Česko už dostalo od Evropské unie o bilion korun víc než zaplatilo

Příjmy České republiky z Evropské unie přesáhly v roce 2022 naše odvody o 51 miliard. Po přičtení zálohy z Nástroje EU na podporu oživení ve výši 10,3 miliardy jsme byli loni čistým příjemcem ve výši 61,2 miliard korun.

Od přistoupení v roce 2004 jsme již z evropských peněz obdrželi o 1,05 bilionu korun víc, než jsme do evropského rozpočtu odvedli.

Ilustrační fotografie

V průběhu roku 2022 obdržela Česká republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 117,4 miliard a současně odvedla do evropského rozpočtu 66,5 milardy. Česko tak za loňský rok dostalo o téměř 51 miliard více, než do rozpočtu EU odvedlo.

Zůstáváme čistými příjemci

„Už v první polovině loňského roku jsme překonali hranici jednoho bilionu korun, který jsme od našeho vstupu do EU získali navíc oproti našim odvodům. I nadále tak zůstáváme čistými příjemci evropských peněz. Vedle finanční výhodnosti našeho členství v Unii se navíc v loňském roce během našeho předsednictví potvrdila soudržnost Unie v průběhu energetické krize i při prokázání společné solidarity Ukrajině během pokračující ruské agrese,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura.

Celkově Česká republika od svého vstupu do Unie 1. května 2004 do 31. prosince 2022 zaplatila do evropského rozpočtu 809,8 miliardy a získala 1,82 bilionu korun. Kladné saldo čisté pozice Česka ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 1,01 bilionu. Při započítání příjmů z NGEU činí celkové kladné saldo za dobu členství České republiky v Evropské unii 1,05 bilionu korun.

Česko už získalo z EU bilion čistého, za pololetí 2022 23,5 miliardy

Za pozitivní čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu stojí zejména příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a příjmy ze Společné zemědělské politiky EU. Dlouhodobý postupný nárůst odvodů ČR reflektuje jak rostoucí objem rozpočtu EU, tak i posilování ekonomické vyspělosti ČR.

Za kladným saldem ČR v roce 2022 stály i nadále primárně příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši téměř 83 miliard a příjmy ze Společné zemědělské politiky ve výši 29,6 miliardy. Vedle příjmů z rozpočtu EU obdržela ČR v roce 2022 rovněž dodatečné prostředky na zemědělství (rozvoj venkova) a na kohezi (React-EU) z Nástroje na podporu oživení (NGEU) ve výši 10,3 miliardy.

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme