Česko – slovenská výzva k větší podpoře rodinného podnikání

Česko – slovenská konference pro rodinné podniky deklarovala zájem podnikatelských organizací obou zemí na vyšší podpoře rodinného podnikání.

Na společné online konferenci se na tom shodli zástupci Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a Slovenské asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP). Akce se konala za podpory Rady kvality ČR.

Pravidelná řada nezávislých průzkumů agentury IPSOS pro AMSP ČR z posledních let potvrzuje klíčový význam segmentu rodinného podnikání pro českou ekonomiku. Rodinné firmy jsou stabilnější, transparentnější, v době krize se semknou a lépe ustojí výkyvy trhu, mají silnější sociální cítění a jsou méně zadlužené oproti firmám nerodinným. Koronavirová krize prověřila jejich stabilitu ještě více a rodinné firmy vyšly z krize jako jednoznačný tahoun se zájmem investovat.

Vzhledem k blízkosti obou národů, českého a slovenského, uspořádaly obě organizace zastřešující segment malých a středních podniků a živnostníků, tedy AMSP ČR a SAMP, společnou online konferenci, jejíž záznam byl zveřejněn na youtube kanálu AMSP ČR.

V programu konference vystoupili místopředseda představenstva AMSP ČR Libor Musil, prezident SAMP Vladimír Sirotka, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček, ministr práce, sociálních věcí a rodiny SR Milan Krajniak, náměstkyně ministra vlády ČR Silvana Jirotková, poslanec Národní rady SR a předseda Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie SR Jaroslav Karahuta, zástupci českých a slovenských rodinných firem.

Za rok se registrovaly stovky rodinných firem. Mají výhody

Dopolední část konference byla věnovaná akademické sféře, kde vystoupili zástupci univerzitní platformy pro rodinné podnikání České republiky i Slovenska.

Místopředseda představenstva AMSP ČR Libor Musil k tomu uvádí: „Rodinné podnikání u nás je na další dějinné křižovatce. V 90.letech minulého století se vzedmula první obrovská vlna, kdy vznikaly statisíce rodinných firem a živností a postupně rostly. Dneska se tento národní klenot předává další generaci. Na to není generace zakladatelů připravena, nemá kde “opisovat”. Navíc jsou podniky oslabené krizí. Hrozí tak, že bohatství těchto firem prodejem skončí v rukou zahraničních investorů. Rodinné firmy nyní potřebují pozornost a podporu.“

„Spoločný cieľ sa dá spoločne dosiahnuť, ale nesmie platiť: Každý je za jednotu, pod podmienkou, že je na čele. Prvý prezident ČSR T. G. Masaryk povedal: Rodina je základ štátu. Ja dodávam: Aj základ jeho ekonomiky,“ doplňuje prezident SAMP Vladimír Sirotka.

„Rodinné podniky mají své pevné místo také v Radě kvality České republiky, která je poradním orgánem vlády v oblasti řízení kvality. Mimo jiné se podílí i na udělování ocenění Národní cena za kvalitu v rodinném podnikání. V loňském roce se soutěže zúčastnilo 46 rodinných firem,“ uvedla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání a předsedkyně Rady kvality ČR Silvana Jirotková.

Klíčovým výstupem konference je společná deklarace obou asociací k rozvoji podnikání, která vyzývá vlády obou zemí, aby v dalším období programově podporovaly další rozvoj rodinného podnikání. Jde především o podporu investic, expanzi do zahraničí, dostupnost celoživotního vzdělávání a poradenství pro rodinné firmy, propagaci výhod rodinného podnikání, uznání jeho významnosti a jejich pevné ukotvení v legislativě obou zemí tak, jak k tomu jednotlivé země EU vyzývá Evropský parlament.

 

• Teritorium: Česká republika | Slovensko

Doporučujeme