Českým nábytkářům se daří, krizím navzdory

„Českým nábytkářům se daří lépe, než jsme mysleli,“ říká tajemník Asociace českých nábytkářů (AČN) Tomáš Lukeš. Jeho optimismus pramení z právě zveřejněných statistických údajů.

Podle nich roste hodnota produkce nábytku a zpomaluje se import, což posiluje pozici českých výrobců. Na druhou stranu se zpomaluje také export. Asociace českých nábytkářů zároveň představila novinky v ocenění Nábytek roku.

Ilustrační fotografie

Zveřejněné statistiky za rok 2022 udávají dopočet podle výsledků prvního pololetí a simulaci za předpokladu, že druhé pololetí zaznamená stejný vývoj jako to první. Z tohoto pohledu AČN předpokládá další růst hodnoty produkce nábytku v letošním roce, a to na 53,8 mld. Kč.

Český dodavatel uspěl v prestižním CERNu. Co tam firmy Arbyd dodala?

„Výrazně slabší nárůst zaznamená podle naší simulace export, a to z 39,57 miliardy korun v roce 2021 na 40 miliard korun v letošním roce. Zpomalení růstu exportu pravděpodobně způsobují omezení, která se zavádějí na západních trzích. Podobné zpomalení pozorujeme i u importu nábytku, a to z 29,8 miliardy korun na 31,2 miliardy českých korun,“ představuje bližší výsledky Tomáš Lukeš. Největší podíl exportu cílí do Německa, což činí v prvním pololetí 2022 7 mld. Kč, následuje Francie s 1,5 mld. Kč, Slovensko s 1,4 mld. Kč a USA 1,36 mld. Kč.

Zdroj: dopočet AČN

Výkon oboru výroby nábytku zaznamenal v prvním pololetí další růst v řadě. „Neustále se mluví o covidu, válce, energetické krizi, což řadu investorů zneklidňuje. Proto zvažují investice do nákupu nábytku,“ vidí Lukeš důvod dobrých čísel. Vzhledem k růstu cen vstupů se ovšem promítají tyto ceny i do cen výsledných produktů, a to sice nejenom nábytku, ale i do služeb s nábytkem spojených. Jedná se především o montážní práce spojené s instalací nábytku, jeho převoz, ale i další položky jako třeba pojištění a podobně.

Zmíněný výkon ovšem není způsoben vyšší výrobou, ale promítnutím zvýšených cen vstupů do finálního nábytku i nábytkových dílců, tedy zdražením nábytku. „Kvalita není zadarmo, proto kvalitní produkty nikdy nemohou být levné. Charakteristikou českých výrobců je, že se zaměřují na nábytek s vysokou přidanou hodnotou. Nemohou tedy jinak, než všechny tyto náklady do konečné ceny promítat,“ doplňuje tajemník asociace.

Zdroj: dopočet AČN

Větší podíl tuzemských výrobců na českém trhu

S potěšením AČN přijímá zpomalení dynamiky importu, jeho růst již není tak silný jako v uplynulých letech. „Import především znamená dovoz méně kvalitního a levného nábytku, který cílí na nízkopříjmové skupiny obyvatel. Přitom právě tato skupina v současné době nákup nábytku nejvíce omezuje,“ vysvětluje Tomáš Lukeš.

Největší podíl na importu nábytku do České republiky má Polsko, které v prvním pololetí 2022 dovezlo do ČR nábytek za 3,9 mld. Kč. Následuje Německo s 3,8 mld. Kč, třetí je Čína s 3,1 mld. Kč. Jak už jsme naznačili, nízkopříjmové skupiny vyhledávají spíše levný zahraniční nábytek. Lukeš si ale myslí, že i jim mají čeští nábytkáři co nabídnout: „Chtěl bych vyzvat i tyto lidi, kteří nemají moc peněz, aby si pořídili nábytek na zakázku. Nábytek vyráběný českým truhlářem nemusí být až o tolik dražší a rozhodně vydrží déle.“

Kovonax vyváží na nové trhy díky promyšlené strategii i podpoře CzechTrade

Celkově si český nábytkářský průmysl podle Lukeše stojí velmi dobře: „Nábytek bývá v závěsu za stavebnictvím. Když stavebnictví stojí, nábytek stále ještě poměrně jede. Naopak když se stavebnictví začne rozjíždět, nábytkářství zůstává v útlumu. Jaký vývoj nás ale teď čeká, si netroufám odhadovat. Řada výrobců má letos zafixované ceny energií a záleží na tom, jaké ceny jim dodavatelé nabídnou pro příští rok. Největším strašákem pak je inflace. Výhledy jsou tedy nejisté, ale zároveň není důvod k panice. Energií je v Evropě dost, jde jen o to, dostat je ke spotřebitelům.“

Zdroj: dopočet AČN

České výrobce podporuje i ocenění Nábytek roku

K rozvoji českého nábytkářského průmyslu pomáhá i ocenění Nábytek roku. Jeho hlavním cílem je podpora nové tvorby v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design. Ocenění umožňuje bližší poznání a rozbor výrobků českých nábytkářů. Zkvalitňuje informovanost a odborné i laické veřejnosti představuje spektrum současných špičkových výrobků v českém odvětví výroby nábytku.

Ocenění pobízí a motivuje designéry a výrobce k vyšší tvůrčí aktivitě. Taktéž významně přispívá k budování samostatných obchodních značek českých výrobců nábytku, čímž celkově zvyšuje renomé celého oboru výroby nábytku. Čtrnáctý ročník, který právě začíná, ale projde výraznou změnou. Dosud nové výrobky posuzovala úzká hodnotitelská komise. O tom, který produkt se stane Nábytkem roku 2023, ale rozhodne podstatně širší odborná veřejnost.

„Jsou to designéři, architekti, technologové, akademičtí pracovníci, zkrátka všichni, kteří se nábytku profesně věnují,“ vyjmenovává Tomáš Lukeš. Tito odborníci se do hlasování zapojí pomocí speciální webové aplikace. Své produkty mohou přihlásit všechny firmy, které nábytek vyrábí na území České republiky. Z přihlášených výrobků pak Asociace českých nábytkářů vybere ty, které postoupí do hlasování. To bude probíhat elektronicky na webu Nábytek roku. Uzávěrka pro přihlašování je stanovena na 15. ledna 2023, následujících deset dní bude vyhrazeno pro hlasování.

O Asociaci českých nábytkářů

Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České republice prodej kvalitního nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. Asociace českých nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek a provozovatelem vyhledávače prověřených nábytkářských firem. Významný podíl činnosti Asociace českých nábytkářů zaujímá dlouholeté sledování statistických trendů ve výrobě a v obchodě s nábytkem. Asociace českých nábytkářů je významným partnerem pro instituce státní správy v zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Daniel Mrázek

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Nábytkářský průmysl

Doporučujeme