Čistější voda. Asio inovuje v oblasti čističek, umožnuje šetřit veřejné peníze

Rodinná firma má zastoupení ve třech desítkách zemí, ve dvou státech Evropy založila dceřiné společnosti. Přírodě bližší technologie čištění vody si v Česku, na rozdíl od ekonomicky vyspělejších zemí, razí cestu obtížněji.

Když v roce 1993 založili Karel Plotěný a Oldřich Pírek „na zelené louce“ společnost Asio, věnovali se především oblasti čištění odpadní vody. „Začínali jsme od nuly, velmi rychle jsme se etablovali v Rakousku i v ČR. Motivací bylo založit v České republice firmu, která by za české ceny dodávala výrobky srovnatelné s německými a rakouskými,“ vzpomíná Karel Plotěný.

Když se pak později firma rozdělila na společnosti Asio Tech a Asio New, získala druhá z nich charakter rodinného podniku. Spolu se svým synem Michalem, který již ve firmě pracoval od roku 1995 a následně se stal jedním z jednatelů, získali v novém podniku osmdesátiprocentní podíl. Společnost se i nadále zaměřuje na vývoj a dodávky vodohospodářských produktů, mezi její další oblasti působení patří ale i čističky vzduchu.

Právě počáteční orientace na Rakousko a vývoj a dodávky vlastních výrobků považuje spoluzakladatel společnosti za klíčové součásti vývoje firmy. V průběhu let se poučili i z některých chyb. „Nejtěžší bylo (ne)zvládnutí přechodu do realizace velkých investičních akcí, kde jsme ve dvou případech nedokázali ukočírovat stavební subdodavatele a museli pak následně řešit důsledky,“ podotýká Karel Plotěný.

Reagovat včas

Klíčové podle něj je, jak firma dokáže podobné situace řešit. „Nevím, jestli se dá vyvarovat chyb, určitě je člověk udělá vždy. Jen je potřebné co nejdříve reagovat, když vidí, že se něco vyvíjí jinak než by chtěl. Je potřebné se vyvarovat opožděných reakcí a to i v personálních otázkách,“ doplňuje Karel Plotěný.

Jednatel společnosti Asio Karel Plotěný. | Foto: Asio

Společnost je zastoupená ve 32 zemích, například v Rakousku, Německu, Chorvatsku, dceřiné společnosti má v Maďarsku a Rumunsku. Jejími typickými zákazníky jsou privátní investoři, ať už stavitelé rodinných domků nebo firemních sídel. Ať už přímo nebo prostřednictvím stavební firmy, která zakázku realizuje.

Společnost Asio New se významným způsobem podílela na modernizaci extenzivních čistíren odpadních vod a prosazení skupin domovních čistíren, které jsou vhodné především pro menší obce a jednotlivé objekty. Přesto je veřejná sféra v tuzemsku stále často nebere na vědomí a investuje prostředky do výrazně nákladnějších centrálních čistíren i v těch případech, kdy tyto robustní technologie nejsou příliš vhodné.

„Připomíná mi to situaci v zemědělství. Také tam byly kdysi cílem velké lány a globální řešení, která na první pohled vypadala jako efektivnější. Teď dělíme lány, vracíme do přírody mokřady, klikatíme toky, protože se zjišťuje, že vedle hektarových výnosů je důležitá mimo jiné odolnost krajiny z hlediska sucha, stabilita, udržitelnost, biodiverzita a tak dále. A že nebýt pokorný se nevyplácí,“ porovnává Karel Plotěný.

Společnost Asio New se stala vítězem soutěže Equa bank Rodinná firma roku 2020

Skokové zlepšení

V oblasti domovních a extenzivních čistíren došlo v posledních letech k výrazným změnám. „Vlastnosti domovních a extenzivních přírodě blízkých čistíren se díky konstrukčním změnám i zkušenostem s nimi skokově zlepšily, ale stále převládá tlak na centralizaci čištění odpadních vod a využití intenzivních technologií, přitom z hlediska vhodnosti jednotlivých typů by se nemělo postupovat šablonovitě a bez ohledu na typ lokality prosazovat nějaké řešení. Rozhodující pro výběr řešení a volbu technologie by mělo být vždy posouzení konkrétní lokality z hlediska hydrogeologického, morfologického, demografického, a hlavně, mělo by to být informované rozhodnutí lidí, kterých se to konkrétně týká z hlediska nákladů a životního prostředí,“ podotýká Karel Plotěný.

Foto: Asio

Také rodinné podniky se podle jeho slov od těch velkých v mnohém liší. „Myslím, že atmosférou ve firmě a prioritami. Zatímco u korporátních firem je většinou vedení řízeno zejména požadavky na dosažení zisku, v rodinných firmách jde více o jméno a vztahy uvnitř firmy. Něco jako u zemědělců hospodařících na své půdě. Také tam půda hraje větší roli, než když by ji nevlastnili. Výhodou rodinné firmy je, že vztahy jsou postaveny více na důvěře a méně se administruje. A na druhé straně se předpokládá a vyžaduje větší odpovědnost a komplexnost ode všech,“ dodává spoluzakladatel společnosti Asio.

Nejčastější domácí téma? Vnuk

Řada rodinných firem si přitom časem musela určit hranici, kdy už se o práci nebaví, aby mohly „normálně fungovat“. V Asio však nemuseli podobná pravidla uměle nastavovat, vyvinula se samovolně. „Přiznám se, že v soukromí se o tématech spojených s firmou bavíme minimálně. Naučily mne to jaksi přirozeně ‘těžší doby‘, kdy jsem nechtěl problémy z práce přenášet na manželku. Snažím se proto cíleně více zajímat o ‘domácí‘ témata. Nejčastějším tématem je tak vnuk,“ usmívá se Karel Plotěný.

Foto: Asio

Jeho cílem je, aby  Asio New i Tech dlouhodobě působilo jako mezinárodní společnost schopná generovat inovativní výrobky a technologie, posilovala pozici dceřiných firem v jednotlivých zemích a byla na špici v oblasti produktů a technologií spojených s adaptací na sucho.

Dalibor Dostál

Společnost Asio New v kostce

Brněnská společnost AsioNew se zaměřuje na technologie a výrobky pro čištění a úpravu vod, nicméně má aktivity  i v příbuzných průmyslových oborech. Zaměřuje se hlavně na aplikaci nanomateriálů, recyklační technologie, extenzívní způsoby čištění komunálních odpadních vod a aplikaci membránových procesů. Zaměstnává přes 20 pracovníků a její obrat v roce 2019 dosahoval 163 milionů korun. Společnost díky svému přístupu k podnikání získala významná ocenění, jako například TOP Odpovědná malá firma 2018 nebo třetí místo Vodafone Firma roku v Jihomoravském kraji v roce 2019. V roce 2020 se stala vítězem soutěže Equa bank Rodinná firma roku v kategorii malých firem. 

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme