Česko-saúdská smíšená komise jednala o turismu i energetice

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2022 se v Rijádu uskutečnilo zasedání Česko-saúdské smíšené komise, podnikatelský seminář, bilaterální konzultace náměstků ministrů zahraničí a expertní jednání v oblasti energetiky.

Zasedání smíšené komise vedl za českou stranu náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa. Delegaci dále tvořili náměstek ministra pro místní rozvoj Jan Fluxa, představitelé ministerstev průmyslu a obchodu, zemědělství a zdravotnictví a experti z jimi řízených institucí, v zastoupení se pak na zúčastnily i rezorty kultury a dopravy.

Ilustrační fotografie

V průběhu zasedání byly identifikovány konkrétní oblasti pro spolupráci v dalším období. Ministerstvo pro místní rozvoj hodlá rozvíjet kooperaci v oblasti turistiky, zejm. lázeňské. Saúdská strana pak má zájem i o výměnu informací vztahujících se k podmínkám pro podnikání v cestovním ruchu a souvisejících službách. Obě strany budou usilovat o celoroční přímé letecké spojení mezi Prahou a Rijádem. V ČR již působí kancelář saúdské agentury pro cestovní ruch, která bude mj. zajišťovat i saúdskou účast na všech turistických veletrzích.

Saúdská strana má zájem o českou expertízu v oblastech územního plánováním, tvorby mapových podkladů, městské mobility a konceptu smart cities. Ministerstvo průmyslu a obchodu projednalo spolupráci v oblasti energetiky, obchodu a investic. Diskutovalo se mj. o dodávkách ropných produktů pro české petrochemické společnosti, o spolupráci při využívání obnovitelných zdrojů a produkci vodíku, při geologickém průzkumu či těžbě minerálů. Obě strany hodlají podporovat přímé investice a kooperaci formou joint ventures, účastí na významných veletrzích a organizováním misí.

V Jordánsku Češi uspěli se sklem, voňavkami i fotovoltaikou

V oblasti zdravotnictví má saúdská strana zájem o know-how v oblasti poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Saúdská strana informovala zástupce Státní veterinární správy o mechanismu k získání řádná halal certifikace, která je zásadní pro export potravinářských produktů do Saúdské Arábie.

Obě strany se dohodly i na výměně expertů v oblasti rostlinných a živočišných genetických zdrojů a na spolupráci při budování drůbežích jatek. V oblasti dopravy česká strana vyzvala k brzkému dokončení ratifikace dohody o leteckých službách. Pro další diskuzi o případné spolupráci v oblasti uměleckých prezentací a ochrany kulturního dědictví saúdská strana obdržela přehled českým státem podporovaných kulturních institucí.

Na okraj zasedání byl na Federaci saúdských komor připraven podnikatelský seminář s účastí skupiny českých firem ze sektorů zdravotnictví, lázeňství, cestovního ruchu a obranného průmyslu.

Náměstek Tlapa absolvoval také bilaterální jednání s náměstkem ministra zahraničí Saudem al-Satim. Náměstek Tlapa partnera informoval o prioritách CZ PRES a budování strategických vztahů EU se zeměmi Zálivu. Ocenil saúdské pozice k ruské agresi na Ukrajině, vč. podpory rezolucí odsuzujících postup Ruska, zprostředkování propuštění 200 zajatců a humanitární asistenci Ukrajině ve výši 400 mil USD. Saúdský náměstek zmínil příležitosti pro české subjekty při realizaci projektů Vize 2030. Partneři hovořili i o zlepšování postavení žen v saúdskoarabské společnosti a probíhajícím lidskoprávním dialogu mezi Saúdskou Arábií a Evropskou unií.

Zástupci ministerstva průmyslu a obchodu uskutečnili expertní jednání na saúdském ministerstvu energetiky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rijádu (Saúdská Arábie).

• Teritorium: Asie | Saúdská Arábie | Zahraničí

Doporučujeme