ČSÚ: Meziroční růst cen zemědělských výrobců byl nejvyšší od roku 1992

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 8,0 % a meziročně o 35,3 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziměsíčně o 2,3 % a meziročně o 26,6 %.

Ceny stavebních prací se zvýšily meziměsíčně o 1,3 % a meziročně o 12,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 0,5 % a meziročně o 5,5 %. Informoval o tom Český statistický úřad.

Ilustrační fotografie

„Také v dubnu pokračoval meziměsíční i meziroční růst cen všech výrobců. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o více než 26 % a ceny v zemědělství o více než 35 %. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů téměř o 13 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 5,5 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 8,0 %. Vzrostly ceny jatečných prasat o 20,8 %, olejnin o 14,7 %, obilovin o 11,2 %, vajec o 8,5 % a skotu o 6,7 %. Klesly ceny brambor o 9,7 %, ovoce o 6,0 % a drůbeže o 1,8 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 35,3 % (v březnu o 27,2 %), což je nejvyšší hodnota od začátku sledování v roce 1992. V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 50,2 %. Vyšší byly ceny olejnin o 64,5 %, obilovin o 51,2 %, brambor o 15,2 % a zeleniny o 13,6 %, ceny ovoce byly nižší o 13,8 %. V živočišné výrobě byly ceny vyššío 17,8 %. Vzrostly ceny skotu o 25,8 %, jatečních prasat o 19,5 %, mléka o 18,3 %, vajec o 16,0 % a drůbeže o 5,3 %.

Situaci na i na českém trhu ještě zhorší nynější zákaz vývozu pšenice ze zemí typu Indie, která patří k jejích největším světovým producentům. Krok Indie zdražuje pšenici na světových komoditních burzách typu té v Chicagu nebo Paříží, od níž své ceny odvíjejí i čeští zemědělci.

Lukáš Kovanda, Národní ekonomická rada vlády (NERV)

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně vzrostly o 2,3 %. Zvýšily se ceny chemických látek a výrobků o 9,2 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 5,9 %, dřeva, papíru a tisku o 4,5 % a elektřiny, plynu a páry o 1,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 4,2 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 10,0 %, průmyslových krmiv o 9,2 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 11,1 %. Klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Snížily se také ceny v odvětví dopravních prostředků o 1,0 %, počítačů, elektronických a optických přístrojů o 0,9 % a elektrických zařízení o 0,4 %.

Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 26,6 % (v březnu o 24,7 %). Nejvyšší růst cen byl v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu a páry vzrostly o 51,4 %, chemických látek a výrobků o 43,8 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 34,5 % a dřeva, papíru a tisku o 32,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 15,5 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 55,2 % a meziproduktů o 28,0 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 17,7 %.

Inflační spirála se dál prudce rozjíždí. Skokový růst cen výrobců předznamenává, že spotřebitelské ceny budou nadále dynamicky růst. Bohužel se stále nacházíme před dosažením vrcholu a další měsíce budou ve znamení ještě vyšší inflace.

Štěpán Křeček, BHS

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 1,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 3,9 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 12,9 % (v březnu po zpřesnění o 12,0 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 25,2 % (v březnu o 22,8 %).

Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 0,5 % zejména v důsledku zvýšení cen za služby v oblasti zaměstnání o 6,4 %. Ceny za reklamní služby a průzkum trhu a ceny za služby v oblasti programování vzrostly shodně o 1,8 %. Snížily se ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě, a to o 2,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 5,5 % (v březnu o 4,9 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 18,8 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 14,3 % a za služby v oblasti zaměstnání o 13,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 4,7 % (v březnu o 4,2 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – březen 2022 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně vyšší o 5,4 % (v únoru o 1,1 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 36,1 %. V Polsku vzrostly ceny o 8,1 %, v Německu o 4,8 %, v Česku o 4,2 % a v Rakousku o 3,7 %. Ceny klesly pouze na Slovensku o 1,1 %.

V březnu meziročně vzrostly ceny v EU o 36,5 % (v únoru o 31,2 %). Ke zvýšení cen došlo ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 106,1 % a v Rumunsku o 67,6 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 37,1 %, v Německu o 30,7 %, v Polsku o 28,8 %, v Rakousku o 27,9 % a v Česku o 24,7 %.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme