ČMZRB poskytla podnikatelům v roce 2018 historicky největší objem podpory

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) zaznamenala v roce 2018 v oblasti malého a středního podnikání nejlepší obchodní výsledky za dobu svého působení, tj. od roku 1992. Svými produkty podpořila 6 060 projektů malých a středních podnikatelů, když jim poskytla finanční podporu v objemu přes 12,5 miliardy Kč.  • Meziročně tak navýšila objem obchodů o více než třetinu.
  • Díky tomu čeští podnikatelé získali od 90. let největší objem podpory poskytnuté ČMZRB ve formě finančních nástrojů (tj. záruk a zvýhodněných úvěrů) na jejich projekty realizované na území ČR.

ČMZRB v roce 2018 poskytla malým a středním podnikatelům podporu ve výši 12,5 miliard Kč, což znamená, že ve spolupráci s komerčním sektorem umožnila zrealizovat podnikatelské projekty s hodnotou vyšší než 21 miliard Kč. „Takovým typickým projektem je například nákup nové technologie, která pomůže podnikateli navýšit kapacitu výroby nebo ji zkvalitnit, zefektivnit. Díky tomu pak dokáže lépe obstát v konkurenčním boji a posílit tak svou pozici na trhu,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Drtivou většinu projektů (98 %), kterou ČMZRB svými produkty podpořila, realizovaly malé české podniky (tj. podniky s méně než 50 zaměstnanci). Celkově jim byla poskytnuta podpora ve výši 11,9 miliardy Kč (tj. 95 % z celku). Přičemž z větší části šlo dokonce o projekty malých podnikatelů zaměstnávajících maximálně 9 lidí. Na realizaci jejich aktivit provozního či investičního charakteru ČMZRB poskytla více než 5,5 miliardy Kč. „Právě zpravidla živnostníci a malí podnikatelé mají nedostatek kapitálu na svůj další rozvoj, a proto je pro

Doporučujeme: Nabídka služeb ČMZRB

Podnikatelé nejčastěji za poskytnuté podpory od ČMZRB (tj. přes 2,1 miliardy Kč) realizovali své aktivity v Moravskoslezském kraji. Celkově se jednalo o 1 075 podnikatelských projektů. Dle oborů podnikání ČMZRB v loňském roce nejčastěji podpořila podnikatele z oblasti maloobchodu a velkoobchodu, průmyslu a stavebnictví. Jednou z těchto firem je například společnost Feromagnet, která se jako jediná ve střední Evropě zabývá výrobou permanentních feritových magnetů. Díky podpoře od ČMZRB může rozšířit výrobu o další technologický postup, který rozšíří uplatnění jejích produktů na trhu.

Podnikatelé největší část podpory (88 %) čerpali ve formě záruk za komerční úvěr. ČMZRB jim jich v roce 2018 vystavila 5 721 v objemu přes 11 miliard Kč. To znamená, že se zaručila za úvěry komerčních bank v objemu přes 17 miliard Kč. Meziročně tak navýšila objem těchto záručních obchodů o 30 %. Dlouhodobě nejúspěšnějším programem je Záruka 2015 až 2023. Jeho prostřednictvím ČMZRB poskytla drtivou většinu (99 %) záruk.

Zbývající část podpory (více než pětinu) ČMZRB poskytla ve formě zvýhodněných úvěrů. Touto formou podpořila realizaci 254 podnikatelských projektů, když na ně poskytla 1,5 miliardy Kč. Dlouhodobě nejúspěšnějším úvěrovým produktem je program Expanze. Prostřednictvím něho ČMZRB poskytla přes 90 % všech zvýhodněných úvěrů a díky zapojení komerčního sektoru hodnota realizovaných projektů přesáhla 3,8 miliardy Kč.

Podporu malého a středního podnikání v roce 2018 realizovala ČMZRB zejména na základě dohod uzavřených s Ministerstvem průmyslu a obchodu za využití jak národních zdrojů, tak zdrojů ze strukturálních fondů EU (v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) a Evropského investičního fondu.

Grafika:

Podpora MSP v roce 2018 (51 kB)

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme