České pivo uspělo v Číně při propagaci potravin z EU

Dne 13. července 2023 se v Šanghaji uskutečnila mediální a networkingová akce pořádaná Delegací EU v Číně v rámci kampaně „Neodolatelná Evropa, nespočet kombinací“.

Hlavním cílem akce je zvýšit povědomí o excelentní kvalitě potravin z EU v očích čínské veřejnosti a byznysu. Prezentací zemědělského diplomata o českém pivu a pivovarnictví se do akce aktivně zapojilo i Velvyslanectví ČR v Pekingu.

Ilustrační fotografie

Z pohledu EU představuje Čína po Velké Británii a USA její třetí největší exportní trh pro zemědělsko-potravinářské produkty. V roce 2022 bylo do této destinace z EU vyvezeno zemědělských produktů a potravin za celkem 15,8 mld. euro, což představovalo 7 % veškerých zemědělských exportů EU do třetích zemí. Bilance agrárního obchodu s Čínou je pro EU dlouhodobě pozitivní. Po rekordním roce 2020 však začaly agrární exporty EU do Číny pomalu klesat a čínské do EU naopak růst. Zatímco agrární export do Číny v roce 2022 meziročně poklesl o 7,8 %, import z Číny poskočil o mohutných 60 %.

ExportMag.cz: Výrobce tradiční slivovice ze Zlínska oslavil 100 let a začíná prodávat i do zahraničí

Kvalita evropských potravin je čínskými spotřebiteli vnímána velice pozitivně. Na akci, která proběhla v Šanghaji, bylo taktéž zmíněno, že potravinářský sektor EU spočívá na čtyřech hlavních pilířích – bezpečnosti, kvalitě, autenticitě a udržitelnosti. Obecenstvo, které se skládalo ze zástupců čínských médií, odvětví HORECA, distributorů a importérů, bylo nejprve seznámeno s obecnou situací a vyhlídkami evropského potravinářství, se systémem dohledu nad potravinovou bezpečností, chráněnými zeměpisnými označeními a chráněnými označeními původu, strategií Farm to Fork a organickým zemědělstvím.

Součástí akce byly i prezentace zástupců čtyř členských států EU, konkrétně ČR, Německa, Řecka a Rakouska, kteří postupně představili po jedné významné potravinářské kategorii z daného státu. V případě Česka bylo středobodem prezentace české pivo a pivovarnictví. Zdůrazněna byla jeho historie, tradice, kvalita a popularita ve světě.

V březnu roku 2021 vstoupila v platnost dohoda mezi Čínou a EU o uznání vybraných chráněných zeměpisných označení, která momentálně zahrnuje ochranná označení „Českobudějovické pivo“ a „Žatecký chmel“. V druhé fázi dohody pak ochranu v Číně získají i označení „Budějovické pivo“, „Budějovický měšťanský var“ a „České pivo“.

EU v Číně věnuje značné úsilí propagaci chráněných zeměpisných označení například i prostřednictvím tematických stánků na veletrzích. Nejen že tato ochranná známka ujišťuje čínské spotřebitele o autenticitě a místě původu produktu, ale zboží s ní se v průměru prodává za dvojnásobnou cenu jako jeho ekvivalenty. Pro firmy, kterých se to týká, se může jednat o zajímavý marketingový nástroj.

Autor: Ondřej Plaček, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí

Doporučujeme