Česko-jihoafrická online konference se zaměřila na oblast energetiky

Energetika bude sehrávat zcela klíčovou roli při obnově globálního hospodářství, které v probíhajícím roce utrpělo bezprecedentní šok, a to jak na straně nabídky, tak i na straně poptávky. Efektivní, udržitelné a zároveň méně nákladné zdroje energie jsou tak právem považovány za hnací motor veškeré snahy o obnovení rovnováhy a růstu ekonomické aktivity nejedné země, což zcela jistě platí i pro JAR.

Každá krize představuje řadu příležitostí a štěstí v tomto ohledu přeje především těm připraveným. Za současného stavu, kdy nejistota s vývojem probíhající pandemie podstatně omezuje možnosti cestovat a podnikat aktivní kroky za účelem expanze podnikatelských aktivit, nezbývá než využít technologického pokroku a zprostředkovat tak českým společnostem alespoň virtuální příležitost k navázání nových kontaktů a získání cenných informací.

Z důvodu shora uvedeného se dne 11. listopadu 2020 uskutečnila online konference zaměřená na přední české a jihoafrické společnosti z oblasti energetiky. Gestorem akce byl Odbor ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničí ČR, přičemž program zorganizoval ekonomický úsek velvyslanectví ČR v Pretorii ve spolupráci s jihoafrickým energetickým institutem SANEDI.

Na české i jihoafrické straně zazněly dvě prezentace vzájemně představující energetický sektor a jeho příležitosti v obou zemích následované prostorem pro dotazy účastníků. Online konference se zúčastnilo celkem 42 českých a jihoafrických společností a významných institucí. Mezi přítomnými byli i zástupci jihoafrického ministerstva průmyslu a obchodu (the dtic) a dále pak zástupci Svazu průmyslu a dopravy České republiky, agentury CzechInvest či Hospodářské komory ČR.

Program zahájil velvyslanec České republiky v jihoafrické Pretorii, JUDr. Pavel Řezáč, a závěrečné slovo za Odbor ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničí ČR pronesla paní Marta Ledgard. Účastnící si z konference odnesli celou řadu cenných kontaktů a informací a již započali s prověřováním příležitostí oboustranně prospěšné spolupráce.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika), ekonomický úsek.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika | Investice

Doporučujeme