ČMZRB letos podpořila už přes 3 500 českých podnikatelů

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v první polovině roku 2019 poskytla malým a středním podnikatelům finanční podporu v objemu 8,6 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 28 %. Na podporu ve formě záruky či zvýhodněného úvěru dosáhlo přes 3 500 českých podniků. To je prozatím nejvíc v historii banky.„Dlouhodobě rostoucí trend české ekonomiky pozitivním směrem ovlivňuje chuť českých podnikatelů investovat do svého dalšího rozvoje. Navíc mírně se zvyšující úrokové sazby na bankovním trhu a rozšiřující se nabídka produktů naší banky vede k rostoucí poptávce jak po našich záručních, tak úvěrových schématech,“ vysvětluje trend růstu poskytnuté podpory Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Nejčastěji čeští podnikatelé čerpají podporu ve formě záruk. Ta jim usnadňuje přístup ke komerčním úvěrům, prostřednictvím nichž mohou realizovat jak své investiční záměry, tak jimi profinancovat své provozní potřeby. ČMZRB jim v první polovině roku poskytla tuto formu podpory v objemu vyšším než 7,4 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 20 %. Celkově se zaručila za více než 3 300 komerčních úvěrů.

Největší objem záruk byl poskytnut z programu Záruka 2015 až 2023, který je dlouhodobě nejúspěšnějším produktem banky. Jeho prostřednictvím ČMZRB podpořila realizaci 3127 projektů, když hlavně malým podnikatelům k úvěrům od komerčních bank – nejčastěji od Komerční banky, České spořitelny a Raiffeisenbank – vystavila záruky v objemu 5,8 mld. Kč.


„Velmi dobře si vede také program Expanze-záruky, který jsme spustili teprve v polovině února letošního roku. Jeho cílem je zpřístupnit podnikatelům komerční financování na investičně náročnější projekty. Tuto podporu do konce prvního pololetí využilo již 145 podnikatelů v objemu 1,6 miliardy Kč,“ přibližuje Jiří Jirásek. Nejčastěji ČMZRB v rámci tohoto programu ručila za úvěry od Komerční banky, UniCredit Bank a České spořitelny.

Vedle záruk podnikatelé u ČMZRB využívají k financování svých investičních potřeb také zvýhodněné úvěry. Jich ČMZRB v první polovině roku 2019 poskytla 230 v objemu 1,2 miliardy korun. To představuje více než dvojnásobný meziroční nárůst. Největší podíl na tom má program EXPANZE-úvěry. Ten malým a středním podnikatelům přináší bezúročné úvěry, které mohou využít k pořízení strojů, zařízení, technologií, nemovitostí apod.

V první polovině roku tuto formu podpory v objemu necelých 1,2 miliard korun využilo 219 českých podniků. Projekty, jejichž celková hodnota dosahuje minimálně 2,6 miliardy korun, ČMZRB nejčastěji spolufinancovala s Českou spořitelnou, Komerční bankou a ČSOB, v případě leasingových společností pak s ČSOB Leasing a UniCredit Leasing.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme