„Český den“ v Petrohradu, brána do českých regionů

V Petrohradu se uskutečnil specializovaný turistický workshop „Český den“. Akce byla zaměřená na zvýšení povědomí ruské odborné veřejnosti o možnostech trávení aktivní dovolené v českých regionech v rámci marketingové kampaně CzechTourism „Města, jako brána do regionů“.V Petrohradu se dne 15. listopadu 2019 uskutečnil specializovaný turistický workshop v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva místního rozvoje ČR. Akce nazvaná „Český den“ byla  zaměřená na zvýšení povědomí ruské odborné veřejnosti o možnostech trávení aktivní dovolené v českých regionech a na představení nabídky regionů v rámci marketingové kampaně CzechTourism „Města, jako brána do regionů“.

Akce proběhla za účasti představitelů 12 českých subjektů cestovního ruchu a lázeňství z několika českých regionů. Z ruské strany se úvodního semináře a následných dvoustranných jednání zúčastnilo téměř 70 zástupců ruských cestovních kanceláří a odborných institucí. Nabídka českých subjektů cestovního ruchu byla zaměřena na potenciál aktuálního trendu zdravého životního stylu a zvýšeného zájmu o aktivní dovolenou. Z pohledu cestovního ruchu je Rusko pro ČR jedním z nejvýznamnějších trhů jak v počtu turistů, tak i v průměrném počtu přenocování v ČR.

Přehled českých účastníků na workshopu „Český den“

 • Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.
 • Terma travel.com s.r.o.
 • Lázně Luhačovice, a.s.
 • Léčebné lázně Jáchymov a.s.
 • TAKKER Jewellery, s.r.o.
 • Bohemia Lázně, a.s.
 • Savoy Westend Hotel, s.r.o.
 • Destinační společnost Východní Čechy
 • Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje
 • Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
 • Orea Hotels, s.r.o.

V pořadí druhá akce podobného druhu v Petrohradu potvrdila zájem ruské odborné veřejnosti této pětimiliónové aglomerace o nabídku trávení volného času, léčebné a lázeňské turistiky nejen v tradičních českých turistických destinacích, ale také v dalších českých regionech.

Ruské severní regiony mají z pohledu rozvoje cestovního ruchu zvláštní význam z důvodu dlouhého zimního období a nízkého průměrného ročního počtu slunečních dní. Jejich obyvatelé proto ve zvýšené míře vyhledávají možnosti trávení volného času mimo svůj domovský region. České turistické destinace jsou pro ně atraktivní nabídkou, kterou je však potřeba pravidelně ověřovat a přizpůsobovat požadavkům zákazníků.  

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sankt Peterburgu (Rusko). Autor: Luboš Laštůvka, ekonomický konzul.

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí

Doporučujeme