CRIF: V lednu začalo v ČR podnikat nejvíce lidí za téměř tři roky

V lednu 2020 vzniklo v České republice 2 704 obchodních společností a 6 425 fyzických osob podnikatelů. Zároveň zaniklo 1 271 společností a 3 426 fyzických osob podnikatelů. V České republice tak v lednu přibylo 1 433 společností, nejvíce za poslední rok, a 2 999 podnikatelů. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Počet nově vzniklých společností vzrostl oproti prosinci loňského roku o 214, zatímco počet jejich zániků se meziměsíčně zvýšil pouze o 14. Čistý přírůstek počtu obchodních společností (OS) se tak zvýšil o 200 a byl vůbec nejvyšší od ledna 2019.

Počet nově registrovaných fyzických osob podnikatelů (FOP) se v lednu oproti prosinci zvýšil o tři tisíce, tedy téměř dvojnásobně. Díky tomu bylo v lednu registrováno nejvíce nových podnikatelů od března 2017, tedy za téměř tři roky. Počet ukončených podnikatelských oprávnění se v lednu naopak meziměsíčně snížil o 1 534. Zatímco v prosinci tak v součtu v České republice ubylo více než 1 500 podnikatelů, v lednu jich naopak téměř tři tisíce přibyly.

„V lednu dlouhodobě zaznamenáváme nejvyšší počet nových registrací podnikatelů v rámci celého roku a výrazný nárůst těchto registrací oproti prosinci se opakuje každý rok. V lednu proto zpravidla zaznamenáváme nejvyšší čistý přírůstek fyzických osob podnikatelů. V případě zaniklých FOP bývají tyto hodnoty naopak nejvyšší v prosinci,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF.

Nejvíce lidí začalo podnikat v Praze, nejčastěji s podnikáním končili v Moravskoslezském kraji

Nejvíce obchodních společností vzniklo v lednu tradičně v Praze (1 279 OS), v Jihomoravském kraji (306 OS), ve Středočeském kraji (208 OS) a v Moravskoslezském kraji (205 OS). V těchto krajích zároveň také nejvíce společností zaniklo. V Praze v lednu zaniklo 651 OS, v Jihomoravském kraji 123 OS, ve Středočeském kraji 109 OS a Moravskoslezském kraji 76 OS.

U nově registrovaných fyzických osob podnikatelů bylo jejich regionální rozmístění vyrovnanější. V Praze se v lednu registrovalo 1 114 FOP, ve Středočeském kraji 767 FOP a v Jihomoravském kraji 740 FOP. Nejvíce zániků FOP registroval Moravskoslezský kraj (398), následovala Praha (391 zániků FOP) a Středočeský kraj s 385 zániky FOP.

Nejvíce společností i fyzických osob podnikatelů zaniklo v obchodu

Nejvíce obchodních společností vzniklo v lednu v odvětví nakládání s nemovitostmi (366), v obchodu (246) a ve zpracovatelském průmyslu (173). Nejvíce zaniklých společností působilo v obchodu (421), v nakládání s nemovitostmi (308) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (129).
Nejvíce fyzických osob podnikatelů v lednu vzniklo v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti (688) a ve zpracovatelském průmyslu (687). Nejvíce FOP potom ukončilo svou činnost v obchodu (854) a ve stavebnictví (575).

Počet společností i podnikatelů v obchodu dlouhodobě klesá

Během posledních 12 měsíců vzniklo nejvíce obchodních společností v odvětví nakládání s nemovitostmi (4 714) a v obchodu (4 482). Počet obchodních společností rostl nejrychleji v informačních a komunikačních činnostech, kde vzniklo 32 společností na každých 10 zaniklých. Následovalo ubytování a stravování s 26 novými společnostmi na každých 10 zaniklých. Naopak v obchodu vzniklo pouze 8 společností na každých 10 zaniklých, počet obchodních společností tudíž za posledních 12 měsíců klesl, a to o 1 069.

Nejvíce fyzických osob podnikatelů začalo během posledních 12 měsíců podnikat ve zpracovatelském průmyslu (8 426 FOP), v profesních, vědeckých a technických činnostech (7 456 FOP) a ve stavebnictví (7 204 FOP). Nejrychleji rostl počet nových podnikatelů v informačních a komunikačních činnostech, kde za každých 10 končících podnikatelů nastoupilo 37 nových. Naopak v obchodu šlo pouze o 4 nové podnikatele na 10 zaniklých a v ubytování a stravování o 8 podnikatelů na 10 zaniklých. Meziročně v obchodu ubylo 7 661 fyzických osob podnikatelů a v ubytování a stravování 519 FOP.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme