ČSÚ: Roboty využívá téměř pětina průmyslových podniků

V počtu firemních webových stránek a v prodejích přes internet je Česko nad evropským průměrem. Velký rozvoj zažívá v posledních letech také zřizování firemních účtů na sociálních sítích. Internet věcí pak používá již 44 % firem.

Podíl firem majících vlastní webové stránky je v Česku dlouhodobě jeden z nejvyšších v rámci zemí EU. „Od roku 2015 má u nás 83 % podniků své webové stránky. Téměř 60 % firem je mělo v roce 2020 uzpůsobené i pro mobilní zařízení. Před pěti lety byla takových pouze čtvrtina,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

 „Rozmach zažívají sociální sítě. V roce 2019 na nich mělo vlastní účet již 45 % podniků s deseti a více zaměstnanci. Na sociálních sítích fungují hlavně cestovní agentury nebo podniky působící v oblasti poskytování ubytování a v mediálním sektoru,“ uvádí Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Přestože se od roku 2013 počet firem využívajících sociální sítě u nás ztrojnásobil, stále výrazně zaostáváme za severskými státy, Nizozemskem, Belgií či Irskem, kde tento způsob komunikace využívají více než dvě třetiny podniků.

V roce 2020 používalo průmyslové nebo servisní roboty 18 % podniků s deseti a více zaměstnanci ve zpracovatelském průmyslu. Používání robotické automatizace je zde doménou především velkých subjektů. „V roce 2020 používalo průmyslové roboty již více než 60 % velkých podniků v odvětví zpracovatelského průmyslu. V případě malých se jednalo pouze o 9 %. Průmyslové roboty pak nalezneme v přibližně 55 % subjektů působících
v automobilovém průmyslu,“ dodává Eva Myšková Skarlandtová, vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Servisní roboty jsou v českých firmách využívány méně než ty průmyslové, nejčastěji na montážní nebo úklidové práce a pro práce ve skladech.

Více než 40 % firem v České republice již využívá zařízení internetu věcí. Přibližně desetina firem díky internetu věcí reguluje osvětlení nebo spotřebu energie a podobný podíl firem může hlídat na dálku přes internet zabezpečení firemních prostor. Chytrá zařízení internetu věcí pronikla i do výroby. Téměř pětina firem z odvětví zpracovatelského průmysl monitoruje výrobní procesy a může je v reálním čase optimalizovat. Nejvýrazněji je však internet věcí využíván firmami v oblasti logistiky ke sledování pohybu zboží či provozního stavu vozidel.

V roce 2019 tisklo trojrozměrné předměty 6 % firem. Nejvíce v průmyslové výrobě, kde technologii využívá přibližně třetina podniků z elektronického či automobilového průmyslu. Mimo zpracovatelský průmysl využívají 3D tisk nejčastěji subjekty z oblasti IT, telekomunikací a také firmy zabývající se výzkumem a vývojem.

  • Více než třetina podniků s deseti a více zaměstnanci se k internetu připojuje rychlostí vyšší než 100 Mb/s, nejvyšší je tento podíl mezi podniky v telekomunikacích a v IT činnostech
  • Od roku 2015 má webové stránky 83 % podniků. V roce 2020 měla svůj web uzpůsobený i pro mobilní zařízení 57 % firem s deseti a více zaměstnanci v porovnání s 26 % před pěti lety.
  • Mezi roky 2013 a 2019 se počet firem s profilem na sociálních sítích ztrojnásobil na 45 %. Na sociálních sítích fungují hlavně cestovní agentury nebo podniky působící v oblasti poskytování
    ubytování a v mediálním sektoru. V roce 2019 je mezi nimi využívalo cca 80 % firem.
  • Třetina zaměstnanců v podnicích měla v roce 2020 k dispozici služební telefon či notebook s přístupem na internet přes mobilní data. Před deseti lety to bylo jen 5 %.
  • Některou z placených služeb cloud computingu využívalo v roce 2020 téměř 30 % podniků, jedná se o dvakrát vyšší podíl než v roce 2014. K ukládání dat jej využila pětina firem.
  • V roce 2020 používalo průmyslové nebo servisní roboty 18 % podniků ve zpracovatelském průmyslu. Používání robotické automatizace je doménou především velkých subjektů, kde tyto roboty využívalo již 63 % firem, a to především v automobilovém průmyslu.
  • 3D tisk v roce 2019 používalo v průměru 6 % firem, ale čtvrtina velkých. Nejčastěji je tato technologie využívána v oblasti výroby, kde ji v roce 2019 použila přibližně třetina podniků z elektronického či automobilového průmyslu.

Více informací naleznete v nové publikaci ČSÚ Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru v roce 2020.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme