Zdroj: CzechTrade

Chcete své produkty představit na Kubě? Zkuste některý z veletrhů

Na Kubě se v průběhu roku koná řada veletrhů, které mohou pro české exportéry představovat zajímavou příležitost, jak představit své produkty a zahájit jednání o nových obchodech.

Kubánské veletrhy mohou hned z několika důvodů představovat zajímavou možnost prezentace vlastních výrobků a navázání prvních kontaktů s kubánskými podniky zahraničního obchodu.

Využití veletrhu pro navázání kontaktu s kubánskými importními firmami je výhodné nejen z pohledu vysoké účasti odborníků, ale také není nutné disponovat obchodním vízem, jehož vyřízení může být komplikované vzhledem k nutnosti pozvání konkrétním obchodním partnerem. Na veletrzích se představují zahraniční i domácí producenti a zájemce o vstup na trh tak získá nejen přímé kontakty s odborníky a zástupci importních firem, ale i přehled o aktuálních možnostech a nabídce na trhu. Na některé z veletrhů navíc bývá organizována podnikatelská mise z České republiky, případně přímo oficiální český stánek.

Kubánská ekonomika je dlouhodobě v krizi, která je dále prohlubována americkým embargem a problémy ve Venezuele. Neustále se také potýká s problémy s platební morálkou, kdy neplní své závazky ani po požadovaných 360 (a někdy i 720 a více) dnech splatnosti. Na importu je ovšem Kuba závislá, dováží zhruba 80 % potravin, v přepočtu za cca 2 miliardy USD. Vlastní produkce není dostatečná ani v průmyslových odvětvích, a země tak potřebuje prakticky vše. Účast na veletrhu proto může být příležitostí, jak Kubě nabídnout chybějící produkty, služby či know-how. Samozřejmě s vědomím všech zapeklitostí zdejšího velmi specifického trhu.

Níže přinášíme přehled hlavních mezinárodních veletrhů seřazený dle termínu, kdy se konají. Pokud není v textu uvedeno jinak, veletrhy se konají v Havaně.

Březen:

  • Veletrh Cubagua, zaměřený na technické a vodní instalační systémy, jehož se pravidelně účastní české strojírenské firmy.
  • Zemědělský veletrh FIAGROP zaměřený na zemědělskou techniku a chov zemědělských zvířat, novinky ve veterinární péči a zemědělské výrobky. V roce 2017 měla Česká republika na veletrhu vlastní stánek a akce se zúčastnil ministr zemědělství Marian Jurečka s delegací a početnou podnikatelskou misí.
  • Veletrh Informática, zaměřený na informační a digitální technologie a nové projekty v této oblasti.

Duben:

  • Veletrh obalových materiálů a technologií PacGraf Cuba je poměrně nový, zatím jsme nezaznamenali zájem českých subjektů o účast.
  • Stavební veletrh Fecons Cuba je pořádán jednou za dva roky, naposledy v roce 2018, další ročník je tedy plánován na rok 2020.

Květen:

  • Veletrh cestovního ruchu FITCuba, zaměřený na rozvoj turistického průmyslu na Kubě. Místo konání veletrhu se každý rok mění, vždy se jedná o nějakou z kubánských turistických destinací. V roce 2019 byl veletrh vzhledem k 500. výročí založení města výjimečně uspořádán v Havaně.
  • Veletrh potravinářských technologií Alimentos Cuba 2.0 je pořádán jednou za dva roky, příští (celkově teprve třetí) ročník proběhne v roce 2020.
  • Veletrh Hostel Cuba je zaměřen na sektor HoReKa a je pořádán v letech, kdy se nekoná výše zmíněný Alimentos Cuba. Proběhl tedy v roce 2019 a následně se bude konat v roce 2021.

Červen:

  • Dalším veletrhem pořádaným jednou za dva roky je Energías Renovables, zaměřený na problematiku obnovitelných zdrojů energie. Kubánská vláda deklaruje zájem o rozsáhlé investice do této oblasti, jedná se tedy bezpochyby o zajímavou příležitost, byť praktická plnění slibovaných záměrů zatím poněkud pokulhává.

Říjen/listopad:

  • Největší, neznámější a nejtradičnější (v roce 2019 proběhne již 37. ročník) akcí v tomto přehledu je každoroční všeobecný veletrh FIHAV. Česká republika pravidelně organizuje oficiální účast na veletrhu, v letošním roce bude účast na veletrhu navíc opět podpořena formou projektu na podporu ekonomické diplomacie.

Zájemce o účast může využít přihlášky na webových stránkách příslušného veletrhu. Doporučujeme rovněž sledovat připravované účasti České republiky na vybraných veletrzích na stránkách zastupitelského úřadu a přímo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu či Ministerstva zemědělství.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Havaně (Kuba). Autoři: Lucie Kovandová, ekonomická specialistka, Adam Lorenc, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Amerika | Kuba | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme