Vítězové Equa bank Rodinná firma roku 2020 byli vyhlášeni

Soutěž Equa bank Rodinná firma roku organizuje již devátým rokem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). V letošním ročníku se do soutěžního klání přihlásilo celkem 48 rodinných firem. Vyhlášení vítězů proběhlo 11. prosince 2020 online z hybridního studia v Praze.

Desátý ročník soutěže vyhlášen v květnu 2021

Soutěž Equa bank Rodinná firma roku hledá inspirativní příběhy rodinných firem, které úspěšně překonaly mnohá úskalí v podnikání, zakládají si na dobrém jménu, čestném jednání a tradici firmy, kterou zamýšlejí zachovat prostřednictvím svých následníků i pro další generace. Rodinné firmy podnikají promyšleně, odpovědně, v dlouhodobém horizontu a také pomáhají v místě, kde působí. Je pro ně důležitá i podpora rodiny v podnikání či sdílení zkušeností.

Vítězové voleni porotou jsou vyhlašováni ve dvou kategoriích: Malá firma (firmy do 50 zaměstnanců s obratem do 10 mil. EUR) a Střední firma (firmy do 250 zaměstnanců s obratem do 50 mil. EUR). Z každé kategorie je rovněž porotou vybráno 5 nejlepších firem a z této TOP desítky volí široká veřejnost svého vítěze v Ceně veřejnosti.

Rodinné podnikání zažilo v letošním roce několik přelomových okamžiků, a to spuštění registrace rodinných podniků, mezi které se zaregistrovalo již více než 400 podniků, ale také koronavirovou krizi, kde se rodinné firmy se ukázaly jako opravdový tahoun. Částky, které chtějí zejména firmy rodinné investovat, jsou příslibem k oživení české ekonomiky.

AMSP ČR dlouhodobě buduje základnu rodinných firem v České republice a vytváří jim právní, ekonomické i poradenské zázemí. Ve spolupráci s univerzitní platformou zavádí výuku tzv. family business, sleduje jejich statistiku, provádí průzkumy, organizuje mezinárodní projekty a rodinné firmy medializuje. Pravidelně vyhlašuje rovněž soutěž o nejlepší rodinnou firmu roku – Equa bank Rodinná firma roku.

Vítězové soutěže Equa bank Rodinná firma roku 2020 byli slavnostně oceněni v rámci tradiční nejvýznamnější akce AMSP ČR – na Dni podnikatelů České republiky, který se letos uskutečnil mimořádně až dne 11. prosince 2020 v Praze. Tentokrát se předávání uskutečnilo online formou z hybridního studia.

Výherci v soutěži Equa bank Rodinná firma roku 2020

Kategorie Malá firma:

  1. místo: ASIO NEW, spol. s r.o.

Inženýrsko-dodavatelská společnost ASIO byla založena v roce 1993. Cílem společnosti je poskytování komplexních dodavatelských služeb v oblasti vodohospodářských výrobků, jako jsou čistírny odpadních vod, úpravny vod, hospodaření s dešťovými vodami, recyklací vod atd. ASIO NEW, spol. s r.o. se zaměřuje na boj proti změnám klimatu, ochranu životního prostředí a nízkoenergetické budovy – recyklace vody a energie a nově na prvky modrozelené infrastruktury. Firma zaměstnává 28 pracovníků a ve vedení působí dva rodinní příslušníci.

www.asio.cz

  1. místo: PEŠEK Machinery, s. r. o.

Rodinná strojírenská společnost PEŠEK Machinery, založená v roce 2001, navazuje na tradice českého strojírenství výrobou strojírenských unikátů. Milují strojařinu, na které je na první pohled vidět, že je odvedená s velkou péčí a zkušeností. A přesně to je cesta, kterou se rozhodli vydat. Vyrábí hlavně strojní komplety a svařence, které vyžadují jedinečný přístup a unikátní řešení. Dodává je do všech odvětví, od automobilového průmyslu až po energetiku. Všechny bez rozdílu mají společný jmenovatel. Je na nich vidět poctivý přístup k řemeslu a zkušenost jejich pracovníků. V posledních letech společnost expandovala na evropský trh (Španělsko, Anglie, Turecko, Nizozemí, Velká Británie). PEŠEK Machinery zaměstnává 20 pracujících a ve firmě jsou aktivní 4 rodinní příslušníci. Skutečností také je, že společnosti PEŠEK Machinery, s.r.o. získala stejné, tedy 2. místo v loňském ročníku této soutěže.

www.pesekm.com

  1. místo: QI GROUP a. s.

Společnost QI GROUP a. s. byla založena v roce 2000 pod původním názvem DC Concept a. s. Od počátku se zabývá vývojem komplexního firemního informačního systému QI, který je vhodný téměř pro každou firmu, a budováním sítě partnerů. Ti dle svých oborových specializací nasazují systém u zákazníků a poskytují jim podporu při jeho provozu. Každý den s QI pracuje cca 35 000 uživatelů (z přibližně 1 000 firem), kterým výrazně usnadňuje práci. Téměř 16 let je systém dostupný i na slovenském trhu. QI GROUP zaměstnává 37 pracovníků a aktivně je do podnikání zapojeno 6 rodinných příslušníků.

www.qi.cz

Kategorie Střední firma:

  1. místo: Beznoska, s. r. o.

Rodinná společnost věnující se již téměř 30 let vývoji, výrobě a prodeji ortopedických implantátů a nástrojů. Z tisíců různých produktů, které firma vyrábí, se například totální náhrada kolene ročně naimplantuje 1700 pacientům. Beznoska je středně velká společnost se zázemím v kladenském regionu, její působnost je však rozšířena na území celé ČR a zahraniční trhy, mezi které patří Rusko, Ukrajina, Dánsko, Bulharsko, Německo, Portugalsko, Slovensko a další země Evropské unie. Firma zaměstnává lehce přes 100 pracovníků a ve vedení aktivně působí 3 rodinní členové. Společnost Beznoska s.r.o. získala 3. místo v soutěži Equa bank Rodinná firma roku 2016.

www.beznoska.cz

Výroba nástrojů ve společnosti Beznoska
  1. místo + Cena veřejnosti: KUFI INT, s.r.o.

Rodinná firma KUFI INT, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem tepelných čerpadel AC Heating. S jejich výrobou začali před 15 ti lety a získali výsadní postavení na českém trhu. V následujících letech rozšířili své obchodní aktivity také do Irska, Německa, Belgie a na Slovensko. Ročně se prodá a namontuje více než 600 tepelných čerpadel. Bezchybně se díky jejich tepelným čerpadlům topí a chladí v přibližně v 5500 domech, průmyslových a zemědělských areálech a panelových domech. Dnes stojí AC Heating před dalším milníkem, kdy se naplno rozjíždí divize AC Heating Bytové domy. Společnost zaměstnává 52 pracovníků a ve vedení stojí 2 rodinní příslušníci.

www.ac-heating.cz

  1. místo: DVOŘÁK – svahové sekačky, s. r. o.

Společnost vyvíjí, vyrábí a distribuuje dálkově řízené sekačky SPIDER. Sekačky SPIDER jsou patentem chráněné a představují ideální řešení pro údržbu svažitých, nepřístupných a rozlehlých ploch. První koncept sekačky vznikl v provizorních podmínkách domácí dílny v roce 2003. Přes počáteční opatrnost si sekačky brzy získaly srdce a uznání zákazníků po celém světě. V současnosti zaměstnává 65 pracovníků a jsou v ní aktivní 3 rodinní členové. Zajímavostí je, že tato společnost získala 2. místo v soutěži Equa bank Rodinná firma roku 2014.

www.spider-cz.com

Podpora rodinných firem ze strany MPO

„Podporu rodinných podniků řešíme už od mého nástupu na MPO. Za tu dobu se povedlo leccos. V první řadě jsme na vládě loni v květnu přijali definici rodinného podniku,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Zaměřili jsme se i na osvětu v předávání rodinných firem. Spustili jsme s AMSP ČR systém dobrovolné registrace, který je tzv. vstupní bránou k tomu, že rodinné firmy mohou žádat o bezúročné úvěry a zvýhodněné záruky u ČMZRB. Sbíráme podněty od samotných rodinných firem na společných akcích. Zároveň jsme vytvořili pro rodinné podniky svoji speciální sekci v rámci Rady kvality ČR.“

Rada kvality ČR považuje rodinné podniky za významný a důležitý prvek tuzemské ekonomiky, což se potvrzuje zejména v nynější náročné době. „Rada kvality se podílí jak na projektech jako jsou konference, kulaté stoly či publikace, tak i na oceňování rodinných firem,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou strategii a podnikání a předsedkyně Rady kvality ČR Silvana Jirotková a dodává: „Letošní novinkou je Národní cena za rodinné podnikání, kterou Rada kvality ČR začlenila do prestižních ocenění v rámci Národních cen kvality.“

„Rodinné firmy jsou bezpochyby základem naší ekonomiky. To se potvrdilo zvlášť v letošním roce, kdy bylo fungování celé naší společnosti významně zasaženo koronavirovou pandemií. Rodinné firmy, mající ve svých majitelích dlouhodobě silné zázemí, podle našich informací toto náročné období přestály velice dobře. Jsme proto rádi, že již devět let můžeme podporovat rodinné podnikání prostřednictvím soutěže Equa bank rodinná firma roku a přispívat tak ke zvýšení zájmu o problematiku rodinného podnikání. Equa bank nabízí rodinným firmám speciální a zvýhodněné produkty, které jim pomáhají v rozvoji a zajištění finanční stability. Oceněným rodinným firmám gratuluji a věřím, že úspěch v této soutěži jim pomůže v dalším budování jejich podnikání a prosperitě,“ řekl Luboš Janoušek, ředitel firemního bankovnictví Equa bank a.s., která je generálním partnerem soutěže Equa bank Rodinná firma roku.

„Špičkové čistírny odpadních vod, kvalitní klasická strojařina, centrální mozek firem, zachraňující náhrady kloubů, originální tepelná čerpadla, unikátní svahové sekačky jsou produkty nejvíce oceněných rodinných firem v tomto roce. Každá z nich se u nás pohybuje na špici ve svém oboru a atakují evropské a světové trhy. A za každou touto firmou je i příběh rodiny, která se denně snaží dělat svoji práci co nejlépe, pečuje o své zaměstnance, pomáhá lokalitě a vychovává další generaci českých podnikatelů – nástupců. Ve firmách vítězů stejně jako ve stotisících dalších rodinných firem je ukryté státní bohatství,“ dodává Libor Musil, místopředseda představenstva AMSP ČR.

BusinessInfo.cz je mediálním partnerem soutěže

O dalších vyhlašovaných soutěžích na Dni podnikatelů ČR 2020 si přečtěte v našich článcích soutěž pro začínající podnikatele „Nastartujte se 2020“ a Královny malého podnikání vyhlášeny. AMSP ČR představuje TOP 8 podnikatelek roku 2020.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme