České technologie budou pomáhat chránit brazilské lesy

Brazílie, pátá největší země světa, historicky trpí ve většině svých států lesními požáry. Jedná se o závažný ekonomický problém, který v posledních letech nabyl rovněž mezinárodně politického rozměru.

Proto stát hodlá investovat do modernizace protipožární techniky. To byl důvod, proč do České republiky ve dnech od 19. do 28. listopadu 2021 zavítala tříčlenná delegace brazilských vojenských hasičů, která navštívila přední české podniky, o jejichž výrobky má Brazílie zájem.

Ilustrační fotografie

Incomingová mise tří brazilských vojenských hasičů se uskutečnila v rámci Projektu ekonomické diplomacie MZV ČR a zúčastnil se jí plukovník Audato Lima de Amorim, hlavní federální koordinátor modernizace technického vybavení Vojenských hasičů BFR, a dále kapitán Eriksen Mafra a major Diego Sommer Thiesen Alves ze stejného útvaru. Doprovázel je ekonomický rada Velvyslanectví České republiky v Brasília Ondřej Kašina a hlavní manažer projektu výstavby továrny TATRABRAS v Brazílii Pavel Petrásek.

Návštěva souvisela s úspěšným postupem zakládání dceřiné společnosti firmy TATRA Trucks a.s. v Brazílii. Díky narůstajícímu povědomí o výjimečných vlastnostech nákladních vozů Tatra a speciálních vozidel postavených na podvozcích Tatra, dospěli brazilští hasiči k přesvědčení, že pro hašení lesních požárů v jejich zemi budou nejvhodnější vozidla postavená na chassis Tatra, která budou schopna dojet až k ohnisku lesních požárů a hasit je efektivněji nežli vozy, které mají dosud v Brazílii k dispozici.

Jak dopadá na brazilskou ekonomiku vláda prezidenta Bolsonara?

Program zahájilo 22. 11. 2021 přijetí delegace v Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru v Praze, kde náměstek GŘ HZS ČR pro IZS a operační řízení. plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D. seznámil brazilské hosty se systémem práce, organizací a vybavením hasičů v ČR.

V rámci incomingové mise pak navštívila brazilská delegace například podnik KOBIT THZ ve Slatiňanech, který vyrábí široké spektrum nástaveb pro hasičské vozy a různé varianty těchto vozů podle potřeb a určení protipožárních zásahů. Brazilské hasiče v tomto podniku zaujala zejména nekompromisní kvalita používaných materiálů a technologie nástaveb pro hasičské vozy spojovaných z hliníkových profilů vysoké odolnosti. To v důsledku prodlužuje životnost nástaveb a zlepšuje ochranu posádky při nárazu.

Ilustrační fotografie

Dále delegace navštívila podnik THT Polička, kde si prohlédla rovněž proces montování nástaveb a vybavování hasičských vozů na podvozcích Tatra. V THT vzbudila zájem brazilských odborníků mj. vysoká kvalita čerpadel vody a tekutin pro hasičské vozy, která podnik THT sám vyvinul a vyrábí a jejichž životnost přesahuje neuvěřitelných 25 let.

S více než 250 speciálními protipožárními a zásahovými vozidly se delegace seznámila v Záchranném útvaru v Hlučíně, který je jedním ze tří spádových středisek v ČR, která disponují zvláštními typy techniky pro zásahy nad rámec běžných útvarů.   

Závěr návštěvy byl věnován dvoudenní návštěvě v TATRA Trucsk a.s. v Kopřivnicí. Tam se uskutečnily prezentace výrobků firmy a jednání o tom, které podvozky budou nejvhodnější ke kompletování s místními nástavbami v Brazílii, kde ve spolupráci s továrnou TATRABRAS v státě Paraná budou vznikat. Brazilští hasiči měli rovněž možnost vyzkoušet různé vozy Tatra přímo na polygonu továrny.

V roce 2022 budou zahájena jednání o výběru strategického brazilského partnera pro montování hasičských nástaveb na podvozcích Tatra. Velkou přidanou hodnotou je skutečnost, že dceřiná továrna TATRABRAS bude zajišťovat servis mj. i pro hasičské vozy v různých státech Brazílie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Brasílii (Brazílie). Autor: Ondřej Kašina, ekonomický rada.

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí

Doporučujeme