Startup digitalizuje znakové tlumočení, služba pomůže milionům neslyšících

Život neslyšícím usnadní český technologický startup Deafcom, který vytvořil software pro zprostředkování online tlumočení znakového jazyka a přepis mluveného slova.

Na světě je přes 7,5 milionu neslyšících, kteří se v každodenní komunikaci s úřady či lékaři neobejdou bez služeb tlumočníka do znakového jazyka. V mnoha zemích přitom na jednoho tlumočníka připadají stovky neslyšících, lidé s poruchou sluchu tak na jejich služby čekají i týdny.

Služba už běží například v Polsku, Chorvatsku a na Slovensku, v Česku tento nástroj využívají Česká spořitelna, Raiffeisenbank či pražské úřady.

Deafcom míří do Asie či Jižní Ameriky

Deafcom do konce roku 2022 plánuje rozšířit spolupráci s organizacemi v Asii, Africe a Jižní Americe. K zahraniční expanzi mu pomůže investice od impaktového fondu Tilia Impact Ventures.

„Naší ambicí je být celosvětovým poskytovatelem softwaru pro online tlumočení neslyšícím. V každé zemi máme za cíl navázat úzkou spolupráci s lokálními tlumočníky i některou z organizací, které jsou s neslyšícími v blízkém kontaktu,“ vysvětluje CEO startupu Michal Obložinský.

Ten jej převzal v roce 2019 a po rebrandingu z původního Tichého spojení mu dal se společníkem Jakubem Minksem nový směr.

Středoškolský startup roku učí mluvit neslyšící

„Snažíme se naslouchat zpětné vazbě našich uživatelů i spolupracujících organizací a jejich návrhy implementovat plošně. Například v Bulharsku přišli s nápadem umístit na městském úřadu QR kód, který po načtení rovnou spojí uživatele s některým z tlumočníků, aniž by měl aplikaci nainstalovanou, a umožní mu tak rychlé a bezproblémové vyřízení jeho záležitostí. Tuto myšlenku jsme následně dokázali prosadit také v Portugalsku, Polsku i na Islandu,“ dodává Obložinský.

Tlumočník vždy po ruce

Aplikace Deafcom usnadňuje komunikaci neslyšícím i nedoslýchavým v situacích, kdy se potřebují domluvit na úřadech, v bance, nebo se zaměstnavatelem. Nutnost fyzické přítomnosti tlumočníka efektivně nahradí možnost spojit se s tlumočníkem pomocí videohovoru nebo formou online přepisu.

„I když klient zvládne takovou návštěvu za třicet minut, tlumočníkovi by mohla včetně cesty zabrat i několik hodin. Díky spojení online ušetří spoustu času, který může věnovat jiným klientů,“ vysvětluje Obložinský

V řadě zemí světa totiž připadá na jednoho tlumočníka dvě stě až tři sta neslyšících. A čekací lhůta na tlumočníka může dosáhnout řádově dnů, někdy i týdnů. Tato problematika je ještě výraznější v rozvojových zemích. Pro handicapované uživatele je přitom využívání služeb Deafcomu zdarma.

„Pro rozené neslyšící je jejich primárním jazykem znakový jazyk, ten se však od těch mluvených, jako je čeština či angličtina, liší gramatikou. I když si tak neslyšící přečte českou smlouvu, často jí nemusí plně rozumět. A právě tehdy je pro něj tlumočník nezbytnou pomocí,“ vysvětluje Jakub Minks, který startupu pomáhá s finančním a byznysovým rozvojem.

Znaková řeč není univerzální

Každá země má svůj vlastní znakový jazyk. Řeč není univerzální, jak se mnoho lidí domnívá, a právě proto nelze tlumočníky využít globálně.

Podle průzkumu Deafcom je celosvětově asi 7,5 milionu neslyšících, kteří využívají znakový jazyk, dalších 75 milionů lidí pak má problémy se sluchem a vyžadují transkripci mluveného slova. Pouze necelých 15 procent z nich má bezproblémový přístup k tlumočníkovi vždy, když jeho služby potřebuje.

V Česku je online tlumočení do znakového jazyka dostupné každý pracovní den od 9.00 do 17.00, v případě domluvy s vybraným tlumočníkem i v jinou dobu.

„Ačkoliv se lze s tlumočníkem spojit bez předchozí rezervace, vřele tuto variantu doporučuji pro časově náročnější záležitosti, jako je návštěva úřadu či citlivá témata, například návštěva lékaře. Uživatel tak může využít služeb stejného tlumočníka, ke kterému má již díky předchozí dobré zkušenosti určitou důvěru,“ dodává Minks. Rezervaci lze přitom provést prostřednictvím aplikace, která je dostupná z webového prohlížeče i pro zařízení s operačními systémy Android a iOS.

Česká aplikace s globálním dosahem

Aktuálně Deafcom působí v České republice, na Slovensku, v Polsku a Chorvatsku. Další spolupráci startup aktuálně chystá v Portugalsku, na Islandu, v Malajsii, Keni a Nigérii. Do konce roku 2022 plánuje rozšířit spolupráci s organizacemi ve dvaceti zemích světa, napříč Evropou, Asií, Afrikou a Jižní Amerikou.

Dosud má aplikace na kontě přes šedesát tisíc tlumočených minut, koncem roku 2025 chce Deafcom dosáhnout jednoho milionu neslyšících uživatelů po celém světě. K zahraniční expanzi mu mimo jiné pomáhá investice od českého fondu Tilia Impact Ventures, který se zaměřuje na podporu společenskly odpovědných podniků. „

Deafcom přišel s efektivním způsobem, jak zkvalitnit život milionům lidí po celém světě. Toto řešení je navíc cenově dostupné a mohou si je dovolit i menší organizace nebo organizace v zemích, pro které by konkurenční alternativy nebyly finančně únosné,“ dopnuje Silke Horáková, spoluzakladatelka fondu Tilia Impact Ventures.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme