Česko-německý hospodářský kulatý stůl v Německu se věnoval tématům nové podoby světového hospodářství

Energetická krize, nabourání dodavatelských řetězců, změna odbytišť, vysoká míra inflace, potravinová krize v rozvojových zemích a nejistota ve světovém hospodářství představují mimořádné výzvy pro odolnost národních ekonomik.

Napadení Ukrajiny dramaticky změnilo tvář mezinárodní politické i ekonomické reality. Dnes vyvstává ještě naléhavěji potřeba udržitelného rozvoje a cirkulární ekonomiky – už neřešíme pouze vojenskou a bezpečnostní odolnost, ale i odolnost obchodních a hospodářských modelů, od kterých odvisí naše prosperita.

Ilustrační fotografie

Těmto turbulentním tématům se věnoval v pořadí již 16. Česko-německý hospodářský kulatý stůl v Düsseldorfu, který se konal 18. května 2022. Český Generální konzulát v Düsseldorfu jej uspořádal ve spolupráci s NRW. Global Business (Agentura pro hospodářský rozvoj Severního Porýní-Vestfálska) a s Průmyslovými a obchodními komorami Severního Porýní-Vestfálska.

Tato akce ekonomické diplomacie, které se zúčastnilo přes 50 hostů, tak potvrdila svou dlouholetou tradici a úspěch coby platformy pro match-making a B2B jednání. Přítomné přivítala a s úvodním projevem vystoupila generální konzulka Kristina Larischová.

Pozvání přijali a se svými zkušenostmi v oblasti udržitelného rozvoje a cirkulární ekonomiky se podělili pan Stanislav Štýs, zástupce české firmy REFORK, která vyvíjí nové přírodní materiály, ze kterých vyrábí udržitelné alternativy k jednorázovým plastům, např. jednorázové plně ekologicky rozložitelné vidličky a pan Jörg Jansen, zástupce Circular-Valley Wuppertal, které sdružuje vybrané start-upy a vědce z oblasti cirkulární ekonomiky, zabývající se integrálními součástmi udržitelného rozvoje a podpory udržitelného podnikání v regionech Severního Porýní-Vestfálska.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

S dalšími projevy vystoupili tradiční partneři Česko-německého hospodářského kulatého stolu, výkonný ředitel NRW.Global Business Felix Neugart a zástupce výkonného ředitele Průmyslové a obchodní komory v Dortmundu Wulf-Christian Ehrich. Se zhodnocením a vývojem současné ekonomické situace, se zaměřením na česko-německé obchodní vztahy, vystoupil zástupce ředitele Česko-německé průmyslové a obchodní komory v Praze René Harun.

Na akci se spolupodíleli i vedoucí kanceláře CzechTrade Kristýna Kubíčková a CzechInvest Pavel Chovanec, což podtrhlo jednotnou českou reprezentaci ekonomické diplomacie v Německu. Během rozhovorů se podařilo vygenerovat tematické průsečíky pro budoucí projekty ekonomické spolupráce mezi českými a německými subjekty.

Všichni pořadatelé i účastníci projevili zájem na pokračování této setkávací a informační platformy, což jen potvrzuje potenciál spolupráce u současných výzev, kterým paralelně čelí jak německá, tak česká exportní ekonomika.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Düsseldorfu (Německo).

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Průmysl

Doporučujeme