České obce potřebují 10,5 milionu ochranných prostředků týdně

Podle aktuálního průzkumu potřebují tuzemské obce v době epidemie koronaviru především ochranné rukavice, roušky, respirátory či dezinfekci. Ze zjištěných údajů nyní mohou vycházet výrobci těchto i dalších ochranných prostředků.

Foto: Shutterstock

České obce potřebují více než 10,5 milionu ochranných prostředků týdně. Vyplývá to z průzkumu, ve kterém agentura CzechInvest zjišťovala aktuální potřeby osobních ochranných a zdravotnických prostředků pro pracovníky obecních zdravotních a sociálních zařízení a obecních složek integrovaného záchranného systému

Co se týče konkrétních druhů ochranných prostředků, obce potřebují týdně necelých 4,7 milionu rukavic, 2,2 milionu roušek a jeden milion respirátorů. Dalších téměř 2,7 milionu připadá na návleky, ochranné oděvy, brýle, štíty, polomasky, rychlotesty, odběrové sady, desinfekční tampóny a desinfekci. Vyplývá to z odpovědí zástupců obcí s rozšířenou působností v průzkumu, který CzechInvest provedl na základě žádosti ministerstev průmyslu a obchodu, zdravotnictví a vnitra. Šetření proběhlo ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky.

Strukturované šetření probíhalo od první poloviny dubna. „Zjišťovali jsme průměrnou týdenní potřebu zdravotnických a osobních ochranných prostředků pro zaměstnance obecních, církevních a soukromých zdravotních a sociálních zařízení a obecních složek integrovaného záchranného systému. Dotazník byl zaslán do všech 205 obcí s rozšířenou působností s cílem zjistit potřeby za celý správní obvod, vrátilo se nám jich rovných 100,“ říká generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

S tím, jak se situace v Česku vyvíjí, je potřeba myslet na dostatečnou ochranu všech pracovníků integrovaného záchranného systému, terénních služeb, ambulantních a pobytových zařízení i v obcích. „Stát měl doposud zmapované potřeby zdravotních a osobních ochranných pomůcek pro zaměstnance státních a krajských subjektů, v našem šetření jsme se zaměřili na dosud nezjištěné potřeby měst a obcí. Uvedená data mohou navíc přispět k vytvoření poptávky po produkci českých dodavatelů. Minulý týden jsme je předali také na Ústřední krizový štáb,“ doplňuje Reichl.

Návratnost dotazníků činila téměř 50 procent. Podle velikostní kategorie správních obvodů a průměrných požadavků byly kvalifikovaně dopočítány celkové potřeby všech obcí. Data neobsahují údaje za hlavní město Prahu, jejíž potřeby jsou zjišťovány v rámci šetření krajů.

Tisková zpráva agentury CzechInvest

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus

Doporučujeme