CRIF: V roce 2019 začalo podnikat nejvíce lidí za posledních 6 let

V roce 2019 začalo v České republice podnikat téměř 60 tisíc lidí. Necelých 31 tisíc nových podnikatelů bylo ve věku do 30 let, dalších 15,5 tisíce do 40 let. Lidé mezi 18 a 40 lety tak tvořili čtyři pětiny nových podnikatelů.

V uplynulém roce zároveň ukončilo své podnikání 45 tisíc lidí a dalších 35 tisíc podnikatelů bylo vymazáno z Registru ekonomických subjektů v souvislosti se zrušením jejich oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru. Celkem proto bylo v České republice zrušeno 80 tisíc podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby. Počet podnikatelů se tak oficiálně snížil o 20 tisíc. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

„Počet lidí, kteří každoročně začínají podnikat, je od roku 2014 velmi stabilní. V těchto letech začalo každý rok podnikat mezi 57 a 60 tisíci fyzickými osobami. I když tedy v uplynulém roce vzniklo nejvíce podnikatelů za šest let, nevybočoval jejich počet z dlouhodobého průměru za toto období. Trochu jinou situaci jsme ale zaznamenali u počtu lidí, kteří se svým podnikáním končili. Podle našich odhadů skončilo loni se svým podnikáním o čtyři tisíce lidí méně, než bylo obvyklé v několika minulých letech,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau s tím, že v uplynulých letech končilo kolem 48-50 tisíc podnikatelů ročně.

Nejmenší chuť podnikat měli obyvatelé Karlovarského a Plzeňského kraje

Nejvíce lidí začalo v uplynulém roce podnikat v Praze (9 567), ve Středočeském kraji (7 810) a v Jihomoravském kraji (6 786). Nejméně lidí začalo naopak podnikat v Karlovarském kraji (1 405), v Libereckém kraji (2 380) a v Plzeňském kraji (2 838).

Při zohlednění počtu obyvatel v jednotlivých krajích byla přitom situace podobná. Nejvíce naklonění podnikání byli v uplynulém roce obyvatelé Prahy, kde na každých tisíc obyvatel připadalo 74 nových podnikatelů. Následovala Vysočina, kde začalo podnikat 59 lidí z každých tisíc obyvatel, a Středočeský kraj, kde šlo o 57 podnikatelů na stejný počet obyvatel. Naopak v Karlovarském kraji šlo pouze o 48 podnikatelů, v Plzeňském kraji o 49 podnikatelů a v Olomouckém kraji o 50 podnikatelů na tisíc obyvatel.

Čtvrtina obyvatel Prahy má podnikatelské oprávnění

Na konci roku 2019 bylo nejvíce podnikatelů registrováno opět v Praze, kde na každých tisíc obyvatel připadalo 264  podnikatelů. Následoval Liberecký kraj s 212 podnikateli a Jihočeský kraj s 202 podnikateli na tisíc obyvatel. Naopak nejméně podnikatelů je mezi obyvateli Moravskoslezského kraje. Zde připadá na tisíc obyvatel 161 podnikatelů. V Ústeckém kraji jde o 164 podnikatelů a v Olomouckém kraji potom o 177 podnikatelů na tisíc obyvatel.

Počet vzniklých fyzických osob podnikatelů v posledních 10 letech

Zdroj: Registr ekonomických subjektů, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau

Nejvíce lidí začalo podnikat ve zpracovatelském průmyslu

Nejvíce fyzických osob začalo v roce 2019 podnikat ve zpracovatelském průmyslu, konkrétně 8 664. Následovaly profesní, vědecké a technické činnosti, v nichž začalo podnikat 7 590 lidí, a stavebnictví se 7 272 novými podnikateli. Nejvíce lidí naopak své podnikání ukončilo v obchodu (13 522), ve zpracovatelském průmyslu (5 818) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (5 681).

V roce 2019 tak přibylo nejvíce podnikatelů ve zpracovatelském průmyslu (2 846), v profesních, vědeckých a technických činnostech (1 909), a v informačních a komunikačních činnostech (1 902). Počet podnikatelů se naopak snížil v obchodu, a to o 7 809, a v ubytování a stravování, kde ubylo 453 podnikatelů.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CRIF

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme