Chléb a hry: Firmy stále častěji motivují zaměstnance společnými aktivitami

Firmy se stále více zaměřují na aktivity podporující vztahy na pracovišti a stmelování týmu. Zaměstnanci společně sportují, věnují se charitativním činnostem nebo hrají on-line hry.

Zaměstnance zpravidla motivuje ke spokojenosti a zároveň lepším výkonům dobré platové ohodnocení nebo zajímavé benefity. Mezi hnací síly pracovníků ale patří také vnitřní motivace, pochvala od vedení nebo fungující vztahy v kolektivu.

Ilustrační obrázek | Foto:Trivi

Přibývá firem, jejichž vedení si to uvědomuje a do aktivit spojených s utužením vztahů na pracovišti a tmelení kolektivů investuje stále více prostředků. A nemusí se jednat o velké finanční investice, často je to o nápadu, empatii či chytré práci HR manažerů a lídrů týmu.

Průzkum: Kvalita vztahů na pracovišti je důležitá většinu zaměstnanců

Zmíněný přístup nyní hraje reálnou roli v tom, zda firma udrží klíčové zaměstnance. Kolektiv a vztahy na pracovišti nás mohou motivovat víc, než si sami dokážeme připustit. Zejména v atmosféře rychle rostoucích firem je podle manažerů důležité tento aspekt nepodceňovat.

Nový trend v Česku: Svoboda v práci

„Budování firemní kultury, stmelování týmů a aktivní podpora kvalitních mezilidských vztahů na pracovišti je pro nás klíčovým faktorem. Pokládáme za důležité vytvořit silnou firemní kulturu a kvalitní kolektiv. Klíčovými jsou pro nás vedle týmovosti a respektu také inovace. Jinými slovy, chceme talenty nejen podchytit, ale i dlouhodobě udržet,“ říká HR ředitelka společnosti IC Group Jitka Jetlebová.

Sportovní a degustační aktivity, hraní on-line her

Aby pracovní tým dobře fungoval a podával výsledky, musí vše začít u kvalitního náboru a pokračovat dlouhodobou péčí o atmosféru v týmu.

„Kvalitní a fungující vztahy i atmosféra na pracovišti jsou pro nás alfou a omegou řízení firmy v oblasti HR. Vše začíná již náborem, kdy se snažíme vybírat typologicky vhodné pracovní posily do našeho týmu tak, aby byla velká pravděpodobnost, že zapadnou, a že si sednou s kolegy a naší firemní atmosférou,“ popisuje Ruslan Skopal, spolumajitel Trenýrkárna.cz.

„Aktivit na tmelení týmu je u nás hodně. Některé jsou řízené, ale některé vznikly spontánně právě v jednotlivých týmech. Populární jsou například návštěvy bowlingu či závodění na motokárách. Vzhledem k našemu nízkému věkovému průměru a internetové generaci fungují i online aktivity. Část kolegů se po tom, co se vidí celý den v práci večer ještě společně propojí online a hrají počítačové hry,“ dodává Skopal.

Jak na CSR. Dvanáctero, se kterým se při firemní charitě nespálíte

Zaměstnanci se také často společně se také CSR aktivitám (společenské odpovědnosti). Ve společnosti Trenýrkárna chodí rozdávat dárky onkologickým pacientům, nebo organizují různé dobročinné sbírky potřebným.
 
„Stmelování týmu v našem kolektivu hraje klíčovou roli. Pořádáme pravidelné výlety nebo sportovní utkání. V poslední době byly populární turnaje v šipkách či létání ve větrném tunelu. Vzhledem k tomu, že u nás pracuje mnoho pracovníků různých národností, prohlubujeme i zájem o různé kultury. Pravidelně pořádáme večeře či ochutnávky s různou tématikou, nedávno například židovskou a gruzínskou,“ prozrazuje HR ředitelka developerské a realitní společnosti Getberg Iana Nurtdinova.

Může strádat i kariéra

Na pracovišti vzniká poměrně velké množství sociálních vazeb a významných vztahů s přesahem mimo zaměstnání. Pokud tyto vazby chybějí, může strádat i kariéra.

Podle aktuální studie Accenture Life Trends 2023 je trendem proměna pracovního prostředí a na ní navázaná ztráta nehmotných benefitů plynoucích z osobního setkávání na pracovišti. V důsledku rychlého přechodu na home-office během pandemie se na mnoha pracovištích úplně vytratila spontánnost v podobě náhodných setkání a konverzací u oběda či během pauzy na kávu, které někdy vyústily ve zrod zajímavých nápadů, pomáhaly zaměstnancům v kariérním rozvoji, a nebo jen zkrátka umožnily na chvíli zapomenout na pracovní záležitosti.

Brát v potaz individuální potřeby svých zaměstnanců a zahrnout je do rozhodovacího procesu může být bude pro firmy mnohem výhodnější než uplatňování direktivního řízení.

Zpráva upozorňuje, že bez osobních setkání jsou inovace, kultura či inkluze uvnitř firmy v ohrožení a zaměstnanci pracující vzdáleně mohou být snadno přehlíženi ve chvíli, kdy dojde na kariérní povýšení či nabídku nových příležitostí.

Pokud si chtějí zaměstnance udržet, měly by firmy všechny tyto faktory zahrnout do rozhodování o tom, jaké pracovní prostředí chtějí zaměstnancům vytvořit. A zároveň vzít v potaz skutečnost, že každý člověk je individualitou.

Zatímco někteří zaměstnanci preferují osobní setkávání, jiní se mohou cítit lépe a být výkonnější při práci z domova. Zaměstnanci koneckonců nejlépe vědí, co mají rádi, jaké jsou jejich potřeby a v jakém prostředí mohou pracovat efektivně.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme