Covid mění pravidla. Investiční pobídky dostupnější pro firmy ve zdravotnictví

Vláda schválila změny v podmínkách poskytování investičních pobídek. Snadněji na ně dosáhnou menší firmy a výrobci zdravotnického zboží, ochranných pomůcek nebo ze sektoru farmacie. Kabinet chce více podpořit soukromé, zejména domácí investice malých a středních podniků.

Situace s covid-19 má zásadní dopad na podnikatelské investiční záměry. I proto se změnilo nařízení vlády č. 221/2019 Sb., které je prováděcím právním předpisem k zákonu o investičních pobídkách.

„Nejistota ohledně budoucího vývoje vede k poklesu soukromých investic, ale právě investice jsou předpokladem dlouhodobého růstu. Navrhli jsme proto snížení limitů investic pro získání investiční pobídky a také více zacílenou podporu na oblasti, které se ukázaly v návaznosti na současnou krizi jako strategické,“ sděluje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Podpora dostupnější pro malé

Investiční pobídky budou tedy nově dostupné i pro nižší investice. Limity se snižují pro všechny firmy, nejvíc však pro malé podnikatele. U nich bude k získání podpory stačit investice do majetku ve výši 10 milionů korun u výrobních projektů, nebo 2,5 milionů korun u projektů technologických center.

Změna nařízení vlády přinese také větší podporu těch investic, jejichž předmětem bude výroba strategických výrobků pro ochranu života a zdraví. Jedná se o vybrané ochranné osobní pomůcky, zdravotnické prostředky a léčivé přípravky. Při zavedení nebo rozšíření výroby těchto výrobků na území České republiky budou moci investoři žádat o finanční příspěvek na investici ve výši až 10 % způsobilých nákladů a také se na ně budou vztahovat mírnější podmínky podpory.

Průvodce státní podporou pro rozvoj podnikání (investice)

„Touto rychlou novelou jsme v praxi naplno využili změnu zavedenou v minulém roce, která převedla kompetenci pro nastavení bližších podmínek podpory ze zákona do nařízení vlády. Přesně pro takové neočekávané změny v ekonomice, které způsobila epidemie koronaviru, byla tato změna systému zavedena,“ říká náměstek pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Nově přijaté změny se budou týkat pouze nových zájemců o investiční pobídky a očekává se, že začnou platit nejpozději od 1. ledna 2021. Jde o další naplňování Investiční strategie ČR 2019 – 2030 v části Chytré investice.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme