Tepelným čerpadlům dali nový směr. AC Heating je špičkou ve vytápění bytových domů

Česká rodinná firma dokázala oblast tepelných čerpadel výrazně inovovat. Z odvětví pro ekologické nadšence vytvořila nejekonomičtější řešení spojující vytápění a chlazení budov. Čisté technologie v tuzemsku zatím brzdí veřejná podpora energetických dinosaurů.

Foto: AC Heating

Historie společnosti Kufi Int se začala psát v roce 2006, kdy dva kamarádi, Michal Fiala a Lubomír Kuchynka, řešili zavedení vytápění do chaty Michalova otce. „To byl vlastně důvod, proč jsme se o tepelná čerpadla začali zajímat. Zjistili jsme, že tepelná čerpadla, která byla na trhu, jsou zastaralá, neefektivní a nabízená technologie je 30 let pozadu. Hledal jsem topení, které má velkou účinnost a nízkou spotřebu,“ vzpomíná na začátky firmy Michal Fiala.

Sebrali odvahu a nabyté vědomosti z termomechaniky, kterou právě studovali na vysoké škole, a vrhli se na vývoj tepelného čerpadla. „Náš podomácku svařený a pájkou pospojovaný shluk trubek a drátů dodal výrazně více tepla s téměř poloviční spotřebou elektřiny. Ani jsme těm výsledkům nechtěli věřit,“ doplňuje Lubomír Kuchynka. Toto podomácku vyrobené čerpadlo přitom běží bezchybně dodnes.

Z garáže do vyspělých zemí Evropy

Protože se zpráva o výborných parametrech jejich prvního výrobku rychle rozkřikla, chodili zájemci do malé garáže pro čerpadla sami. A přišel čas se do tohoto oboru vrhnout naplno. V podnikání přitom mohli oba kamarádi navázat na píli a dřinu zakladatele společnosti, Josefa Fialy a jeho manželky Vlaďky. Od devadesátých let společně podnikali jako živnostníci. Právě syn Michal s kamarádem Lubošem Kuchynkou jim s rodinným řemeslem pomáhali již od dětství. Po úspěchu prvního tepelného čerpadla přesvědčili otce, aby změnil řemeslo a všechny své peníze vložil do výroby prvních tepelných čerpadel AC Heating.

Společníci výrobce tepelných čerpadel značky AC Heating (zleva) Lubomír Kuchynka a Michal Fiala.
Foto: AC Heating

Pánové inženýři zaměstnali první kamarády, aby mohli uspokojit poptávku po svých produktech. O čerpadla byl najednou zájem na Slovensku, v Německu, Belgii, Anglii nebo Irsku. Potřebovali prostor pro vývoj a výrobu, tak si postavili svůj vlastní areál.

V současnosti pro firmu známou pod obchodní značkou AC Heating pracuje po celé Evropě přes 100 lidí. Ročně se prodá a namontuje více než 800 tepelných čerpadel. Celkově jsou instalovaná ve zhruba šesti tisíci domech, průmyslových a zemědělských areálech a panelových domech.

„Za největší úspěch považujeme to, že se nám povedlo změnit způsob uvažování a přístup lidí k vytápění domů. Jako první jsme zavedli na český trh tepelné čerpadlo s invertorem. Postupně se z exotického řešení vytápění domu stala v celé Evropě běžná, standardní věc,“ konstatuje Michal Fiala.

Koronaviru navzdory

V roce 2020 se společnost ocitla před dalším milníkem, kdy se naplno rozjela divizi AC Heating Bytové domy. „Náš cíl pro další roky je vytvoření zcela nového trhu v celé Evropě – vytápění velkých bytových domů tepelnými čerpadly. Po pěti letech vývoje a instalaci sedmi desítek technologií na tradiční české paneláky,“ vysvětluje Michal Fiala cíle nově založené společnosti, a pokračuje: „Obrat firmy se tím během jednoho roku více než zdvojnásobí. Bez ohledu na předpokládanou koronavirovou krizi. V následujících letech máme ambice se stát celosvětovým leadrem v tomto zcela novém druhu vytápění velkých bytových komplexů.“

Společnost od začátku funguje na rodinné bázi, přičemž její jednotliví členové měli přesně vymezené zodpovědnosti: obchod, výroba, podpora. Role se pak v průběhu času měnily. V současné době je zakladatel firmy Josef Fiala v roli vlastníka, který dochází do firmy jednou měsíčně na přátelské setkání. Jeho manželka Vlaďka se po odchodu z výkonné funkce začala věnovala postiženým dětem. Michal Fiala má na starosti rozvoj divize bytové domy, Lubomír Kuchynka je v současnosti výkonný manažer společnosti. Jeho sestra Zuzana již při studiích pomáhala s administrativou. Dnes má její větší část na zodpovědnost. Společnost Kufi Int je tak místem, kde současně působí tři generace. Již  děti ve věku deseti let mají pravidelné brigády ve firmě. „Sledují své rodiče, jak se chovají k sobě doma i v práci, k firmě, k zaměstnancům. A učí se, že být vlastníkem je především o výrazně větší zodpovědnosti. Za firmu i za druhé,“ konstatuje Michal Fiala.

Rodina jako základ

Čím se ještě rodinné podnikání liší od ostatních firem?Jsem přesvědčen, že členové rodinné firmy mohou prožít spokojenější, naplněnější a tím také zdravější život. Protože jednoduše trávíte čas s těmi nejbližšími.  Daleko více věcí vás spojuje, než jen hypotéka, logistika kdo odveze děti na kroužky a večer u televize. Máte řadu důvodů víc umět a pořád se učit vycházet s druhými. Určitě to má pozitivní vliv na další generace. Pozitivní vzor, neutíkat od problémů rozvodem, vyměnit rozbitý vztah za jiný. Vytvořit pracovní podmínky tak, aby každý z členů rodinné firmy pracoval na tom, na co má předpoklady, pro co má talent. O pracovním nasazení, tom krátkodobém, když je čas od času potřeba něco dotáhnout, popostrčit, nebo akutně vyřešit je asi zbytečné hovořit,“ vysvětluje Michal Fiala.

Lubomír Kuchynka

Zároveň upozorňuje na to, že rodinné podnikání má své limity. „Určitě v globálním pohledu nedosáhnete tak velkých zisků. Proč? Protože pořád budete jen výrobní firma. Nebo služba. S přesahem, zajistit všem členům důstojný život. A to podle mne není možné sloučit s dnešním požadavkem na permanentní růst. Navíc nejziskovější společnosti jsou dnes ty, které nic nevyrábí, neposkytují žádné smysluplné služby. Až na některé výjimky, samozřejmě. Jen přesouvají aktiva, vytvářejí deriváty, akcie, dluhopisy. A žijí s poplatků,“ porovnává Michal Fiala.

Řada rodinných firem si časem musela určit hranici, kdy už se o práci nebaví, aby mohly normálně fungovat. Podobně museli skloubení rodinného a podnikatelského života řešit i v Kufi Int. Minimální pravidla jsou rozdělení zodpovědností. Každý se stará o svoje a nezasahuje do kompetencí toho druhého. A důsledně rozdělovat operativu, strategii a organizaci času. Umět při pracovních poradách dotáhnout jen to, co je reálné. Protože nikdy nebude hotovo. A pak se k rozdělaným myšlenkám vrátit, až je na ně opět vyčleněný čas. A to když dodržujete, tak prakticky každý den můžete mít společný poklidný oběd, kde můžete probrat, úplně cokoliv co potřebujete,“ usmívá se Michal Fiala.  

Na světové špičce

Tepelná čerpadla mají dlouhou tradici především v severských zemích, kde jsou používána výrazně delší dobu než v Česku. „S drobným zadostiučiněním dnes můžeme tvrdit, že Čechy jsou v počtu instalací pro rodinné domy srovnatelné. Náskok s našimi čerpadly máme v oblastech, kde je potřeba nejenom topit, ale i chladit.  A dokonce v instalaci tepelných čerpadel pro stávající bytové domy, především paneláky, jsou Čechy na čele Evropy, možná i světa. Jsme rádi, že v tomto odvětví udáváme směr a umíme české specifikum-nezateplený panelák, udělat nezávislým na velkých uhelných teplárnách. Které samozřejmě vlastníkům bytů účtují i to, že trubky s teplárny ohřívají i parkoviště, chodníky a trávníky,“ podotýká Michal Fiala.

Důležitý je i posun v myšlení lidí, který v Česku za několik posledních let nastal. „Na začátku našeho podnikání bylo tepelné čerpadlo vnímáno jako drahý exot pro ekologické nadšence. Dnes je tomu úplně jinak. Při rozhodování, čím vytápět a chladit dům jde o jednoduchou kalkulaci podle kupeckých počtů. Kolik to stojí, jak dlouho to vydrží a kolik mne bude stát provoz. A ekologie jen drobná přidaná hodnota,“ zdůrazňuje Michal Fiala.

Současnému zájmu o tepelná čerpadla v Česku pomáhá i řada dotačních programů, jako například takzvaná „kotlíkovka“. Mnohým lidem pomáhají přejít na čisté zdroje vytápění. „Vyměnit kouřící kamna na uhlí za tepelné čerpadlo je určitě dobré. A kdo se projel vesnicí, kde se pořád topí uhlím, mi dá za pravdu,“ porovnává Michal Fiala.

Dotace pro špindíry

Pokud by ale nedostávaly finanční podporu „špinavé obory“, obešla by se podle něj i čistá energie bez dotačních programů. „Obecně si myslím, že dotace pokřivují trh. Pro začátek by bohatě stačilo přestat zvýhodňovat velké uhelné teplárny. Respektive bohaté uhlobarony. Ti jsou ochotni tvrdit, že posílat lidi rubat uhlí kilometr pod zem s dotací státu je zaměstnanost, a topit uhlím uprostřed měst s daňovými úlevami je ekologické. A opravovat neefektivně dlouhé potrubí z dotací EU, nejlépe z programu s názvem něco jako ‘Neohříváme planetu‘ je naprosto zbytečné,“ podotýká Michal Fiala. 

Foto: AC Heating

Brzdu pro rozvoj tepelných čerpadel v Česku představuje komplikovaná byrokracie. Lidé, kteří chtějí efektivní a ekologický zdroj vytápění využívat si často stěžují na komplikace, které jim dělají stavební úřady v případě, že součástí systému mají být vrty. „Jakási tabulka měří schopnost vyřídit legislativu pro stavbu domu. A Čechy jsou tam na nějakém 142 místě za řadou afrických zemí. Stavební zákon a jeho různý výklad prostřednictvím stavebních úřadů v kombinaci s nedostatkem v oboru vzdělaných úředníků je hlavní brzdou naší země. Pokud nám všem přijde normální, že vyřídit stavební povolení trvá déle, než samotná stavba a pořád nás to nedonutilo vzít vidle do rukou a jít na hrad,“ poznamenal Michal Fiala.

Přes současné těžkosti má podle něj obor před sebou dobré perspektivy. „Standardem všech rodinných i bytových domů se stane topení a chlazení. V jednom a za jedny peníze.  Dalším trendem je decentralizace. Tedy nevyhnutelné odpojování od centrálních zdrojů tepla. A postupné propojování všech technologií domu, řízení spotřeby elektřiny, řízené větrání a čištění vzduchu,“ zmiňuje Michal Fiala, kam se bude obor vyvíjet.

Dalibor Dostál

AC Heating v kostce

Značku AC Heating na českém trhu zavedla rodinná společnost Kufi Int, která se zaměřuje na vývoj a výrobu tepelných čerpadel pro rodinné i bytové domy, firmy a další objekty. Svoje výrobky vyváží například na Slovensko, do Německa, Belgie, Velké Británie nebo Irska. V roce 2020 se umístila mezi finalisty soutěže Rodinná firma roku.  

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme