA.

Autentické nadšení amerických partnerů z ukázek českých hasičských inovací a následné srovnání s hasičskou technikou běžně dostupnou v USA ukázalo, že americký trh skýtá značný potenciál pro řadu českých firem, které mají inovativní produkty v této velmi specifické oblasti. ZÚ Washington chce v budoucnu navázat na tuto úspěšnou průzkumnou misi a systematicky podporovat rozvoj kontaktů a aktivit vůči americkým partnerům. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké). Autoři: Bohdan Malaniuk a Luděk Moravec.

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme