Chile ohlásilo novou národní strategii pro lithium

Prezident Chile Gabriel Boric vyhlásil dlouho očekávanou Národní strategii lithia. Vedle Národní strategie výroby zeleného vodíku z roku 2020 jde o další strategii rozvoje klíčového sektoru chilské ekonomiky.

Chile tak reaguje na existenci významných zásob lithia na svém území, na důležitost této suroviny pro rozvoj světové elektromobility a na vývoj událostí v dalších zemích se zásobami této suroviny. Chile nechce zůstat pozadu a hodlá být klíčovým dodavatelem lithia na světové trhy.

Ilustrační fotografie

Chile patří v Latinské Americe k zemím s nejvyššími zásobami lithia vedle Argentiny a Bolívie (dohromady cca 60 % světových zásob) a je hlavním producentem lithia z ložisek solanky v pouštních oblastech Salar de Atacama na severu země. Je proto přirozené, že vláda přichází s národním plánem těžby této strategické suroviny, aby byly jasné podmínky pro investování do tohoto nového sektoru chilské ekonomiky v souladu s trendy zvyšující se poptávky po lithiu ve světě.

ExportMag.cz: Olpran zkouší prorazit v Chile, z nějž roste ráj cyklistů

Strategie bude založena na 5 hlavních pilířích:

  • Vytvoření státního podniku těžby lithia za účelem veřejné kontroly výrobního cyklu.
  • Ve smlouvách se zahraničními investory o těžbě lithia bude zaručen většinový podíl státu, přičemž bude prosazován model vzájemně výhodné spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Smlouvy s investory by měly být uzavírány prostřednictvím těžební společnosti CODELCO (Národní společnost pro těžbu mědi) nebo ENAMI (Národní těžební společnost).
  • Stát bude jednoznačně podporovat využití nových technologií těžby lithia, které minimalizují dopady na ekosystémy solných plání.
  • Celý proces bude probíhat za účasti a při zapojení místních komunit z okolí těžebních a zpracovatelských oblastí.
  • Vláda bude podporovat nejen těžbu, ale také zpracování lithia do výrobků s přidanou hodnotou. Vědecká a technologická inovace by měla umožnit Chile posunout se směrem k trvalému a komplexnějšímu rozvoji.
Ilustrační fotografie

Prezident Gabriel Boric vyhlásil novou strategii v dubnu. Oznámil, že vláda neprodleně zahájí se všemi aktéry dialog, aby byl celý mechanismus připraven co nejdříve, nejlépe do konce letošního roku. Vláda v této souvislosti připravuje zákon o vytvoření státního podniku těžby lithia, který musí projít schválením v Kongresu.

Rovněž bude nutné renegociovat dohody se dvěma stávajícími společnostmi, které v Chile těží lithium v Salar de Atacama, což je chilská SQM s čínským podílem a kontrakty do roku 2030, a americká Albemarle s dohodami do roku 2044. Vláda očekává, že se v obou případech podaří nalézt dohodu a že podobným způsobem bude využit také potenciál dalších 60 solných plání a lagun, kde předběžné průzkumy ukázaly významné zásoby lithia.

Kromě těžby lithia Chile počítá s ochranou systémů solných plání v souladu s mezinárodními závazky, které přijalo v Úmluvě o biologické rozmanitosti. Při těžbě bude vyžadována implementace moderních technologií, které minimalizují dopad na životní prostředí, jako je přímá těžba s reinjektáží solanky.

Nová strategie přináší řadu příležitostí pro české firmy, především v oblasti moderních technologií těžby, recyklace a úspory vody při těžbě a zpracování lithia, sanace a rekultivace či technologií pro výrobu produktů z lithia s vyšší přidanou hodnotou.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Santiagu de Chile (Chile). Autor: Pavel Bechný, velvyslanec ČR.

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme