Královny malého podnikání vyhlášeny. AMSP ČR představuje TOP 8 podnikatelek roku 2020

Navzdory jarní vlně pandemie koronaviru se počty podnikatelek s živnostenským oprávněním v prvním pololetí letošního roku zvýšily. K udržení živností mohly od dubna přispět i podpůrné programy státu. Rostoucí trend v podnikání žen a zájem o provozování vlastní živnosti je patrný ale už posledních pět let.

V roce 2020 podnikalo přes 746 tisíc žen s více než 983 tisíci živnostenskými oprávněními, v polovině letošního roku se jejich počet zvýšil téměř o 12 tisíc. Vyplývá to ze srovnávací analýzy, kterou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) každoročně připravuje v rámci dlouhodobého projektu „Podnikavá žena“. Data poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

AMSP ČR

S ohledem na pracovní i osobní nasazení v letošním roce provázeném řadou problémů si podnikatelky o to více zaslouží letos opět ocenit. Na jejich podporu byl proto pošesté vyhlášen grantový program Podnikavá žena roku, jehož výsledky jsou zveřejněny níže. Více o vítězkách naleznete přímo v linku u jména.

Podnikavá žena 2020

  1. Kamila Dvořáková
  2. Bohdana Kurková
  3. Lenka Bláhová
  4. Veronika Došková
  5. Tereza Hradil Jelínková

eŽena roku/GLS

  1. Veronika Švecová
  2. Kateřina Podzemná
  3. Šárka Křivánková

Hlavním cílem udílení grantového programu Podnikavá žena roku, jehož vyhlašovateli jsou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, ŽENY s.r.o. a společnost Hewlett-Packard, je ocenění práce malých podnikatelek působících na území České republiky a zviditelnění jejich schopností, samostatnosti a kvality jejich podnikání s důrazem na obnovování řemesel, tradic a zkvalitňování služeb. V šestém ročníku nově vznikla i kategorie e-ŽENA za spolupráce společnosti GLS s cílem podpořit všechny ženy podnikající v e-commerce a logistice. Při jejich práci jim firma GLS může pomoci jako zkušený partner.

 „Letošní rok je pro podnikatelky extrémně náročný. Kromě finanční nejistoty a obav o ztrátu výdělku čelí i obavám o zdraví svých blízkých. Jsem ráda, že ženy podnikatelky vzaly pandemii jako příležitost a rychle své podnikání přizpůsobily tak, aby ho mohly vykonávat i nadále,“ upozornila Eva Čejková, jednatelka ŽENY s.r.o. a spoluzakladatelka Podnikavá žena. Kolik živností kvůli pandemii nakonec zanikne, ukáží statistiky až začátkem příštího roku. „Doufejme, že Česko epidemii zvládne a její případná třetí vlna provoz firem a živností už výrazněji neomezí,“ dodala Čejková.

Lenka Bláhová přebírá cenu za 3. místo v kategorii Podnikavá žena 2020 | AMSP ČR

Podle nedávného mezinárodního srovnávacího průzkumu společnosti Metro Group by v Česku chtělo podnikat téměř 30 procent žen. Je to kvůli tomu, že chtějí být „svou vlastní paní“ a mít možnost se živit se tím, co je nejvíce baví. Řada z nich ale chce také přispět do rodinného rozpočtu anebo radikálně řešit svoji osobní situaci. Ať už se týká dosavadního nevyhovujícího zaměstnání nebo potíží si najít jinou, flexibilnější práci po skončení rodičovské dovolené. Podnikat ale chtějí i ženy starší 55 let, které postihuje často nedobrovolný odchod ze zaměstnání ještě před tím, než nastoupí na penzi.

Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR, dodává: „Jen velmi malá část z oslovených žen však skutečně začne podnikat. Kromě toho, že si nevěří, že podnikání zvládnou a obstarají si potřebné informace, pociťují i nedostatečné finanční zázemí či jiné typy podpory ze strany státu. Obecně však platí, že se ženy z řady důvodů v podnikání prosazují hůře než muži, kteří jsou většinově v podnikání dravější a sebevědomější.“

Analýza společnosti CRIF – Czech Credit Bureau nicméně došla k závěru, že ženy podnikatelky preferují samostatné vlastnictví více než muži, protože v rámci obchodních společností výrazně převažují firmy s jediným vlastníkem. Konkrétně mezi společnostmi ve vlastnictví žen se vyskytuje 87 procent s jedním vlastníkem, přičemž u mužů pouze 69 procent. To ukazuje na fakt, že ženy, které nakonec začnou podnikat, vynikají samostatností a schopnostmi se o podnikání postarat komplexně.

Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO doplňuje: „Velmi nás těší rostoucí trend žen podnikatelek. Od nového roku 2021 bude možné složit základní kapitál do výše 20 tisíc korun při založení společnosti s ručením omezeným pouze u notáře. Nebude tak již nutné zřizovat zvláštní účet u banky jenom pro tento účel. Věřím, že i tento faktor přispěje k dalšímu růstu. Tímto dojde k naplnění dalšího z bodů živnostenského balíčku, ke kterému jsme se společně s dalšími resorty zavázali.

Loni pokračovalo živnostenské podnikání v dalším rozvoji, pokud jde o růst počtů nových živnostenských podnikatelů (12 032) a podnikatelek (11 086) i počty jejich živnostenských oprávnění. Na rozdíl od roku 2018, kdy meziročně došlo jen k mírnému zvýšení počtu mužů podnikatelů (7 953) a k výraznému nárůstu žen podnikatelek (10 616), byl loni vývoj opačný. Počty podnikajících žen vzrostly jen mírně, zatímco počty mužů podnikatelů výrazně. Nejvíce žen přitom podniká v Praze. Jde o region, kde se počty podnikatelek kontinuálně zvyšují už od roku 2009. Za hlavním městem pak následují regiony Jihovýchod a Severovýchod Prahy a střední Čechy. Na rozdíl od podnikání mužů v žádném regionu počty podnikatelek také neklesly.

Na loňském roce a začátku letošního roku se odráží rovněž příznivý trend dalšího dynamického rozvoje podnikání, a to díky příznivé ekonomické situaci České republiky, která panovala do letošního března, kdy ji negativně mění pandemie koronaviru a protiepidemická opatření jak ze strany státu, tak globálně. Celkem loni působilo v Česku více než 2,5 milionu podnikajících jako právnické i fyzické osoby, které disponovaly 3,8 živnostenskými oprávněními. Ve srovnání s koncem prvního pololetí letošního roku se jejich počty výrazně neměnily. Nejrozšířenějším typem živností mužů i žen byla v roce 2019 volná živnost, na druhém místě pak řemeslná.

O dalších vyhlašovaných soutěžích na Dni podnikatelů ČR 2020 si přečtěte v našich článcích Vítězové Equa bank Rodinná firma roku 2020 byli vyhlášeni a své vítěze zná i soutěž pro začínající podnikatele „Nastartujte se 2020“.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme