České nanotechnologie vzbudily ve Slovinsku značný zájem

Dne 15. 9. 2020 proběhla na Slovinské hospodářské komoře v Lublani prezentace českých nanotechnologických inovací. Šest výrobců nanotechnologií z různých sektorů za podpory Asociace nanotechnologického průmyslu ČR a agentury CzechInvest se ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Lublani představilo slovinským partnerům formou prezentace a individuálních obchodních jednání.

Akci, která proběhla v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie MZV ČR, zahájil slavnostním proslovem ministr zahraničních věcí ČR, pan Tomáš Petříček, ve kterém zhodnotil česko-slovinské vztahy jako vynikající. Poukázal na silné obchodní vazby, které přetrvaly i v období pandemie COVID-19. Zdůraznil význam ekonomické diplomacie v kontextu obchodní výměny a tradici nanotechnologické produkce v ČR, kterou označil za nanotechnologickou velmoc. Upozornil dále na význam nových technologií v boji proti koronaviru. Ze slovinské strany poté oslovil přítomné hosty státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí Slovinské republiky, p. Tone Kajzer.

Následně se představily jednotlivé české společnosti a instituce: Asociace nanotechnologického průmyslu ČRNanoSPACE s.r.o. (antialergenní lůžkoviny, antivirové šatky), PARDAM s.r.o. (anorganická a polymerní nanovlákna, respirátory BreaSAFE), PIKATEC CZ s.r.o. (nanokosmetika pro ochranu povrchů v automobilech a v domácnostech), PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. (fotokatalytické nanonátěry pro ochranu fasád před mikroorganismy), Smart Coatings s.r.o. (výzkum a vývoj smart technologií na bázi nanomateriálů a jejich uvedení do komerčních aplikací), RETAP s.r.o. (čistička vzduchu NanoAirCleaner) a agentura CzechInvest.

Většina českých výrobců má široký sortiment výroby a vývoje, avšak vzhledem k aktuálnímu dění v souvislosti s pandemií koronaviru byl kladen důraz zejména na výrobky, snižující riziko přenosu nákazy, a produkty, které přispívají k eliminaci alergenů, polutantů a dalších mikroorganismů ze vzduchu či z povrchů v interiéru i exteriéru. Právě o tyto produkty projevili slovinští partneři největší zájem, jelikož na slovinském trhu podobné výrobky prozatím nejsou běžné, což otevírá českým firmám mnohé možnosti spolupráce.

V další části programu probíhala individuální B2B/B2G jednání s představiteli osmnácti slovinských společností, zástupců místní samosprávy, ministerstev a vládních agentur. Akce byla zakončena pohoštěním, které hosté využili k méně formálním rozhovorům. V rámci doprovodného odpoledního programu navštívili čeští účastníci Centre of Excellence in Nanoscience and Nanotechnology – Nanocenter v rámci prestižního slovinského vědeckého institutu Jožefa Štefana.

Odbornou instituci, která se zabývá zejména výzkumem nových nanomateriálů pro vyžití v průmyslu, představil ředitel centra, prof. Dragan Mihailović. Následně byla zajištěna prohlídka nové nano laboratoře a jednotlivých pracovišť.

Cílem projektu bylo zvýšení povědomí o českých nanovýrobcích na slovinském trhu a představení možností, které tyto technologie nabízí v boji proti pandemii koronaviru, klimatickým změnám a v dalších oblastech ekonomické a vědecké činnosti. Zároveň byla prohloubena spolupráce mezi aplikovaným výzkumem a jeho uplatněním v obchodní praxi mezi českými a slovinskými subjekty.  

Tyto záměry byly realizovány nejen díky aktivní roli a komunikaci Velvyslanectví ČR v Lublani při oslovování českých účastníků a slovinských obchodních partnerů pro české subjekty, ale také díky konceptu akce, která umožnila sérii osobních setkání s potenciálními obchodními partnery. Bezprostřední ohlasy účastníků akce byly velmi pozitivní, podnikatelé ocenili zejména organizační zajištění navzdory mnohým restrikcím vázaných na COVID-19 a zajímavé i adekvátní partnery k budoucí obchodní spolupráci. O proběhlé akci informovalo slovinské Ministerstvo na svých oficiálních webových stránkách.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lublani (Slovinsko). Autoři: Jan Beneš, zástupce velvyslance, Dagmar Šober, ekonomicko-obchodní oddělení.

• Teritorium: Slovinsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Nanotechnologie

Doporučujeme