Chytré náramky: inovace v ochraně zaměstnanců

České firmy v důsledku koronavirové pandemie zavádějí přísná hygienická opatření s cílem ochránit zdraví zaměstnanců i výkon samotné práce. Komplexní řešení, které snižuje negativní dopad karanténních opatření a zároveň vytváří prostředí pro dodržování bezpečné sociální vzdálenosti, poskytuje společnost Care Plus Service, člen skupiny Moore Czech Republic.

Spočívá v chytrých náramcích C-19 PROTECTOR s technologií Bluetooth, které hlídají dodržování sociálního odstupu a v případě nákazy rychle identifikují rizikové kontakty.

Lidé jsou i přes výraznou digitalizaci a automatizaci napříč všemi odvětvími stále základem každého podnikatelského záměru a subjektu. Vlivem šíření koronaviru se proto firmy snaží zavádět účinná preventivní opatření, která do maximální možné míry ochrání pracovníky před nákazou. Do realizace řešení se pustila i společnost Care Plus Service ve spolupráci se společností Servodata a představila chytrou nositelnou elektroniku C-19 PROTECTOR.

„Nová doba přinesla nové výzvy, kterým musíme čelit. Ve spolupráci s odbornou veřejností, IT specialisty a s naším zahraničním partnerem jsme proto vyvinuli řešení, které pomůže situaci bezpečně zvládnout. Zároveň zamezí plošným ekonomickým ztrátám a pomůže tak ochránit podnikání,“ říká Marcela Hrdá, jednatelka Care Plus Service.

Hlídání odstupu i dodržování opatření

Řešení C-19 PROTECTOR je založeno na nositelné elektronice, tedy náramku, s využitím technologie Bluetooth s dosahem zhruba dvaceti metrů. Využití nalezne v uzavřených komunitách, jako jsou právě podniky, výrobní haly nebo různé uzavřené provozy. Aby řešení vhodně plnilo svou funkci, musí jím být vybaveny všechny osoby v komunitě. Náramky totiž zaznamenávají vzájemnou přítomnost a sílu signálu mezi jednotlivými zařízeními. Při nedodržování nastaveného sociálního odstupu okamžitě upozorní uživatele vibracemi.

Náramky vyhodnocují i dobu trvání a vzdálenost osob ve vzájemném kontaktu. „Data se následně bezdrátově přenášejí do Gateway jednotek, které jsou strategicky rozmístěné po pracovišti. Může se jednat o recepci, odpočinkovou místnost nebo třeba jídelnu. Řešení je plně v souladu s GDPR, jelikož nesbírá žádná data o nositelích náramků ani data o jejich poloze. Klient může identifikovat zaměstnance vystavené riziku nákazy na základě sériových čísel náramků,“ vysvětluje Ivan Konečný, ředitel pro rozvoj a obchod Care Plus Service. Klient si totiž identifikaci osob k sériovým číslům náramků řeší interně ve vlastním podniku plně v souladu s GDPR.

Analýza dat pro identifikaci ohrožených

Klíčovým přínosem řešení náramků C-19 PROTECTOR je detailní analýza dat všech pracovníků v případě, kdy dojde k nákaze jednoho či více z nich. Díky tomu lze identifikovat další zaměstnance, kteří přišli s nakaženou osobou do kontaktu, a to i při zohlednění vzdálenosti a doby trvání tohoto kontaktu.

Díky tomu lze následně nařídit karanténu pouze těm pracovníkům, kteří byli riziku skutečně vystaveni. Nedochází tak k zastavení činnosti celé organizace nebo jejích segmentů. Zatímco karanténa je nasazena pouze u ohraničené skupiny pracovníků, ostatní mohou pokračovat v zaměstnání. Organizace využívající chytré náramky mají výhodu i v tom, že jejich zaměstnanci nejsou plošně vystaveni testování na covid-19. Dopady nasazení karantény se rovněž nepřenášejí do rodiny zaměstnance.

Ochrana zdraví i ekonomiky

Cílem řešení je nejen zajistit zdravotní prevenci v pracovních týmech, ale i ochránit ekonomiku před negativními dopady šíření viru. Náramky C-19 PROTECTOR podporují schopnost podniků nadále fungovat i tehdy, kdy je v nich ohraničená skupina nemocných s aplikovanou cílenou karanténou.

„Ukazuje se, že hrozby jako nynější pandemie jsou do značné míry nepředvídatelné a mohou mít velký vliv na chod firem i celé ekonomiky. Tyto chytré technologie proto budou i do budoucna hrát důležitou preventivní roli. Právě v této náročné době je totiž nutné myslet na stav, kde se začne ekonomika vracet postupně do normálu, byť určité zdravotní riziko může přetrvávat. Nasazení řešení C-19 PROTECTOR může významně dopomoci rozběhu pracovních aktivit,“ dodává Radovan Hauk, partner skupiny Moore Czech Republic.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Valerie Saara

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Bezpečnost

Doporučujeme