Český startup minimalizující spotřebu obalů získal od EU přes 5 milionů euro a otevírá se i dalším investorům

Českému startupu Miwa Technologies, který vyvinul a provozuje systém opakovaně použitelných obalů, se jako jedné z mála českých firem podařilo uspět v náročném výběrovém řízení Evropské rady pro inovace (EIC) v programu „EIC Accelerator“ a získat významné prostředky pro další rozvoj.

K dotační části, která financuje převážně vývoj technologie, přidala nyní Miwa i investici od lucemburského EIC Fondu, která má podpořit další růst společnosti a realizaci nových instalací v supermarketech napříč Evropou.

Ilustrační fotografie | Foto: MIWA

Systém společnosti Miwa umožňuje zákazníkům v supermarketech nakupovat do opakovaně použitelných nádob, a zároveň řeší i celý dodavatelský řetězec včetně modernizace logistických procesů v pozadí skrze data. V současné době je toto řešení využíváno například v několika českých Albertech, v britském řetězci Aldi, dále v holandských či portugalských supermarketech. Zákazníkům v těchto obchodech umožňuje nakupovat ekologicky a minimalizovat u vybraných produktů spotřebu jednorázových obalů.

Právě expanze do řady evropských zemí a přechod na sériovou výrobu jsou kapitálově náročné, a proto bude Miwa vedle peněz od EU usilovat ještě o dalších 5 milionů euro v investičním kole, které v nejbližších týdnech otevře i pro další impaktní a venture kapitálové fondy. A právě investice prestižního EIC Fondu má být pro privátní investory výbornou referencí.

„Rok 2021 jsme uzavírali s instalací našeho řešení v prvním velkém supermarketu, rok 2022 s devíti. Plánem na letošek jsou instalace ve stovce nových obchodů v Evropě s tím, že v tuto chvíli máme potvrzené instalace pro padesát lokací převážně v německy mluvícím regionu. A právě na rozvoj týmu a výdaje spojené s novými projekty budeme hledat další investici,“ říká Ivana Sobolíková, která má ve společnosti Miwa mimo jiné na starosti vztahy s investory a právě fundraising.

Miwa se stala první českou firmou, která u zmíněné Evropské rady pro inovace uspěla jak v dotační části programu, tak i v části investiční. Musela projít tříkolovým výběrovým řízením, kde hodnocení provádějí odborníci a podnikatelé v daném oboru. Získat podporu v programu je velmi náročné – každý rok podávají žádosti tisíce projektů, ale uspějí pouze přibližně čtyři procenta z nich.

Technologická agentura ČR přiblíží české podniky EIC Akcelerátoru

České firmy zatím v programu EIC Accelerator příliš úspěšné nebyly. A to hlavně proto, že podávají méně žádostí než firmy z jiných zemí, zřejmě i kvůli nedostatečné informovanosti. A také neumí projekty dobře připravit – jde o minimálně půlroční velmi intenzivní práci. V Česku je také velmi málo odborníků, kteří by firmám s žádostmi uměli poradit. Podle informací z Jihomoravského inovačního centra podávají české firmy v každém termínu – jichž bývá několik do roka – průměrně deset žádostí a podporu získají zhruba dvě firmy ročně.

Miwa uspěla kromě dlouhé pečlivé přípravy a spolupráce s externími odborníky (například s Michaelou Vlkovou z Technologického centra Praha) i díky vysoké aktuální poptávce po zelených technologiích. Ve prospěch systémů řešících problém jednorázových obalů ostatně mluví i postupně se měnící legislativa:

„De facto jsme na počátku zcela zásadní transformace celého odvětví obalů, jak o tom svědčí právě probíhající revize Evropské směrnice o obalech a obalových odpadech nebo například legislativa na úrovni jednotlivých členských států, jako je Německo nebo Francie. Právě ve Francii musí například v nejbližších letech řetězce vyhradit pro prodej nebaleného zboží celou pětinu své prodejní plochy. Naše technologie tuto transformaci jak řetězcům, tak výrobcům pomůže uskutečnit,“ říká Ivana Sobolíková.

Program „EIC Accelerator“ (dříve SME instrument Horizon 2020) zavedla Evropská komise s cílem podpořit malé a střední podniky při zavádění inovativních technologických inovací do praxe. Snahou Komise je vyplnit určitou mezeru na trhu a podpořit technologické projekty, které mají značný potenciál, ale pro soukromé investory jsou ještě příliš rizikové – právě svou inovativností a tím, že často vytvářejí nové trhy.

Dříve poskytovala Evropská komise takovým projektům pouze grantovou podporu, od roku 2020 se prostřednictvím EIC Fondu přidala právě i podpora investiční, která už necílí na vývoj, ale na plnou komercializaci inovací, tedy v případě řešení Miwa například na jeho instalaci v dalších supermarketech. V ideálním případě EIC Accelerator doplňuje investice od soukromých investorů. To je i případ společnosti Miwa, která má z minulého investičního kola i privátní investory, mezi které patří například český fond Tilia Impact Ventures.

Redakčně upravená tisková zpráva MIWA Technologies

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod

Doporučujeme