Technologická agentura ČR přiblíží české podniky EIC Akcelerátoru

Technologická agentura ČR (TA ČR) obdržela jako první instituce v České republice certifikaci plug-in od Evropské komise, která české podniky posune blíže k dosažení podpory z nástroje EIC Akcelerátor unijního programu Horizont Evropa.

Možné získání této podpory může žadatelům usnadnit dokončení vývoje a komercializaci průlomových inovací. Certifikace se vztahuje na veřejné soutěže v Programu GAMA 2, podprogram 2 a obdobné veřejné soutěže v Programu SIGMA. Poprvé bude zařazení do plug-in umožněno pro příjemce podpory ve čtvrté veřejné soutěži Programu GAMA 2, a dále pak v připravované třetí veřejné soutěži Programu SIGMA, DC 1 na podporu komercializace VaVaI+, jejíž vyhlášení je plánováno na 29. 3. 2023.

Ilustrační fotografie

EIC Akcelerátor představuje jedinečnou možnost podpory pro malé a střední podniky, které vyvíjí průlomové inovace s potenciálem vytvořit nový trh nebo výrazně ovlivnit trh stávající. Program se zaměřuje na vysoce rizikové projekty vyžadující značné financování a usiluje o vytvoření podmínek pro vznik evropských „jednorožců“.

„Evropská komise nabízí řadu zajímavých nástrojů podpory VaVaI. EIC Akcelerátor je však naprosto unikátní. Zaměřuje se na malé a střední podniky s průlomovými inovacemi. Získání této podpory je velmi prestižní záležitost a otevře podnikům nové možnosti v jejich práci. Jsem velmi rád, že se nám v TA ČR jako prvním v České republice podařilo získat certifikaci plug-in a můžeme tak českým firmám usnadnit cestu k možnému dosažení podpory z tohoto nástroje,” uvedl předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka.

Inkubátor ESA BIC Czech Republic podpoří nové projekty

Díky získanému plug-inu TA ČR zavede u vybraných veřejných soutěží dodatečný screening projektů pro posouzení vhodnosti jejich zapojení do EIC Akcelerátoru. Projekty, které jsou ukončeny a které projeví zájem, následně posoudí experti se zkušenostmi z byznysu a znalostí nástroje EIC Akcelerátor. Vybrané projekty malých a středních podniků budou moci postoupit rovnou do druhého kola EIC Akcelerátoru, aniž by musely absolvovat jeho první kolo. Služby EIC pro úspěšné žadatele prvního kola EIC Akcelerátoru jim Evropská komise poskytne také. Patří mezi ně například koučink či podpora přes Artificial intelligence IT platform.

Certifikace se vztahuje na Program GAMA 2, podprogram 2 a obdobné výzvy v Programu SIGMA. Proces screeningu se již dotkne projektů ze 4. veřejné soutěže Programu GAMA 2, podprogramu 2. Příjemce těchto projektů agentura již oslovila. Nový mechanismus bude v letošním roce pilotován v 18 zemích EU včetně České republiky. Dále bude plug-in součástí připravované třetí veřejné soutěže Programu SIGMA, DC 1 na podporu komercializace VaVaI+, jejíž vyhlášení je plánováno na 29. 3. 2023. Více informací o soutěži naleznete na webu TA ČR.

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme