COVID-19: Průzkum dopadů na české firmy v Číně

Česká komora CzechCham Shanghai ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v Šanghaji a agenturou CzechTrade uskutečnily průzkum dopadů koronaviru na české firmy v Číně. Průzkumu se zúčastnilo sedm českých firem.

Výsledky ukázaly, že epidemie COVID-19 ovlivnila v různé míře každého respondenta dotazníku. Firmy očekávají v roce 2020 pokles příjmů. Většina podniků sice má dostatek zaměstnanců, aby mohla fungovat v plném provozu, poklesla však poptávka jejich výrobků nebo služeb.

Dotazované společnosti mají výrobny ve východní Číně a zabývají se různými průmyslovými odvětvími od lehkého strojírenství, automotive, přes elektrotechniku, po textilní průmysl a obuvnictví.

Hlavní zjištění:

  • Z průzkumu vyplývá, že 86 % českých společností muselo dočasně omezit svou činnost v souvislosti s epidemií koronaviru. Většina firem však dodává, že zaměstnanci jsou již zpátky v továrnách či kancelářích nebo pracují z domova.
  • Většina firem je optimistická a očekává návrat do normálního provozu do konce března, nejistota však přetrvává u jedné čtvrtiny dotázaných společností.
  • 29 % respondentů považuje za předčasné uvádět předpovědi ekonomického dopadu, další firmy odhadují pokles příjmů o 6 %.
  • Drtivá většina společností zažívá pokles poptávky svých výrobků nebo služeb. Nedostatek pracovní síly ovlivňuje pouze třetinu dotázaných. Mezi další dopady řadí firmy přesun výroby mimo Čínu, nesnáze při cestování na území Číny nebo zpoždění plateb svých zákazníků.
  • Více než polovina dotázaných českých společností v současné době nepožívá výhody v podobně podpory čínskou vládou – důvodem může být neinformovanost o podobných opatřeních nebo nemožnost je získat. Ty firmy, které dosáhly na státní podporu, z velké části zmiňují slevu na sociálním pojištění. Další úlevy zahrnují: výhodnější půjčky, slevy na stočném a elektřině, nižší daně, rychlejší odpis určitých typů vybavení nebo slevy na zdravotním pojištění.

V následujících šesti měsících očekávají firmy další dopadu pandemie, a to znesnadněnou výrobu, nižší poptávku svých výrobků, dopad na rozvoj podniku a stavbu nových výroben, všeobecný ekonomický pokles, potíže při vysílání pracovníků do zahraničí, zvýšení výrobních nákladů v důsledku opatření na kontrolu infekcí a problémy s dodávkami materiálů.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Čína

Doporučujeme