ČMZRB letos poskytla podnikatelům už skoro 13 miliard. Nejvíc v historii banky

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) za první tři čtvrtletí roku 2019 poskytla podnikatelům podporu ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů v objemu 12,6 mld. Kč a pomohla jim na území ČR profinancovat téměř 5 000 projektů. Čeští podnikatelé tak za prvních devět měsíců roku získali od ČMZRB větší objem podpory než za celý loňský rok, který byl historicky nejúspěšnějším.Vzhledem k tomu, že ČMZRB poskytuje podporu podnikatelům ve spolupráci s komerčním sektorem, hodnota podpořených projektů přesáhla 21 mld. Kč. Typicky podpořeným projektem bylo pořízení nové technologie, která umožní firmě inovovat výrobní proces a zvýší její konkurenceschopnost. „To je také jedním z důvodů, proč i navzdory prvním náznakům zpomalování růstu české ekonomiky podnikatelé neztrácí chuť investovat do svého rozvoje. Automatizace výroby spolu s investicemi do inovací pomáhají firmě budovat silnější pozici na trhu a lépe tak ustát případné hospodářské výkyvy,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává:

„Meziročně třetinový nárůst poptávky po našich produktech v prvních třech čtvrtletích letošního roku je ovlivněn také tím, že jsme podnikatelům ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Hlavním městem Praha připravili několik nových programů podpory, které většímu množství z nich usnadňují přístup k financím a pomáhají je v době investic stabilizovat.“

Většinu programů podpory za využití zdrojů ze strukturálních fondů EU, Evropského investičního fondu a částečně také národních zdrojů, spravuje ČMZRB pro Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Dlouhodobý nárůst poptávky po zárukách a zvýhodněných úvěrech ČMZRB ze strany podnikatelů je pro nás zásadní. V příštím programovacím období tato návratná forma podpory nabyde na významu. ČMZRB, která se na její poskytování zaměřuje více než 27 let, tak je pro malé a střední podniky nesmírně důležitá,“ uvádí Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu.

„Banka se ještě ve větší míře zaměří na podporu podnikatelského sektoru právě formou finančních nástrojů. Vedle záruk a úvěrů bude prostřednictvím nově založené dceřiné společnosti ČMZRB investiční poskytovat podporu také ve formě kapitálových vstupů. Klíčovou roli sehraje i v oblasti rozvoje infrastruktury ČR prostřednictvím Národního rozvojového fondu,“ dodává Havlíček.

Malé podniky čerpají největší objem podpory

V prvních třech čtvrtletích letošního roku ČMZRB pomohla profinancovat projekty především malým podnikatelům (94 %), tj. firmám s méně než 50 zaměstnanci. Přes polovinu z nich zrealizovali dokonce drobní podnikatelé, tj. firmy s méně než 10 zaměstnanci. V ostatních případech (6 %), vyjma několika energeticky úsporných projektů realizovaných velkými firmami, šlo o středně velké podnikatele, kteří podporu ČMZRB využili především na investice.

„Význam malých a středních firem je pro naši ekonomiku stěžejní, často ale jejich rozvoj brzdí nedostatek finančních zdrojů. Malým podnikatelům a živnostníkům často chybí dostatek vlastního majetku, kterým by ručili za úvěry, proto jsou pro ně záruky ČMZRB klíčové. Středním firmám zase podpora ČMZRB usnadňuje realizovat investičně náročné projekty. Dlouhodobě narůstající objem poskytnuté podpory je proto pro naši ekonomiku dobrým znamením,“ říká Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR.

Nejžádanějším produktem ČMZRB jsou dlouhodobě záruky. Těch ČMZRB během prvních třech čtvrtletí letošního roku vystavila přes 4 600 v hodnotě necelých 10,8 mld. Kč, což představuje meziroční 22% nárůst. ČMZRB se tak zaručila za úvěry komerčním bank – nejčastěji od Komerční banky, České spořitelny a UniCredit Bank – ve výši 16 mld. Kč. Nejžádanějšími záručními produkty jsou Záruka 2015 až 2023 a nově také EXPANZE-záruky.

Nejvíce projektů podpořeno na Ostravsku

Banka ve sledovaném období zaznamenala rovněž zvýšený zájem o úvěrové produkty, když jich ve srovnání se stejným obdobím loňského roku poskytla dvakrát tolik. V prvních devíti měsících letošního roku ČMZRB prostřednictvím zvýhodněných úvěrů – nejčastěji ve spolupráci s Českou spořitelnou, Komerční bankou a ČSOB Leasing – pomohla profinancovat 352 podnikatelských projektů a poskytla tak podporu v objemu 1,9 mld. Kč. Nejžádanějším úvěrovým produktem banky je dlouhodobě program EXPANZE-úvěry. „Program EXPANZE-úvěry běží od 1. června 2017. V jeho rámci jsme podnikatelům poskytli už 3,6 mld. Kč a vzhledem k dlouhodobě rostoucí poptávce jednáme s Ministerstvem průmyslu a obchodu o navýšení kapacity tohoto programu,“ prozrazuje Jiří Jirásek.

Podnikatelé za využití podpory od ČMZRB nejčastěji realizovali svoje projekty na území Moravskoslezského, Jihomoravského a Středočeského kraje. Nejvíce jí pak čerpaly firmy působící v oborech, jako je maloobchod a velkoobchodu, zpracovatelský průmysl a stavebnictví.

 

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme