Covid, válka, inflace: Více než polovina firem si stěžuje na narušení rozvoje

Vzhledem ke třem letům nepřetržitého narušování globálního ekonomického vývoje připouští více než 50 procent manažerů firem, že jejich společnost „není tam, kde by měla být“.

To je jedno z hlavních zjištění globálního průzkumu společnosti SAS, která patří mezi světové lídry v oblasti analýzy dat a umělé inteligence (AI).

Ilustrační fotografie

Podniky poškodily především pandemie covid-19, válka, následné narušení dodavatelských řetězců či vysoká inflace.

Průzkum se primárně zaměřil na zkoumání současného stavu obchodní odolnosti společností a na to, jaké kroky firmy podnikají k tomu, aby úspěšně prošly aktuálními výzvami a využily potenciální příležitosti.

Do průzkumu se zapojilo 2414 manažerů firem z celého světa, kteří působí ve finančních službách, maloobchodu, ve výrobě, zdravotnictví či státní správě.

Průzkum a nástroj pro hodnocení odolnosti SAS

Polovina manažerů nepovažuje své podniky za odolné

Téměř všichni respondenti (97 %) se domnívají, že odolnost je velmi důležitá, avšak méně než polovina (47 %) vnímá svou společnost jako dostatečně odolnou.

Zhruba polovina manažerů a vedoucích pracovníků firem přiznává, že nejsou plně vybaveni na to, aby jejich společnosti čelily problémům, jako jsou zabezpečení dat, produktivita a podpora technologických inovací. Čtyři pětiny respondentů věří, že odolnosti lze dosáhnout správnými pokyny a nástroji. Více než 90 % dotázaných považuje data a analýzy za klíčové nástroje strategie odolnosti.

V souvislosti s průzkumem vyvinula společnost SAS nový analytický nástroj pro hodnocení odolnosti firem. Bezplatný online nástroj umožňuje manažerům zhodnotit úroveň odolnosti jejich vlastní společnosti.

Kvalitní účetní pomůže vaší firmě přežít turbulentní dobu

„S využitím našeho nového analytického nástroje pro výzkum a hodnocení, který jsme letos v březnu spustili, budou organizace schopny lépe identifikovat stávající silné stránky a oblasti, kde je možný růst. Tento náhled jim pomůže předstihnout jejich konkurenty a vytvořit udržitelnou strategii odolnosti,“ říká ředitel české pobočky SAS Institute Petr Šlajchrt.

Téměř všichni „vysoce odolní“ manažeři (96 %) používají interní a externí data a analýzy při rozhodování, což je klíčové pro navigaci ve změnách a zajištění kontinuity podnikání. Tito manažeři tvrdili, že implementují datové nástroje více než jejich méně odolné protějšky (93 % vs. 22 % nízká odolnost).

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme